ေနာက္၃ရက္အတြင္းမုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ၿပီးမႏၱေလးတိုင္းမေကြးတိုင္းအပါအဝင္တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တို႔မွာ ခ်ိန္ခါမဟုတ္မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ဒီဇင္ဘာလ၁၇ရက္ယေန႕မိုးေလဝသတိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရေနာက္၃ရက္အတြင္း

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ၿပီးမႏၱေလးတိုင္းမေကြးတိုင္းအပါအဝင္အျခားတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္တို႔မွာခ်ိန္ခါမဟုတ္မိုး႐ြာသြန္းနိုင္တယ္လို႔မိုးေလဝသSu Su Sanမွႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းေပးထားပါတယ္မိုးေလဝသ

စုစုစံထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ94Bေလဖိအားနည္းေလဝဲ၂၀၂၁ဒီဇင္ဘာလ၁၇ရက္ေန႕ယေန႕ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းသိရိလကၤါနိုင္ငံရဲ႕အေရွ႕ေတာင္ဖက္မွာ94B ေလဖိအားနည္းေလဝဲျဖစ္ေပၚလာပါတယ္အေရွ႕ဖက္ကိုေ႐ႊ႕လွ်ားေနပါတယ္။

၂၀ရက္ေန႕မွာNicobar islands နိကိုဗာကြၽန္းစုမ်ားအနီးကိုေရာက္ရွိလာနိုင္ၿပီး၂၁ရက္ေန႕မွာ depressionမုန္တိုင္းငယ္အဆင့္ကိုေရာက္ရွိနိုင္ပါတယ္၂၀၂၁ဒီဇင္ဘာလ၂၀ရက္ေန႕မွ၂၃ရက္ေန႕အတြင္း ေကာ့ေသာင္းခရိုင္ကပၸလိပင္လယ္အတြင္းရွိကြၽန္းစုေတြမွာလွိုင္းႀကီးေလထန္နိုင္ပါတယ္

လွိုင္းအျမင့္မွာ၆ ေပမွ၁၂ ေပအထိရွိနိုင္ပါတယ္ ေလထန္ခ်ိန္တြင္တစ္နာရီ၂၄မိုင္မွ ၃၆မိုင္အထိတိုက္ခတ္နိုင္ပါတယ္အဆိုပါရက္မ်ားအတြင္း ေကာ့ေသာင္းအေနာက္ဖက္ အေနာက္ေတာင္ဖက္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ေလွသေဘၤာမ်ားသြားေရာက္ျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

BOB ေတာင္ပိုင္းမွာ ေလဖိအားနည္းေလဝဲတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာပါတယ္ ေနာက္၃ရက္အတြင္းနိကိုဗာကြၽန္းအနီးမွာမုန္တိုင္းငယ္ depression အဆင့္ကိုေရာက္ရွိနိုင္ပါတယ္။94B အထက္ေလစီးမွ၂၀၂၁ဒီဇင္ဘာလ

၂၂ရက္၂၃ရက္ေန႕ေတြမွာရခိုင္ျပည္နယ္မေကြးတိုင္းမႏၱေလးတိုင္းခ်င္းျပည္နယ္ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေတြမွာအခ်ိန္အခါမဟုတ္ ေဆာင္းမိုးေတြ႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ေဆာင္းမိုး႐ြာၿပီးေအးမယ္တနသၤာရီတိုင္း

၂၀၂၁ဒီဇင္ဘာလ၂၁ရက္၂၂ရက္ေန႕ေတြမွာတနသၤာရီတိုင္းထားဝယ္ခရိုင္ၿမိတ္ခရိုင္ ေကာ့ေသာင္းခရိုင္ေတြမွာ ေဆာင္းမိုးေတြ႐ြာၿပီးအေအးပိုနိုင္ပါတယ္အဆိုပါေဒသအတြင္းရွိ

ရာဘာလုပ္ငန္းဆားလုပ္ငန္းလမ္းတံတားအေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ေနေသာအဂၤ်င္နိယာမ်ား မိုးေၾကာင့္ပ်က္စီးမႈမရွိၾကေစရန္ ႀကိဳတင္ခန့္မွန္းေပးလိုက္ပါတယ္ ဆိုၿပီး ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းအသိေပးထားပါတယ္Source:Su Su San