လူတစ္ေယာက္ကံေကာင္းလာေတာ့မယ္ဆိုတာကိုေရ႔ွေျပးနိမိတ္ေတြျကၫ့္ၿပီးသိရိွႏိုင္ပါတယ္နိုင္ငံတိုင္းမွာေတာ့ကံေကာင္းျခင္းရဲ့နိမိတ္ကေကၤတေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေနတက္ပါတယ္အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲကမွလူအမ်ားစု

နားလည္လက္ခံယံုၾကည္ထားတဲ့ကံေကာင္းျခင္းရဲ့နိမိတ္သေကၤတေတြလည္းရိွပါတယ္သင့္ဆီကိုကံေကာင္းျခင္းေတြမၾကာခင္ေရာက္ရိွလာေတာ့မယ္ဆိုရင္ဒီလိုေရ႔ွေျပးနိမိတ္သေကၤတေတြကိုျမင္ေတြ့ျဖစ္ေပၚရတတ္ပါတယ္ေနာ္ငွက္ေတြအသိုက္

လာဖြဲ႔တာငွက္ေတြကသင့္ရဲ့ေနအိမ္တိုက္ခန္း(သို႔)ရံုးခန္းဆိုင္ခန္းအေဆာက္အအံုေတြမွာအသိုက္လာဖြဲ႔မယ္ဆိုရင္ဒါဟာကံေကာင္းျခင္းရဲ့ေရ႔ွေျပးနမိတ္တစ္ခုပါငွက္ေတြကကိုယ့္ဆီမွာလာၿပီးအသိုက္ဖြဲ႔တယ္ဆိုတာသင့္ဆီမွာေကာင္းတဲ့အားေတြ

ရိွေနတယ္လို႔မွတ္ယူၾကျပီးဒါဟာက်န္းမာေရးနဲ႔ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမယ့္ေရ႔ွေျပးနိမိတ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္နားယားတာေရာဂါေၾကာင့္မဟုတ္ပဲနားယားၿပီဆိုရင္လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့တစ္စံုတစ္ေယာက္ကကိုယ့္မေကာင္းေၾ

ကာင္းေျပာေနကိုယ့္အတင္းတုပ္ေနၿပီလို႔ယူဆၾကတက္ပါတယ္တကယ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူးနားယားျခင္းကလည္းကံေကာင္းျခင္းရဲ့နိမိတ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ဒီေနရာမွာေတာ့နားယားတာဟာတစ္ေယာက္ေယာက္ကသင့္အေၾကာင္းကိုခ်ီးက်ူးေျပာ

ဆိုေနလို႔အခုလိုျဖစ္တာလို႔မွတ္ယူထားလိုက္ပါေနာ္သင့္ဆီကိုေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့သို႔မိတ္ေဆြအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးကံေကာင္းျခင္းေတြေရာက္လာေတာ့မယ့္နိမိတ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ေရာက္လာတာကိုယ့္အိမ္(သို႔)ရံုးခန္း

ကိုတိရစၧာန္တစ္ေကာင္ေကာင္ကမ်က္စိလည္လမ္းမွားၿပီးေရာက္လာရင္လည္းဒါဟာကံေကာင္းျခင္းနိမိတ္ပါေၾကာင္အနက္ေရာက္လာရင္ေတာင္မွဒါကိုကံေကာင္းျခင္းလို႔ပဲမွတ္ယူလို႔ရပါတယ္ေခြးေၾကာင္တို႔မ်ားကိုယ့္အိမ္ကိုမ်က္စိလည္လမ္း

မွားၿပီးေရာက္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ဒါဟာသင့္ဆီကိုကံေကာင္းျခင္းေတြမၾကာခင္ေရာက္လာေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါတယ္၈ဏန္းကိုျမင္တာ၈ဂဏန္းကိုမေကာင္းတဲ့ဂဏန္းလို႔ျမင္ေနတာကိုရပ္လိုက္ပါတကယ္က၈ဏန္းကိုျမင္ရင္ကံေကာင္းတတ္ပါတယ္

အရာဝတၴုတစ္ခုခုဥပမာတိမ္ေတြက၈ဂဏန္းပံုျဖစ္ေနတာမ်ိဳးကိုေတြ့ရင္လည္းဒါဟာကံေကာင္းျခင္းနိမိတ္ပါပဲ(၈)ကိုတရုတ္မွာဆိုရင္ကံေကာင္းျခင္းလို႔မွတ္ယူပါတယ္တရုတ္မွာဆိုရင္၈အသံထြက္ဟာခ်မ္းသာႂကြယ္၀ျခင္းဆိုတဲစကားနဲ႔အဓိပၸါယ္တူ

သင့္ဆီေရာက္လာေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါတယ္အဝတ္အစားေျပာင္းျပန္ဝတ္မိတာတခါတေလမွာမရည္ရြယ္ပဲအဝတ္အစားကိုေျပာင္းျပန္ဝတ္မိတာမ်ိဳးျဖစ္တတ္ပါတယ္ဆြယ္တာအက်ီပၤဲျဖစ္ျဖစ္ေဘာင္းဘီကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ေျပာင္းျပန္ဝတ္မိရင္လည္းဒါဟာ

ကံေကာင္းျခင္းနိမိတ္ပါမေကာင္းတဲ့ကံေတြေျပာင္းျပန္လွန္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့သေဘာပါေနာ္ငွက္ေခ်းပါခ်တစ္ခါတေလမွာသြားရင္းလာရင္းနဲ႔မ်ားသင့္ေခါင္းေပၚသို႔သင့္အဝတ္အစားေပၚကိုငွက္ေခ်းပါခ်ရင္အရမ္းႀကီးစိတ္အေနွာင့္အယွက္မျဖစ္လို

က္ပါနဲ႔အခုလိုကိုယ့္အေပၚကိုငွက္ေခ်းပါခ်ရင္ေတာ့မၾကာခင္မွာကံေကာင္းျခင္းေတြေရာက္လာေတာ့မယ္ေငြေၾကးလာဘ္ဝင္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ေရ႔ွေျပးနိမိတ္ပဲျဖစ္ပါတယ္ႏြယ္ပင္ေတြအိမ္ကိုတက္တာအိမ္မွာသန႔္ရွင္းေရးလုပ္ရဲ့သားနဲ႔ႏြယ္ပင္ေတြတြ

ယ္တတ္ၿပီဆိုရင္လည္းဒါဟာကံေကာင္းျခင္းရဲ့လကၡဏာပါတကယ္လို႔မ်ားသင့္အိမ္မွာႏြယ္ပင္ေတြတြယ္တက္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ဒါဟာမၾကာခင္မွာသင့္ဆီကိုကံေကာင္းျခင္းေတြေရာက္လာေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ေရ႔ွေျပးပါႏြယ္ပင္ေတြအိမ္မွာတက္ၿပီဆိုရင္

ကံဆိုးျခင္းေတြေပ်ာက္ၿပီးကံေကာင္းျခင္းေတြေရာက္လာေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါတယ္အားလံုးပဲကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here