ပိုက္ဆံကရွာသေလာက္မေလာက္ႏိုင္ဘူးလို႔ဆိုသူမ်ားဒီနည္းလမ္း(၇)ခုကိုအသုံးျပဳၾကည့္ပါမိမိရွာႏိုင္သေလာက္ေငြကိုမကုန္ေအာင္သုံးတဲ့နည္းလမ္း(၇ )ခုတန္ဖိုးရွိလိုက္တဲ့နည္းလမ္းေတြပါ။ရွာႏိုင္တာထက္ေလွ်ာ့သုံးႏိုင္ဖို႔နည္းလမ္း(၇)ခု

ရွာႏိုင္တာထက္ေလွ်ာ့သုံးႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္း(၇)ခုစီးပြားေရး,ေအာင္ျမင္ေရးေငြေၾကးဆိုင္ရာပညာရွင္ေတြအားလုံးကသင္ရွာႏိုင္တာထက္ေလွ်ာ့ၿပီးသုံးဖို႔ေျပာေလ့ရွိၾကပါတယ္။အသုံးစရိတ္က၀င္ေငြထက္နည္းရမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို

အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကားဖူးေနတာမွန္ေပမယ့္ေသခ်ာနားလည္ဖို႔လိုပါတယ္။၀င္ေငြထက္နည္းတဲ့အသုံးစရိတ္နဲ႔ဘယ္လိုေနႏိုင္မလဲဆိုတာကိုေရာႀကိဳးစားၾကည့္ဖူးပါသလား။အမ်ားစုအတြက္ေတာ့၀င္ေငြထက္ေလ်ာ့နည္းတဲ့အသုံးစရိတ္နဲ

႔ ေနထိုင္ဖို႔ကေျပာသေလာက္မလြယ္ပါဘူး။အိမ္ငွားခေတြ၊မီတာခ၊ေရဖိုး၊စားေသာက္စရိတ္၊လူမႈေရးကုန္က်စရိတ္၊လမ္းစရိတ္စသျဖင့္ ေငြထြက္ေပါက္ေတြက အမ်ားႀကီးပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္စိတ္မေကာင္းစရာေကာင္းတာကကြၽန္ေတာ္တို႔လစာဝင္ေငြတစ္ခုတည္းနဲ႔ လိုခ်င္တဲ့ဘ၀ေနထိုင္မႈပုံစံကိုမရႏိုင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုနဲ႔အဆင္အျခင္မဲ့ေလွ်ာက္သုံးရင္းကေနေငြေၾကးအတြက္စိတ္ဖိစီးပူပန္မႈေတြႀကဳံေတြ႕

လာရႏိုင္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္သင္ရွာႏိုင္တာထက္နည္းတဲ့အသုံစရိတ္နဲ႔ေနႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းေကာင္းအခ်ိဳ႕ကိုေဝမွ်ေပးခ်င္ပါတယ္။၁။ကိုယ္တိုင္ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ပါအိမ္မွာကိုယ္တိုင္ခ်က္ျပဳတ္စားတာ၊

အလုပ္ထဲကိုထမင္းဘူးထည့္သြားတာကစားေသာက္စရိတ္အတြက္ကုန္က်ေငြကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါတယ္။ကိုယ့္ထမင္းဘူးကိုယ္ယူသြားတဲ့အတြက္တစ္ပတ္ကိုဘယ္ေလာက္သက္သာမလဲဆိုတာတြက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတာတစ္ခုကကိုယ္တိုင္ခ်က္တဲ့အစားအစာေတြကသန႔္ရွင္းလတ္ဆတ္ၿပီးက်န္းမာေရးနဲ႔လည္းညီၫြတ္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္အခုကစၿပီးကိုယ္တိုင္ခ်က္ျပဳတ္တတ္ေအာင္ေလ့လာသင္ယူပါ။

ထမင္းဘူးထည့္ယူသြားၿပီးေန႔လည္စာအတြက္အပိုထြက္လာတဲ့ေငြကို ႐ုံးပိတ္ရက္မွာသုံးဖို႔ ဖယ္ထားလိုက္ပါ။၂။အသုံးစရိတ္တစ္ခုေရးဆြဲပါအသုံးစရိတ္ကိုထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔နည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့စုေဆာင္းမယ့္

