ယခုဇူလိုင္လကစၿပီးရထားလက္မွတ္ခတစ္ေစာင္ေဈးႏႈန္းအနည္းဆုံးက်ပ္၃၀၀၀ ကေနက်ပ္၈၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ဇူလိုင္၁ယခုဇူလိုင္လကစတင္ၿပီး ျပည္တြင္းအျမန္ရထားလက္မွတ္ခေစ်းႏႈန္းေတြကိုက်ပ္၃၀၀၀၀န္းက်င္ကေန

က်ပ္၈၀၀၀ ေက်ာ္အထိအရင္ႏႈန္းထားေတြထက္တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္လိုက္တယ္လို႔ ျမန္မာ့မီးရထားကေနသိရပါတယ္ရန္ကုန္မႏၱေလးအျမန္ရထားလက္မွတ္ခေတြအေနနဲ႕အရင္ကရိုးရိုးတန္း၄၆၅၀က်ပ္သာရွိေပမယ့္လက္ရွိ၇၇၅၀က်ပ္အရင္ကအထက္တန္း၉၃၀၀က်ပ္သာရွိေပမယ့္လက္ရွိ

၁၅၄၅၀က်ပ္အိပ္စင္လက္မွတ္ခေတြကိုလည္းအရင္က၁၃၀၀၀က်ပ္ရွိရာကေနလက္ရွိ၂၁၂၅၀က်ပ္တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္ရန္ကုန္-မာ္လၿမိဳင္လမ္းပိုင္းမွာလည္းအထက္တန္းလက္မွတ္ခေတြကိုအရင္ကက်ပ္၄၂၅၀ကေန၇၀၅၀က်ပ္နဲ႕ရိုးရိုးတန္းလက္မွတ္ခေတြကို

အရင္က၂၁၅၀က်ပ္ကေန၃၅၅၀က်ပ္အျဖစ္တိုးျမႇင့္ထားၿပီးရန္ကုန္-ျပည္လမ္းပိုင္းမွာလည္းအျမန္ရထားအထက္တန္းလက္မွတ္ခေတြကို၃၉၀၀က်ပ္ကေန၆၄၅၀က်ပ္ရိုးရိုးတန္းလက္မွတ္ခကို၁၉၅၀က်ပ္ကေန၃၂၅၀က်ပ္ကို ေျပာင္းလဲတိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္