ရက္ရွည္မိုးမ်ားစြာ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ေရႀကီး၊ေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာေနရာမ်ားႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ေပးျင္း၃.၇.၂၀၂၂ မြန္းလြဲ၁နာရီ၃၉မိနစ္ၿပီးခဲ့တဲ့လ၂၈ရက္ေန႕ကတည္းကႀကိဳတင္ခန့္မွန္းေပးထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္

ယခုခန့္မွန္းခ်က္သည္အနီးကပ္ထပ္မံအသိေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာယေန႕မွစၿပီးေနာက္၂၄နာရီအတြင္းအေနာက္ေတာင္ေလစီးမ်ားသို႔မဟုတ္မုတ္သုံေလဟာကပၸလီပင္လယ္ျပင္မွဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းအထိေအာင္အား

ေကာင္းရာမွအားအလြန္ေကာင္းလာနိုင္ပါတယ္ထိုျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ယေန႕၃ရက္ေန႕မွစၿပီး၁၀ရက္ေန႕အတြင္းေနရာေဒသအခ်ိဳ႕မွာေနရာကြက္ၿပီးမိုးႀကီးနိုင္လာပါတယ္မိုးႀကီးနိုင္ေသာေနရာမ်ားကေတာ့မြန္ျပည္နယ္ကရင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း

ေဒသႀကီး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္မိုးမ်ားစြာ႐ြာသြန္းကာ ေနရာကြက္ၿပီးမိုးႀကီးနိုင္လာပါတယ္အထူးသျဖင့္၆ရက္ေန႕မွ၁၀ရက္ေန႕အတြင္းမွာေတာ့

မြန္ျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္မိုးမ်ားစြာ႐ြာသြန္းနိုင္ကာ ေဒသႏွင့္အလိုက္မိုးႀကီးတာနဲ႕ေနရာကြက္ၿပီးမိုးႀကီးတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

ယခုတစ္ပတ္ထဲမွာမေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအလယ္ပိုင္းႏွင့္မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအလယ္ပိုင္းတို႔မွာေတာ့ေနရာက်ဲက်ဲေလာက္သာမိုးရရွိအုံးမွာျဖစ္ပါတယ္က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွာေတာ့ေနရာေဒသအေပၚမႈတည္ၿပီးေနရာ

စိပ္စိပ္မွေနရာအႏွံ႕အျပားမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္မိုးႀကီးနိုင္ေသာေနရာမ်ားမွာေရစီးေရလာေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ထားၾကဖို႔နဲ႕စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ားအေနနဲ႕သီးႏွံပင္မ်ားပ်က္စီးမႈမရွိေအာင္ႀကိဳတင္အစီအမံမ်ားလုပ္ေဆာင္ထားၾကဖို႔ကို

လည္းအႀကံျပဳတင္ျပလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာထူးျခားမိုးေလဝသအေျခအေနမ်ားရွိလာပါကUpdateသတင္းမ်ားကိုအခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီဆက္လက္တင္ျပေပးသြားမည္ေဝၿဖိဳးဟန္ေလေၾကာင္းမိုးေလဝသ