ဗဟိုဘဏ္ကနိုင္ငံျခားေငြကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ေဒၚလာေဈး(၁) ေဒၚလာ၂၃၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ျမန္မာနိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ကယခုရက္ပိုင္းအတြင္းနိုင္ငံျခားေငြနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ကန႔္သတ္ခ်က္ေတြထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္

ယေန႕ဇူလိုင္လ၁၈ရက္ ေန႕လယ္ပိုင္းမွာကန္ေဒၚလာေဈးေတြ ျမင့္တက္လာေၾကာင္းသိရသည္ျမန္မာနိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ကၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းက နိုင္ငံျခားေတြႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကန႔္သတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးနိုင္ငံျခားသား

၃၅ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္သည့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ဘဏ္စာရင္းအတြင္းရွိ ေဒၚလာမ်ားကို ျမန္မာေငြသို႔မျဖစ္မေနေျပာင္းရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္မနက္ေစာေစာမွာ၂၂၄၀ပတ္လည္

ေလာက္ကေန ေန႕လယ္ပိုင္းမွာ(၂၃၀၀) ေက်ာ္အထိတက္သြားတယ္ဟုရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းႏွင့္ျပည္ပေငြသြင္းေငြထုတ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူကိုေက်ာ္စြာက ေျပာသည္ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းဗဟိုဘဏ္၏ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္

ယခင္ကကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈကုမၼဏီမ်ား၏ ေငြစာရင္းအတြင္းမွနိုင္ငံ ျခားေငြမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြသို႔ ျပန္လဲရမည့္ကိစၥကို ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္သည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္လည္းပါဝင္သည္။ထို႔အျပင္ ျပည္ပသို႔

ေပးရမည့္ ေႂကြးၿမီမ်ားကိုလည္းေပးေခ်ျခင္မျပဳဘဲဆိုင္းငံ့ထားရန္စသည့္နိုင္ငံျခားေငြႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဗဟိုဘဏ္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ယခုလိုေဒၚလာေဈးႏႈန္းဂယက္ထ လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းစီးပြားေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကသုံးသပ္

မႈမ်ားရွိသည္ဟုတ္ပါတယ္ဗဟိုဘဏ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြရဲ႕ ေနာက္ ဆက္တြဲ ရိုက္ခတ္မႈေပါ့ဘယ္ေလာက္အထိတက္ဦးမလဲမခန႔္မွန္းနိုင္ဘူးဟုကိုေက်ာ္စြာက ေျပာသည္ျပင္ပေဈးကြက္တြင္ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းက(၁) ေဒၚလာ

လ်င္ျမန္မာက်ပ္ေငြ၂၁၅၀ဝန္းက်င္ေပါက္ေဈးရွိေနရာမွယေန႕ညေနပိုင္းတြင္၂၃၅၀အထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ျပည္တြင္း ေငြလဲေကာင္တာမ်ားႏွင့္ႏွီးစပ္သူသတင္းရင္းျမစ္က ေပၚျပဴလာနယူးစ္သို႔ ေျပာသည္နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားမွရရွိသည့္နိုင္ငံျခားေငြမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြသို႔

မျဖစ္မေနလဲလွည္ရမည္ဟုဗဟိုဘဏ္က ၫႊန္ၾကားထားၿပီး၁ ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ၁၈၅၀အျဖစ္ရည္ၫႊန္းသတ္မွတ္ထားသည္နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္းပဲ၊ ေျပာင္းႏွင့္ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားကိုကန္ေဒၚလာျဖင့္သာ ေငြေပးေခ်ရန္လည္း ဗဟိုဘဏ္ကထုတ္ျပန္ထားသည္