ေငြကို ဖယ္ၿပီးမျဖစ္မေနကုန္က်ရမယ့္အသုံးစရိတ္စာရင္းတစ္ခုေရးဆြဲထားဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။တစ္လစာအတြက္မျဖစ္မေနကုန္က်မယ့္အနည္းဆုံးကုန္က်စရိတ္ေတြကိုခ်ေရးလိုက္ပါ။သင္ထင္ထားသေလာက္မမ်ားတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

က်န္တဲ့ေငြထဲကပမာဏတစ္ခုကိုအလြယ္တကူထုတ္လို႔မရႏိုင္တဲ့ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုထဲမွာ သြားအပ္ထားလိုက္ပါ။၃။ေငြသုံးစြဲမႈဆိုင္ရာAppေတြအသုံးျပဳပါသင့္ရဲ႕လစဥ္အသုံးစရိတ္ကိုအလြယ္ကူဆုံးမွတ္တမ္းထားႏိုင္တဲ့နည္းလမ္း

ကေတာ့သင့္လက္ကိုင္ဖုန္းထဲမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ေငြေၾကးစီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာApp ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ဒီထဲကမွသင့္အတြက္အသုံးျပဳရလြယ္ကူၿပီးအဆင္ေျပမယ့္တစ္ခုကိုေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး အသုံးျပဳပါ။

ဒီAppေတြကိုအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္တစ္လကုန္သြားတိုင္းမွာသင့္ရဲ႕အသုံးစရိတ္ကိုျပန္ဆန္းစစ္လို႔ရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ဘာေတြအပိုသုံးမိလဲ၊ ဘာေတြကမလိုအပ္ဘူးလဲဆိုတာကို သိရွိၿပီး ျပင္ဆင္လို႔ရႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ေဈးဝယ္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္တစ္ခုခုဝယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္အရင္ဆုံးေသခ်ာစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီအရာကိုလိုအပ္လား၊ ဘာအတြက္သုံးမွာလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာသုံးမွာလဲ၊ အိမ္မွာရွိၿပီးသားလား စတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ျပန္ေျဖၾကည့္ပါ။

ၿပီးေတာ့ တကယ္လိုအပ္လို႔ ၀ယ္ဖို႔ဆုံးျဖတ္လိုက္ၿပီးရင္လည္း တစ္ခါတည္း တန္းမ၀ယ္လိုက္ပါနဲ႔။ အရည္အေသြးတူပစၥည္းကို ေဈးႏႈန္းသက္သာတဲ့ေနရာကို ရွာေဖြဝယ္ယူပါ။ တစ္ခါတစ္ေလမွာေလွ်ာ့ေဈးေပးတာ၊

အေရာင္းျမင့္တင္တဲ့အေနနဲ႔ ေဈးေလွ်ာ့ေရာင္းတာေတြကို လက္လြတ္မခံပါနဲ႔။ ဒီနည္းလမ္းနဲ႔ သင္ရဲ႕ေဈးသုံးစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္။၅။ အၿမဲတမ္းေပးေဆာင္ရသည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ျပန္စစ္ပါမီတာခ

ေရဖိုး၊ အာမခံေၾကး စသျဖင့္ အၿမဲတမ္းေပးေဆာင္ေနရတဲ့ စရိတ္ေတြကို ျပန္ဆန္းစစ္ပါ။ ပိုသက္သာတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳပါ။ စုေငြအေပၚမွာ ရရွိတဲ့အတိုးႏႈန္းထားကိုလည္း ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး

အတိုးပိုရတဲ့ေနရာမွာ စုေဆာင္းဖို႔ စဥ္းစားပါ။၆။ ကူပြန္ေတြ၊ ေဘာက္ခ်ာေတြ အသုံးျပဳပါေလွ်ာ့ေဈးကူပြန္ေတြ၊ လက္ေဆာင္ေဘာက္ခ်ာေတြကို ဒီအတိုင္းမထားပါနဲ႔။ ဥာဏ္ရွိသလိုအသုံးခ်ပါ။ ကိုယ္တိုင္အတြက္အသုံးမတည့္ရင္

အသုံးတည့္မယ္သူကို ျပန္ေရာင္းပါ။၇။ ကိုယ္တိုင္လုပ္ႏိုင္တာေတြ ကိုယ္တိုင္လုပ္ပါအိမ္အတြက္လိုအပ္တာေတြ၊ ၿခံဝန္းထဲမွာ ရွင္းလင္းစရာရွိတာေတြကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ႏိုင္တာေတြကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ပါ။

