ကမၻာေရနံေဈးနဲ႕အခ်ိဳးက်ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေဈးအနည္းငယ္က်လာေပမယ့္ဆက္စပ္စရိတ္ကကမၻာေရနံစိမ္းေဈးကြက္ဟာဆိုရင္ ေရနံစိမ္းတစ္စီ (H1)ကိုအေမရိကန္ေဒၚလာ၁၀၀အထက္မွာရွိခဲ့ရာကအခုရက္မွာေတာ့ကန္ေဒၚလာ

၉၈ဒသမ၇၅သာရွိေတာ့တာပါ။အဲလိုကမၻာေရနံစိမ္းေဈးကြက္က်ဆင္းလာတဲ့အတြက္တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးၾကေနတဲ့ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီ ေဈးႏႈန္း ေတြကလည္း အနည္းငယ္က်ဆင္းလာတယ္လို႔ရန္ကုန္စက္သုံးဆီအေရာင္းအဝယ္

ေဈးကြက္အတြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွသိရပါတယ္လက္တေလာ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းဟာအမ်ိဳးအစားလိုက္ေပၚမူတည္ကာ ေငြက်ပ္၁၅၀မွ၂၀၀အထိကို ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းေနတယ္လို႔စက္သုံးဆီေရာင္းဝယ္ျဖန႔္ျဖဴးသူ

လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကဆိုပါတယ္ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီလက္လီေရာင္း ေဈးဟာဇူလိုင္ ၆ရက္ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေတာ့ ေအာက္တိန္း92တစ္လီတာကို ေငြက်ပ္၂၀၇၀95တစ္လီတာ၂၀၉၅က်ပ္၊ဒီဇယ္တစ္လီတာ ေငြက်ပ္

၂၃၈၀ပရီမီယမ္ဒီဇယ္တစ္လီတာက်ပ္၂၄၁၀ရွိခဲ့ရာကအခုဇူလိုင္၇ရက္မွာေတာ့ ေအာက္တိန္း92တစ္လီတာကို ေငြက်ပ္၁၈၃၅၊95တစ္လီတာ၁၉၅၅က်ပ္၊ဒီဇယ္တစ္လီတာ ေငြက်ပ္၂၁၉၅ပရီမီယမ္ဒီဇယ္တစ္လီတာ

က်ပ္၂၂၂၅က်ပ္ထိ ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့တဲ့အေျခအေနပါစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းအက်ဘက္ေရာက္ေနေသာ္လည္းအေျခခံလူတန္းစားမ်ားကိုသာမကလူတန္းစားအားလုံးကိုထိခိုက္မႈကရွိေနဆဲပါသယ္ယူပို႔ေဆာင္ခစရိတ္ေတြမွာေတာ့

အက်ဘက္ကိုမေရာက္ေသးတဲ့အတြက္အေျခခစားေသာက္ကုန္ ေဈးႏႈန္းအျပင္လူသုံးကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းေတြ၊အေဝးေျပးယာဥ္စီးခလက္မွတ္ေတြကအစစက္သုံးဆီေဈးအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္အက်ဘက္မွာမရွိေသးပါဘူးလို႔ ျပည္သူမ်ားကလည္းမွတ္ခ်က္ျပဳထားတာပါ