ေ႐ႊတစ္က်ပ္သား၂၆သိန္းေက်ာ္ျဖင့္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္၊ယမန္ေန႕ကထက္၂သိန္းေက်ာ္ေဈးက်ယေန႕ဩဂုတ္လ၁၄ရက္ေန႕တြင္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္၂၆သိန္းေက်ာ္ျဖင့္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီးယမန္ေန႕ကထက္ႏွစ္သိန္း

ေက်ာ္ ေဈးျပန္က်ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးကြက္အတြင္းမွစုံစမ္းသိရသည္ဩဂုတ္လ၁၃ရက္ေန႕ကအေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္၂၈သိန္းေက်ာ္အထိ ေဈးတက္ေနၿပီးရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

အသင္းကသတ္မွတ္ထားသည့္ရည္ၫႊန္းေ႐ႊေဈးႏႈန္းမွာ၂၁၀၁၀၀၀က်ပ္က်ပ္ႏွစ္ဆယ့္တစ္သိန္းတစ္ေထာင္ဝန္းက်င္ျဖင့္မြန္းလြဲ၂နာရီခြဲတြင္ ေဈးပိတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ယေန႕ဩဂုတ္လ၁၄ရက္ေန႕တြင္အေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္

၂၆သိန္း၃ေသာင္းဝန္းက်င္ျဖင့္သာအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္းသိရသည္ဒီေန႕ကတနဂၤႏြေဆိုေတာ့အေရာင္းအဝယ္ပါးလို႔ပဲလား ေနာက္ရက္ေတြမွာလည္း ေဈးထပ္က်မလားဆိုတာေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲဒီအခ်ိန္မွသတိထားဖို႔က

စိတ္မေလာၾကပါနဲ႕။အျမတ္နည္းၿပီးအရႈံးမ်ားတာ ေတြ ျဖစ္လာနိုင္တဲ့အတြက္ သတိထားၾကပါဟုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကမဇၩိမကိုေျပာသည္ယေန႕ဩဂုတ္လ၁၄ရက္ေန႕သည္တနဂၤႏြေေန႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ရန္ကုန္တိုင္း

ေဒသႀကီး ေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ေန႕စဥ္ေ႐ႊေဈးႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပဒီေန႕ဆိုင္ေတြကိုသြားစုံစမ္းၾကည့္တဲ့အခါ အေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားကို၂၆သိန္း၄ေသာင္းပဲ ေပးဝယ္တဲ့ဆိုင္ေတြရွိတယ္အခုအခ်ိန္မွာ

တတ္နိုင္လို႔ ေ႐ႊစုထားခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္းဝယ္ေဈးေရာင္းေဈးကိုစုံစမ္းၿပီးမွဝယ္ၾကပါမဟုတ္ရင္ဒီေန႕ဝယ္မနက္ျဖန္ရႈံးဆိုတာမ်ိဳးႀကဳံရနိုင္တယ္ဟုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိမဇၩိမ၏သတင္းရင္းျမစ္တစ္ဦးက ေျပာသည္ေ႐ႊေစ်းကြက္