ဆီးခ်ိဳဟုေခၚဆိုၾကေသာ္လည္းေသြးထဲတြင္အခ်ိဳဓါတ္မ်ားျခင္းျဖစ္ပါသည္ေသြးထဲကေနမွဆီးထဲမွာပါလာတာပါလူအမ်ားစုကဆီးခ်ိဳရွိမွန္းကိုမသိၾကပါဘူးအျခားေရာဂါစစ္ရင္းသိတာဒါမွမပာုတ္ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္အရမ္းနာမက်န္းျဖစ္မွပဲသိတတ္ၾကပါတ

ယ္ဆီးခ်ိဳရွိေနၿပီဆိုရင္လူတစ္ေယာက္မွာေအာက္ပါေရာဂါလကၡဏာေတြျပတတ္ပါတယ္ေရငတ္ျခင္းအာေျခာက္ျခင္းဆီးသြားမ်ားျခင္းညဘက္ဆီးခဏခဏထသြားရျခင္းပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းေနလို့မေကာင္းျခင္းသိသာစြာကိုယ္အေလးခ်ိန္က်

သြားျခင္းအျမင္အာ႐ုံမေကာင္းေတာ့ျခင္းေ၀ဝါးလာျခင္းမိန္းမကိုယ္ယားယံျခင္းလိင္တံယားယံျခင္းေရာင္ျခင္းပ်ိဳ့အန္ျခင္းေခါင္းကိုက္ျခင္းစိတ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ျခင္းအာ႐ုံစူးစိုက္မွုက်လာျခင္းဆီးခ်ိဳကိုဘယ္လိုစစ္ေဆးမလဲသၾကားဓါတ္စစ္ေဆးျခ

င္းေသြးတြင္းသၾကားဓါတ္ကိုလည္းစစ္ေဆးရပါတယ္ေအာက္ပါအခ်က္ေတြရွိမယ္ဆိုရင္ဆီးခ်ိဳရွိမရွိအတည္ျပဳနိုင္ပါတယ္သတိျပဳရန္အခ်က္ကဆီးခ်ိဳရွိမရွိေသြးတြင္းဓါတ္ကိုစစ္ေဆးရင္အမ်ားအသုံးမ်ားတဲ့လက္ထိပ္ကေသြးကိုေဖာက္ၿပီးမစစ္ရပါဘူး

အေၾကာထဲကေသြးကိုဓါတ္ခြဲခန္းပို့ၿပီးစစ္ေဆးရပါတယ္လက္ထိပ္ကေသြးကိုေဖာက္စစ္တာကဆီးခ်ိဳရွိတဲ့သူမွာဆီးခ်ိဳပုံမွန္ရွိ

ရဲ့လားဆိုတဲ့ေနရာမွာသုံးရတာပါအထက္ပါအတိုင္းစစ္ေဆးၿပီးလို့အေျဖကနည္းနည္းအျမင့္ပိုင္းေရာက္ေနၿပီဆိုရင္ဆီးခ်ိဳရွိမရွိစစ္ေဆးရန္အျခားနည္းေတြကိုဆက္ၿပီးစစ္ေဆးရပါေသးတယ္ဇြန္ခိုင္ဦး(ေဆးဝါတကၠသိုလ္)

ဆီးခ်ိဳဟုေခၚဆိုၾကေသာ္လည္းေသြးထဲတြင္အခ်ိဳဓါတ္မ်ားျခင္းျဖစ္ပါသည္ေသြးထဲကေနမွဆီးထဲမွာပါလာတာပါလူအမ်ားစုကဆီးခ်ိဳရွိမွန္းကိုမသိၾကပါဘူးအျခားေရာဂါစစ္ရင္းသိတာဒါမွမပာုတ္ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္အရမ္းနာမက်န္းျဖစ္မွပဲသိတတ္ၾကပါတ

ယ္ဆီးခ်ိဳရွိေနၿပီဆိုရင္လူတစ္ေယာက္မွာေအာက္ပါေရာဂါလကၡဏာေတြျပတတ္ပါတယ္ေရငတ္ျခင္းအာေျခာက္ျခင္းဆီးသြားမ်ားျခင္းညဘက္ဆီးခဏခဏထသြားရျခင္းပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းေနလို့မေကာင္းျခင္းသိသာစြာကိုယ္အေလးခ်ိန္က်

သြားျခင္းအျမင္အာ႐ုံမေကာင္းေတာ့ျခင္းေ၀ဝါးလာျခင္းမိန္းမကိုယ္ယားယံျခင္းလိင္တံယားယံျခင္းေရာင္ျခင္းပ်ိဳ့အန္ျခင္းေခါင္းကိုက္ျခင္းစိတ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ျခင္းအာ႐ုံစူးစိုက္မွုက်လာျခင္းဆီးခ်ိဳကိုဘယ္လိုစစ္ေဆးမလဲသၾကားဓါတ္စစ္ေဆးျခ

င္းေသြးတြင္းသၾကားဓါတ္ကိုလည္းစစ္ေဆးရပါတယ္ေအာက္ပါအခ်က္ေတြရွိမယ္ဆိုရင္ဆီးခ်ိဳရွိမရွိအတည္ျပဳနိုင္ပါတယ္သတိျပဳရန္အခ်က္ကဆီးခ်ိဳရွိမရွိေသြးတြင္းဓါတ္ကိုစစ္ေဆးရင္အမ်ားအသုံးမ်ားတဲ့လက္ထိပ္ကေသြးကိုေဖာက္ၿပီးမစစ္ရပါဘူ

းအေၾကာထဲကေသြးကိုဓါတ္ခြဲခန္းပို့ၿပီးစစ္ေဆးရပါတယ္လက္ထိပ္ကေသြးကိုေဖာက္စစ္တာကဆီးခ်ိဳရွိတဲ့သူမွာဆီးခ်ိဳပုံမွန္

ရွိရဲ့လားဆိုတဲ့ေနရာမွာသုံးရတာပါအထက္ပါအတိုင္းစစ္ေဆးၿပီးလို့အေျဖကနည္းနည္းအျမင့္ပိုင္းေရာက္ေနၿပီဆိုရင္ဆီးခ်ိဳရွိမရွိစစ္ေဆးရန္အျခားနည္းေတြကိုဆက္ၿပီးစစ္ေဆးရပါေသးတယ္ဇြန္ခိုင္ဦး(ေဆးဝါတကၠသိုလ္)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here