အိမ္ဝင္းအတြင္းတြင္မစိုက္အပ္ေသာအပင္မ်ားႏွင့္အိမ္ေဆာက္တဲ့အခါမျဖစ္မေနသိထားသင့္တဲ့အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္မ်ားအိမ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္မစိုက္အပ္ေသာအပင္မ်ား အိမ္ေဆာက္ရက္ ေ႐ြးနည္းအိမ္ေဆာက္လ ေ႐ြးနည္း

မသုံးအပ္ေသာသစ္(၈)မ်ိဳးအိမ္ ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္မျပဳအပ္ေသာအရာမ်ား၊သစ္ပင္ပန္းမန္ဆိုတာလူေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့အရာပါသဘာဝရာသီဥတုကို သင့္တင့္မွ်တေစသလိုသတၱဝါေတြကိုလည္းအက်ိဳးျပဳေစပါတယ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

မိမိအိမ္ပတ္ဝန္းက်င္ၿခံထဲ၊အိမ္ဝန္းထဲမွာအပင္ေတြစိုက္ပ်ိဳးျခင္းဟာကိုယ္ေရာစိတ္ပါ႐ႊင္လန္းေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္ဒါေပမယ့္လို႔ ေရွးျမန္မာအယူအရမိမိအိမ္၊ၿခံထဲမွာမစိုက္အပ္မရွိသင့္တဲ့အပင္တစ္ခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။သိပၸံေခတ္

ႀကီးထဲမွာဒီအယူအဆေတြ ေခတ္မမီေတာ့ဘူးလို႔ဘဲဆိုဆို၊ေရွးထုံးကိုလည္းမပယ္နဲ႕ဆိုတဲ့စကားပဲ ေျပာေျပာအိမ္နဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး ေရွးျမန္မာအယူတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္မစိုက္အပ္ေသာအပင္မ်ား

အိမ္၏အေရွ႕ဘက္ မ်က္ႏွာဘက္တြင္ ေညာင္သေျပပင္မ်ားမစိုက္ရ။စီးပြားပ်က္တတ္သည္။အေနာက္ဘက္တြင္လက္ပံပင္ထိန္ပင္မ်ားမစိုက္ရေတာင္ဘက္တြင္ၾသႇီၾသႇားပင္ဖီးခြမ်းငွက်ေျပာသေဘၤာပင္်မားမစိုက္ရ ေျမာက္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ဘက္တြင္ထန္းပင္၊ဆန္းပင္၊သဖန္းပင္ ႏြင့္ ႄသြီၾသႇားပင္မစိုက္ရ။အဆိုပါ အပင္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအရပ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ရွိေနပါကစီးပြားယုတ္ေလ်ာ့မည္ေရာဂါဘယထူေျပာမည္။အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္ဆူပူတတ္သည္အလိုအေလ်ာက္ရွိေနပါကလည္း ႏႈတ္ပစ္ခုတ္ပစ္သင့္ပါသည္