သင့္ရဲ႕အိမ္မွာျခင္၊ယင္၊ၾကမ္းပိုး၊ပိုးဟတ္၊ျဖဳတ္ေကာင္ေတြႏွင့္အျခားမလိုလားအပ္တဲ့အင္းဆက္ေတြမ်ားေနလို႔စိတ္ပ်က္ေနရၿပီလားသင့္ရဲ႕အိမ္မွာဒါမွမဟုတ္သင့္ေတအခန္းမွာျခင္ေတြယင္ေတြၾကမ္းပိုးေတြပိုးဟတ္ေတြတ္ေကာင္ေတြႏွင့္အျခား

မလိုလားအပ္တဲ့အင္ဆက္ေတြမ်ားေနလို႔စိတ္ပ်က္ေနရၿပီလားပ႐ုပ္လုံး၂လုံး၃လုံးေလာက္ကိုတစ္ရႈးစကၠဴႏွင့္ပတ္ၿပီးမီးရွို႔လိုက္ပါအမဲေရာင္မီးခိုးေတြႏွင့္အတူတစ္ခန္းလုံးပ႐ုပ္နံ႕ေတြထြက္လာလိမ့္မယ္အခန္းတံခါးေတြကိုပိတ္ထားလိုက္ပါ

ေလာင္ကြၽမ္းၿပီးခ်ိန္မွတံခါးေတြကိုဖြင့္ေပးလိုက္ပါသူတို႔အတြက္အသက္မေသပဲထြက္ေပါက္ေပးျခင္းပါ။ျခင္ေဆးေခြထြန္းျခင္းကသင့္မွာbabyေလးေတြအတြက္အႏၱရယ္ရွိနိုင္ေသးတ ယ္။ပ႐ုပ္လုံးေလာင္ကြၽမ္းခ်ိန္ကေတာ့၁၀မိနစ္မွ်သာပါ

babyရွိေနလွ်င္အျပင္မွာေခတၱေရွာင္ေနလိုက္ေပါ့တစ္ေန႕ကို၃ႀကိမ္ျဖင့္၃ရက္ရွို႔မည္ဆိုလွ်င္အားလုံးေျပလည္သြားမွာပါသင့္ရဲ႕အဝတ္အထည္ေတြမွာေတာင္ပ႐ုပ္နံ႕စြဲက်န္ေနရစ္ခဲ့မွာပါကုန္က်ေငြဗမာေငြ၂၀၀မွ်သာပါပဲ။ႂကြက္ေတြအရမ္း

ေသာင္းၾကမ္းေနလ်င္လည္းတြင္းဝမွာလာရာလမ္းမွာခ်ေပးထားလိုက္ပါအလုံးလိုက္ေပါ့။ႂကြက္စိတ္ပ်က္သြားတယ္ဒီလမ္ းထဲကိုေနာက္တစ္ခါဘယ္ေတာ့မွမလာေတာ့ဘူးဆိုတဲ့လႊမ္းမိုးသီခ်င္းလိုပါပဲသရက္ပင္ေတြအပြင့္ဝင္ၿပီးျပဒါးၾကတယ္

ဆိုလွ်င္အသီးမတင္ေတာ့ပါဘူး။ဒါေၾကာင့္သရက္စိုက္ဥယ်ဥ္ပိုင္ရွင္ေတြအေနျဖင့္ပ႐ုပ္လုံးကိုအသီးအပြင့္ဝင္ခ်ိန္မွာအဝတ္စပါးပါးျဖင့္ထုပ္ၿပီးသရက္ကိုင္းေတြမွာလိုက္ခ်ိတ္ေပးလိုက္ပါပ႐ုပ္နံ႕ေၾကာင့္ျပဒါးမက်နိဳင္ေတာ့ပဲအသီးတင္ၿပီးေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းမွာပါ။