အခ်ိဳ႕ပစၥည္းေတြကို လုပ္ၿပီးသားမ၀ယ္ပဲနဲ႔ ကိုယ္တိုင္လုပ္လို႔ရတာေတြ ရွိပါတယ္။ကိုယ္တိုင္လုပ္တတ္ေအာင္ ေလ့လာသင္ယူပါ။ သင့္အတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာေစႏိုင္သလို႔ လုပ္တတ္ကိုင္တတ္တဲ့အရည္အခ်င္းလည္း

တိုးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ေငြစုေဆာင္းဖို႔နဲ႔ ေခြၽတာဖို႔က ေျပာတာထက္ လက္ေတြ႕မွာ ပိုမိုခက္ခဲၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း အမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင္သိသမွ်အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္ေတြကို အသုံးျပဳပါ။credit

ပိုက်ဆံကရှာသလောက်မလောက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုသူများဒီနည်းလမ်း(၇)ခုကိုအသုံးပြုကြည့်ပါမိမိရှာနိုင်သလောက်ငွေကိုမကုန်အောင်သုံးတဲ့နည်းလမ်း(၇ )ခုတန်ဖိုးရှိလိုက်တဲ့နည်းလမ်းတွေပါ။ရှာနိုင်တာထက်လျှော့သုံးနိုင်ဖို့နည်းလမ်း(၇)ခု

ရှာနိုင်တာထက်လျှော့သုံးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၇)ခုစီးပွားရေး,အောင်မြင်ရေးငွေကြေးဆိုင်ရာပညာရှင်တွေအားလုံးကသင်ရှာနိုင်တာထက်လျှော့ပြီးသုံးဖို့ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။အသုံးစရိတ်ကဝင်ငွေထက်နည်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို

အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြားဖူးနေတာမှန်ပေမယ့်သေချာနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ဝင်ငွေထက်နည်းတဲ့အသုံးစရိတ်နဲ့ဘယ်လိုနေနိုင်မလဲဆိုတာကိုရောကြိုးစားကြည့်ဖူးပါသလား။အများစုအတွက်တော့ဝင်ငွေထက်လျော့နည်းတဲ့အသုံးစရိတ်နဲ

့ နေထိုင်ဖို့ကပြောသလောက်မလွယ်ပါဘူး။အိမ်ငှားခတွေ၊မီတာခ၊ရေဖိုး၊စားသောက်စရိတ်၊လူမှုရေးကုန်ကျစရိတ်၊လမ်းစရိတ်စသဖြင့် ငွေထွက်ပေါက်တွေက အများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။

နောက်ထပ်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတာကကျွန်တော်တို့လစာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းနဲ့ လိုချင်တဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကိုမရနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အဆင်အခြင်မဲ့လျှောက်သုံးရင်းကနေငွေကြေးအတွက်စိတ်ဖိစီးပူပန်မှုတွေကြုံတွေ့

လာရနိုင်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်သင်ရှာနိုင်တာထက်နည်းတဲ့အသုံစရိတ်နဲ့နေနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်းအချို့ကိုဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။၁။ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားသောက်ပါအိမ်မှာကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားတာ၊

အလုပ်ထဲကိုထမင်းဘူးထည့်သွားတာကစားသောက်စရိတ်အတွက်ကုန်ကျငွေကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ထမင်း ဘူးကိုယ်ယူသွားတဲ့အတွက်တစ်ပတ်ကိုဘယ်လောက်သက်သာမလဲဆိုတာတွက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။

နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကကိုယ်တိုင်ချက်တဲ့အစားအစာတွေကသန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်အခုကစပြီးကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်တတ်အောင်လေ့လာသင်ယူပါ။

ထမင်းဘူးထည့်ယူသွားပြီးနေ့လည်စာအတွက်အပိုထွက်လာတဲ့ငွေကိုရုံးပိတ်ရက်မှာသုံးဖို့ဖယ်ထားလိုက်ပါ။၂အသုံးစ ရိတ်တစ်ခုရေးဆွဲပါအသုံးစရိတ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့စုဆောင်းမယ့်

