သစ္ခြပင္မ်ားကို စရိတ္သက္သာလြယ္ကူစြာျပဳစုျခင္းသစ္ခြခေရဇီမ်ား အသုံးဝင္မယ္ထင္ပါတယ္၁။ ႏြားနို႔နို႔တစ္ဆ ေရေလးဆ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ျဖန္းပါအစိမ္းအက်က္ႀကိဳက္ရာသုံးပါနို႔စစ္ရန္သာလိုသည္၂။လက္ဖက္ေျခာက္သုံးၿပီးသား

အခ်ိဳေျခာက္ပိုေကာင္းသည္သုံးၿပီးသားလက္ဖက္ေျခာက္ဖတ္မ်ားကို ေနလွန္းသိမ္းဆည္းထားၿပီး ေဆာင္းႏွင့္ႏြေဥတုမ်ားတြင္တစ္ပင္ထမင္းစားဇြန္းသုံးဇြန္းစာေရစိမ္ၿပီးတစ္လတစ္ႀကိမ္ေကြၽးပါလတ္လတ္ဆပ္ဆပ္လဲေကြၽးနိုင္သည္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အပူႏွင့္မွိုတက္ျခင္းရွိလွ်င္မသုံးသင့္ပါ၃။အားလူးျပဳတ္ရည္သို႔မဟုတ္ထမင္းေရ အာလူး16က်ပ္သားသို႔မဟုတ္ဆန္တစ္ဗူးစာအေအးခံထားၿပီးတစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္အိုးထဲျဖန္းေပးပါအပင္အ႐ြယ္အစားအလိုက္ထမင္းစားဇြန္းတစ္ဇြန္းမွ

၆ဇြန္းထိလိုသလိုျဖန္းနိုင္သည္၄။ဆားခါးဝမ္းႏုတ္ေဆးသုံးတဲ့ဆားခါးတစ္ဇြန္းတစ္ဂါလံ ႏွစ္ပတ္ျခားျဖန္းပါ၅။ ၾကက္ဥခြံမႈံအရိုးမႈံ ျပဳတ္ရည္ၾကက္ဥဆယ္ခြံသို႔မဟုတ္အရိုးေျခာက္ငါးက်ပ္သားကိုအမႈံျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ေရတစ္လီတာႏွင့္

ျပဳတ္ပါအေအးခံၿပီး ေရေလးဂါလံႏႈန္းေရာၿပီးတစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္အျမစ္ေပၚျဖန္းပါ၆။ မိုးေရမိုးတြင္းတြင္ခံ သိမ္းထားၿပီး ႏြေရာသီေဆာင္းရာသီတြင္အလ်င္းသင့္သလိုေလာင္နိုင္သည္၇။ ေနာက္ဆုံးတစ္ခု ပါရည္းစ္မရရင္လဲဘီယာသုံးပါ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ရည္းစ္ရရင္လက္ဖက္စားဇြန္းတစ္ဇြန္းတစ္ဂါလံႏုန္းမရရင္ဘီယာတစ္ပုလင္း ေရေလးဂါလံႏုန္းေရာၿပီးတစ္ပတ္တစ္ခါျဖန္းေပးပါအခ်ိန္ဇယားျဖင့္ ေကြၽးၾကည့္ပါအျမစ္အိုမ်ား႐ြက္ေျခာက္မ်ားကိုပါယ္ေပးပါဘာထူးလဲဆိုေတာ့ လုပ္သာလုပ္ၾကည့္လိုက္ပါလြတ္လပ္စြာျဖန့္ေဝနိင္ပါသည္