ကြာရွင္းျပီးသားလူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔တစ္ျခားတစ္ေယာက္နဲ႔ပတ္သက္မွဳရွိခဲ့ရင္လည္းလူ႔က်င့္၀တ္ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူးလို႔ဒဲ့ေျပာလိုက္တဲ့မယ္လိုဒီစိတ္ပူပင္ေနၾကတဲ့ပရိသတ္ႀကီးကိုအသိေပးပါရေစရွင္ကၽြန္မအေနနဲ႔မတူညီမႈမ်ားစြာနဲ႔ညႇိမရတဲ့အေနအထားအေျခအေနေတြေၾကာင့္လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ကတည္းကအမ်ိဳးသားနဲ႔လမ္းခြဲခဲ့ၾကတာပါ

သားေလးနဲ႔မိဘမ်ားရဲ့မ်က္ႏွာေထာက္ထားစရာေတြရွိတာေၾကာင့္သာတရားဝင္မထုတ္မေျပာခဲ့တာပါတစ္မိုးထဲေအာက္မိဘမ်ားနဲ႔အတူလြတ္လပ္စြာေနထိုင္ခဲ့ၾကတာကာလအေတာ္ၾကာၿပီဆိုတာရင္းႏွီးတဲ့မိတ္ေဆြေတြသိၾကပါတယ္သားေလးကိစၥရွိတာပဲျဖစ္ျဖစ္ပြဲလမ္းေတြရွိခဲ့တာပဲျဖစ္ျဖစ္သူနဲ႔ကၽြန္မကသားေလးရဲ့မိဘအေနနဲ႔ေရာမိတ္ေဆြေကာင္းအေနနဲ႔ေရာမိသားစုလိုပုံမွန္သြားလာတာလည္းရွိခဲ့ၾကေပမယ့္လည္

းႏွစ္ဦးစလုံးဟာလြတ္လပ္သူအမွီအခိုကင္းသူအေနနဲ႔သီးျခားရပ္တည္ခဲ့ၾကတာပါတရားဝင္လြတ္လပ္ၾကသူေတြမို႔လည္းတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥကအစစြက္ဖက္မႈလည္းမလုပ္ၾကပါဘူးအေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းတဲ့ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ကၽြန္မရဲ့ရပ္တည္မႈမွာဘယ္သူ႔ကိုမွဘယ္မိသားစုကိုမွထိခိုက္ေစျခင္းလည္းမရွိခဲ့တာေတာ့ေသခ်ာပါတယ့္

တရားဝင္လြတ္လပ္တဲ့သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔တစ္စုံတစ္ေယာက္နဲ႔ပက္သက္မႈရွိခဲ့ရင္လည္းလြတ္လပ္သူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္လူမႈက်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့တာမရွိပါဘူးလြတ္လပ္သူေတြအေနနဲ႔ကိုယ္ပိုင္သီးျခားရပ္တည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္စိတ္ပူေပးၾကတဲ့ပရိသတ္ႀကီးကိုေ

နာက္ဆုံးအေနနဲ႔ေျပာျပခ်င္တာေလးပါကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔သီးျခားလြတ္လပ္စြာရပ္တည္ေနတဲ့ကၽြန္မအတြက္စိုးရိမ္ပူပန္ေပးသူမ်ားေရာအထင္လြဲမွားေနသူမ်ားေရာအားလုံးပဲေအးခ်မ္းၾကပါေစသက္ရွည္က်န္းမာစိတ္ခ်မ္းသာလိုရာဆႏၵျပည့္ၾကပါေစရွင္ဆိုျပီးမယ္လိုဒီကေျပာထားပါတယ္

ကြာရွင္းျပီးသားလူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔တစ္ျခားတစ္ေယာက္နဲ႔ပတ္သက္မွဳရွိခဲ့ရင္လည္းလူ႔က်င့္၀တ္ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူးလို႔ဒဲ့ေျပာလိုက္တဲ့မယ္လိုဒီစိတ္ပူပင္ေနၾကတဲ့ပရိသတ္ႀကီးကိုအသိေပးပါရေစရွင္ကၽြန္မအေနနဲ႔မတူညီမႈမ်ားစြာနဲ႔ညႇိမရတဲ့အေနအထားအေျခအေနေတြေၾကာင့္လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ကတည္းကအမ်ိဳးသားနဲ႔လမ္းခြဲခဲ့ၾကတာပါ

သားေလးနဲ႔မိဘမ်ားရဲ့မ်က္ႏွာေထာက္ထားစရာေတြရွိတာေၾကာင့္သာတရားဝင္မထုတ္မေျပာခဲ့တာပါတစ္မိုးထဲေအာက္မိဘမ်ားနဲ႔အတူလြတ္လပ္စြာေနထိုင္ခဲ့ၾကတာကာလအေတာ္ၾကာၿပီဆိုတာရင္းႏွီးတဲ့မိတ္ေဆြေတြသိၾကပါတယ္သားေလးကိစၥရွိတာပဲျဖစ္ျဖစ္ပြဲလမ္းေတြရွိခဲ့တာပဲျဖစ္ျဖစ္သူနဲ႔ကၽြန္မကသားေလးရဲ့မိဘအေနနဲ႔ေရာမိတ္ေဆြေကာင္းအေနနဲ႔ေရာမိသားစုလိုပုံမွန္သြားလာတာလည္းရွိခဲ့ၾကေပမယ့္လည္

းႏွစ္ဦးစလုံးဟာလြတ္လပ္သူအမွီအခိုကင္းသူအေနနဲ႔သီးျခားရပ္တည္ခဲ့ၾကတာပါတရားဝင္လြတ္လပ္ၾကသူေတြမို႔လည္းတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥကအစစြက္ဖက္မႈလည္းမလုပ္ၾကပါဘူးအေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းတဲ့ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ကၽြန္မရဲ့ရပ္တည္မႈမွာဘယ္သူ႔ကိုမွဘယ္မိသားစုကိုမွထိခိုက္ေစျခင္းလည္းမရွိခဲ့တာေတာ့ေသခ်ာပါတယ့္

တရားဝင္လြတ္လပ္တဲ့သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔တစ္စုံတစ္ေယာက္နဲ႔ပက္သက္မႈရွိခဲ့ရင္လည္းလြတ္လပ္သူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္လူမႈက်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့တာမရွိပါဘူးလြတ္လပ္သူေတြအေနနဲ႔ကိုယ္ပိုင္သီးျခားရပ္တည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္စိတ္ပူေပးၾကတဲ့ပရိသတ္ႀကီးကိုေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ေျပာျပခ်င္တာေလးပါကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔သီးျခားလြတ္လပ္စြာရပ္တည္ေနတဲ့ကၽြန္မအတြက္စိုးရိမ္ပူပန္ေပးသူမ်ားေရာအထင္လြဲမွားေနသူမ်ားေရာအားလုံးပဲေအးခ်မ္းၾကပါေစသက္ရွည္က်န္းမာစိတ္ခ်မ္းသာလိုရာဆႏၵျပည့္ၾကပါေစရွင္ဆိုျပီးမယ္လိုဒီကေျပာထားပါတယ္

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here