အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာငါးေထာင္က်ပ္နီးပါးကပ္ေနၿပီးအေခါက္ေ႐ႊေစ်း၃၇သိန္းအထိ ေစ်းထိုးတက္ညေန ေစ်းကြက္ပိတ္ခ်ိန္တစ္ေဒၚလာ၄၅၀၀ဝန္းက်င္ႏွင့္ ၃၆သိန္းဝန္းက်င္အထိ ေစ်းအနည္းငယ္ျပန္က်ရန္ကုန္ဩဂုတ္၃၁

ျပည္တြင္းစီးပြားေရးေစ်းကြက္တြင္ယေန႕ဩဂုတ္လ၃၁ရက္ေန႕အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ေငြက်ပ္၅၀၀၀က်ပ္နီးပါးကပ္ေနၿပီးအေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သား၃၇သိန္း ေစ်းေပါက္လ်က္ရွိေၾကာင္းေစ်းကြက္အတြင္းမွစုံစမ္းသိရွိရသည္

ဆိုင္မွာေတာ့လတ္တေလာပစၥည္းမရွိပါဘူးဟုရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏နာမည္ေက်ာ္မီးလင္းေ႐ႊ ေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္မွအေရာင္းဝန္ထမ္းက ေျပာသည္အလားတူ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းမွာလည္းအေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္၄၅၀၀မွ၅၀၀၀က်ပ္

အၾကား ေစ်းေပါက္ေနၿပီး ေရာင္းသူထက္ဝယ္သူသာပိုမ်ားေၾကာင္း လက္ဝယ္ရွိသူမ်ားကလည္းထုတ္မေရာင္းၾကသျဖင့္အဝယ္သာမ်ား ျပားေၾကာင္းသိရွိရသည္မေန႕ညကတည္းကတစ္ေဒၚလာ၄၀၀၀ေစ်းတန္းေရာက္သြားတာပါအေျခအေနကေတာ့တက္ဖို႔ပါပဲအက်ေတာ့မရွိဘူးဟုရန္ကုန္ေဒၚလာဝ

ယ္ေရာင္းတစ္ဦးကဆိုသည္ယေန႕နံနက္ပိုင္း ေစ်းကြက္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္အေမရိကန္တစ္ေဒင်လာ၄၁၀၀က်ပ္ဝန္းက်င္၊ ေ႐ႊေစ်းမွာအေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သား၃၂သိန္း
ေက်ာ္ျဖင့္ ေစ်းဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ညေန ေစ်းကြက္ပိတ္ခ်ိန္ညေန၄နာရီဝန္းက်င္အခ်ိန္တြင္တစ္ေဒၚလာ၄၅၀၀ဝန္းက်င္ႏွင့္အကယ္ဒမီ

မီးလင္းေ႐ႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ ေငြက်ပ္၃၆သိန္းဝန္းက်င္အထိ ေစ်းအနည္းငယ္ျပန္က်လာေၾကာင္းသိရွိရသည္မွတ္ခ်က္အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါ၍သတင္းကိုမၾကာခဏ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ရပါသည္