၂၁.၆.၂၀၂၂ရက္ေန႕မိုးေလဝသအေျခအေနနံနက္၁၁နာရီ၂၇မိနစ္ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးမိုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္ထြန္းမွအေျခအ ေန။ရခိုင္ျပည္နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ဧရာဝတီတိုင္ေဒသ ႀကီးႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွာတိမ္ထူထပ္စြာျဖစ္ထြန္းေနၿပီး

က်န္တစ္ျပည္လုံးမွာတိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္(၁၄)ေနရာအတြက္မနက္ျဖန္နံနက္အထိမိုး႐ြာသြန္းနိုင္မႈခန႔္မွန္းခ်က္ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ခန႔္မွန္းခ်က္ေနရာစိပ္စိပ္မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္။ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ႏွင့္အနီး

တဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာစိပ္စိပ္မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္။စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္းမွာေနရာစိပ္စိပ္အလယ္ပိုင္းမွာေနရာက်ဲက်ဲေအာက္ပိုင္းမွာေနရာကြက္က်ားမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္။စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္

မွန္းခ်က္မွာေနရာကြက္က်ားမိုးအနည္းငယ္႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ေနရာက်ဲက်ဲမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာစိပ္စိပ္မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္။မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္းႏွင့္

ေအာက္ပိုင္းမွာေနရာက်ဲက်ဲေအာက္ပိုင္းမွာေနရာကြက္က်ားမိုးအနည္းငယ္႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္။မႏၱေလးၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာကြက္က်ာမိုးအနည္းငယ္႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္။ေနျပည္ေတာ္တြင္ေနရာစိပ္စိပ္မိုး႐ြာသြန္း

နိုင္ပါတယ္။ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန္မွန္းခ်က္မွာေနရာစိပ္စိပ္မိုးအသင့္အတင့္႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္မ ေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္းႏွင့္ေအာက္ပိုင္းမွာေနရာက်ဲက်ဲအလယ္ပိုင္းမွာေနရာကြက္က်ားမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္။

မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာကြက္က်ားမိုးအနည္းငယ္႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာေနရာစိပ္စိပ္အေရွ႕ပိုင္းေနရာက်ဲက်ဲေတာင္ပိုင္းမွာေနရာကြက္က်ားမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္။ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္အနီး

တဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာက်ဲက်ဲမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္။ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ေနရာစိပ္စိပ္မိုး႐ြာသြန္းနိုင္သလိုေနရာကြက္ၿပီးလည္းမိုးႀကီးနိုင္ပါတယ္။စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာအႏွံ႕အျပားမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါ

တယ္။ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးေနရာစိပ္စိပ္မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာက်ဲက်ဲမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ေနရာစိပ္စိပ္မိုး႐ြာသြန္းနိုင္သလိုေနရာကြက္ၿပီးလည္းမိုးႀကီးနိုင္

ပါတယ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာစိပ္စိပ္မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္။ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအေနာက္ပိုင္းႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းမွာေနရာစိပ္စိပ္အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္မွာ ေနရာအႏွံ႕အျပားမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္

ပဲခူးၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာစိပ္စိပ္ မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္။ကယားျပည္နယ္တြင္ေနရာက်ဲက်ဲမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္။လြိုင္ေကာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန္မွန္းခ်က္မွာေနရာက်ဲက်ဲမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္

မြန္ျပည္နယ္တြင္ေနရာက်ဲက်ဲမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာက်ဲက်ဲမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္။ကရင္ျပည္နယ္ေနရာက်ဲက်ဲမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္။ဘားအံၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွေနရာ

က်ဲက်ဲမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္။တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးေနရာက်ဲက်ဲမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ထားဝယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အ တြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာကြက္က်ားမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္။မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚနိုင္မႈအေျခအေန။ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တို႔မွာမုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚရန္အလားအလာမရွိေသးပါခင္ဗ်ာလွ်ပ္စီးမိုးႀကိဳးအႏၱရာယ္မြန္းလြဲညေနပိုင္းအခ်ိန္မ်ားမွာရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္လွ်ပ္စီးမိုးႀကိဳးအႏၱရာယ္အနည္းငယ္ရွိေနပါတယ္

ခင္ဗ်ာ။ေနာက္(၂)ရက္အတြက္ခန႔္မွန္းခ်က္ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးကခ်င္ျပည္နယ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔မွာေနရာစိပ္စိပ္မိုးဆက္လက္႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္။ေဝၿဖိဳးဟန္(ေလေၾကာင္းမိုးေလဝသcredit