ငွေကို ဖယ်ပြီးမဖြစ်မနေကုန်ကျရမယ့်အသုံးစရိတ်စာရင်းတစ်ခုရေးဆွဲထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်လစာအတွက်မဖြစ်မနေကုန်ကျမယ့်အနည်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုချရေးလိုက်ပါ။သင်ထင်ထားသလောက်မများတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။

ကျန်တဲ့ငွေထဲကပမာဏတစ်ခုကိုအလွယ်တကူထုတ်လို့မရနိုင်တဲ့ဘဏ်စာရင်းတစ်ခုထဲမှာ သွားအပ်ထားလိုက်ပါ။၃။ငွေသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာAppတွေအသုံးပြုပါသင့်ရဲ့လစဉ်အသုံးစရိတ်ကိုအလွယ်ကူဆုံးမှတ်တမ်းထားနိုင်တဲ့နည်းလမ်း

ကတော့သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းထဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာApp တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီထဲကမှသင့်အတွက်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေမယ့်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီး အသုံးပြုပါ။

ဒီAppတွေကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တစ်လကုန်သွားတိုင်းမှာသင့်ရဲ့အသုံးစရိတ်ကိုပြန်ဆန်းစစ်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာတွေအပိုသုံးမိလဲ၊ ဘာတွေကမလိုအပ်ဘူးလဲဆိုတာကို သိရှိပြီး ပြင်ဆင်လို့ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၄။ဈေးဝယ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်တစ်ခုခုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးသေချာစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာကိုလိုအပ်လား၊ ဘာအတွက်သုံးမှာလဲ၊ ဘယ်အချိန်မှာသုံးမှာလဲ၊ အိမ်မှာရှိပြီးသားလား စတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ပြန်ဖြေကြည့်ပါ။

ပြီးတော့ တကယ်လိုအပ်လို့ ဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးရင်လည်း တစ်ခါတည်း တန်းမဝယ်လိုက်ပါနဲ့။ အရည်အသွေးတူပစ္စည်းကို ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့နေရာကို ရှာဖွေဝယ်ယူပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာလျှော့ဈေးပေးတာ၊

အရောင်းမြင့်တင်တဲ့အနေနဲ့ ဈေးလျှော့ရောင်းတာတွေကို လက်လွတ်မခံပါနဲ့။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ သင်ရဲ့ဈေးသုံးစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။၅။ အမြဲတမ်းပေးဆောင်ရသည့် အသုံးစရိတ်များကို ပြန်စစ်ပါမီတာခ

ရေဖိုး၊ အာမခံကြေး စသဖြင့် အမြဲတမ်းပေးဆောင်နေရတဲ့ စရိတ်တွေကို ပြန်ဆန်းစစ်ပါ။ ပိုသက်သာတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုပါ။ စုငွေအပေါ်မှာ ရရှိတဲ့အတိုးနှုန်းထားကိုလည်း လေ့လာဆန်းစစ်ပြီး

အတိုးပိုရတဲ့နေရာမှာစုဆောင်းဖို့ စဉ်းစားပါ။၆။ ကူပွန်တွေ၊ဘောက်ချာတွေအသုံးပြုပါလျှော့ဈေးကူပွန်တွေ၊ လက်ဆောင်ဘောက်ချာတွေကို ဒီအတိုင်းမထားပါနဲ့။ ဉာဏ်ရှိသလိုအသုံးချပါ။ ကိုယ်တိုင်အတွက်အသုံးမတည့်ရင်

အသုံးတည့်မယ်သူကို ပြန်ရောင်းပါ။၇။ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တာတွေကိုယ်တိုင်လုပ်ပါအိမ်အတွက်လိုအပ်တာတွေ၊ ခြံဝန်းထဲမှာ ရှင်းလင်းစရာရှိတာတွေကို ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တာတွေကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ။

အချို့ပစ္စည်းတွေကို လုပ်ပြီးသားမဝယ်ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရတာတွေရှိပါတယ်။ကိုယ်တိုင်လုပ်တတ်အောင် လေ့လာသင်ယူပါ။ သင့်အတွက် ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာစေနိုင်သလို့ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်တဲ့အရည်အချင်းလည်း

တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေစုဆောင်းဖို့နဲ့ ချွေတာဖို့က ပြောတာထက် လက်တွေ့မှာ ပိုမိုခက်ခဲပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း အများကြီး လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်သိသမျှအကောင်းဆုံးနည်းလမ်တွေကို အသုံးပြုပါ။credit

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here