အမွန္တရားကိုလက္ခံတယ္ဒါေပမဲ့သူတို႔ေလးေတြဆီမွာဘယ္သူကိုမွမေျပာျပတဲ့လ်ိႈ႔ဝွက္ခ်က္ေလးေတြရိွေနတတ္ၾကတယ္တစ္ေယာက္ထဲေနရတာကိုပဲသေဘာက်တယ္ဗုဒၶဟူးသားသမီးေလးေတြကိုခ်စ္သူေတာ္မယ္ဆိုရင္ဗုဒၶဟူးသားသမီးေလးေ

တြကေတာ့အရမ္းစိတ္ႀကီးတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္သူတို႔ေလးေတြကဉာဏ္ေကာင္းသေလာက္အပ်င္းႀကီးတဲ့သူေတြလည္းျဖစ္တယ္ဒါေၾကာင့္ပညာေရးမွာျဖစ္ျဖစ္စီးပြားေရးမွာျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္မေအာင္ျမင္ဘူးဒါေၾကာင့္ေအာင္ျမင္

ဖို႔ဆိုႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေလးေတြရိွမွျဖစ္မယ္အမြန္တရားကိုလက္ခံတယ္ဒါေပမဲ့သူတို႔ေလးေတြဆီမွာဘယ္သူကိုမွမေျပာျပတဲ့လ်ိႈ႔ဝွက္ခ်က္ေလးေတြရိွေနတတ္ၾကတယ္တစ္ေယာက္ထဲေနရတာကိုပဲသေဘာက်တယ္အေပါင္းအသင္းသိပ္မရိွေပမဲ့

မိတ္ေဆြေပါတယ္သူတစ္ပါးအကူအညီလိုရင္ေပးတတ္ၾကေပမဲ့ကိုယ္ကသူတစ္ပါးဆီကိုအကူအညီမေတာင္းတတ္ၾကဘူး(မ်ားေသာအားျဖင့္ေပါ့)ဒါေၾကာင့္အားနာႀကီးတယ္လို႔ေျပာရမယ္အႏုပညာဝါသနာႀကီးတယ္အႏုပညာထဲမွာမွဂီတကိုပိုၿ

ပီးရူးသြပ္ၾကတယ္တစ္ခါတစ္ေလကိုယ့္ကိုယ္ကိုအထီးက်န္ေနသလိုမ်ိဳးခံစားရတတ္တယ္အခ်စ္ေရးမွာအသင့္သင့္ပါပဲခ်စ္သူခင္သူေပါေပမယ့္တစ္ေယာက္ဆိုတစ္ေယာက္သစၥာရိွတတ္ၾကတယ္စိတ္နာသြားရင္လည္းလွၫ့္မၾကၫ့္တတ္ဘူးအခ်စ္

ကိုမရူးသြပ္ဘူးမကိုးကြယ္ဘူးဒါေၾကာင့္အခ်စ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအရမ္းႀကီးမခံစားရတတ္ဘူးစကားနည္းေလ့ရိွေပမဲ့သူတို႔ေျပာခ်င္ရင္စက္ေသနတ္ပစ္သလိုတရစပ္ေျပာေနေလ့ရိွတယ္သူတို႔ရင္းႏွီးတဲ့သူေတြကိုပဲခပ္တည္တည္ေနတတ္တဲ့အက်င့္ေၾ

ကာင့္မာနႀကီးသလိုအထင္ခံရတတ္တယ္မိသားစုမွာဝိုင္းၿပီးဂရုစိုက္ခံရတတ္တယ္စိတ္အရမ္းႀကီးတယ္ဒါ့ေၾကာင့္ေဒါသႀကီးတယ္လို႔ထင္ရတယ္သူတို႔ေလးေတြရဲ့အထူးျခားဆံုးအခ်က္ကလက္ေတြ့ဆန္ဆန္ဘဝကိုပဲႏွစ္သက္တတ္ၾကတာပါသင္နဲ႔တိုက္ဆိုင္မႈ့ရိွခဲ့ရင္ရွဲသြားလို႔ရပါတယ္။

အမွန္တရားကိုလက္ခံတယ္ဒါေပမဲ့သူတို႔ေလးေတြဆီမွာဘယ္သူကိုမွမေျပာျပတဲ့လ်ိႈ႔ဝွက္ခ်က္ေလးေတြရိွေနတတ္ၾကတယ္တစ္ေယာက္ထဲေနရတာကိုပဲသေဘာက်တယ္ဗုဒၶဟူးသားသမီးေလးေတြကိုခ်စ္သူေတာ္မယ္ဆိုရင္ဗုဒၶဟူးသားသမီးေလးေ

တြကေတာ့အရမ္းစိတ္ႀကီးတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္သူတို႔ေလးေတြကဉာဏ္ေကာင္းသေလာက္အပ်င္းႀကီးတဲ့သူေတြလည္းျဖစ္တယ္ဒါေၾကာင့္ပညာေရးမွာျဖစ္ျဖစ္စီးပြားေရးမွာျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္မေအာင္ျမင္ဘူးဒါေၾကာင့္ေအာင္ျမင္

ဖို႔ဆိုႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေလးေတြရိွမွျဖစ္မယ္အမြန္တရားကိုလက္ခံတယ္ဒါေပမဲ့သူတို႔ေလးေတြဆီမွာဘယ္သူကိုမွမေျပာျပတဲ့လ်ိႈ႔ဝွက္ခ်က္ေလးေတြရိွေနတတ္ၾကတယ္တစ္ေယာက္ထဲေနရတာကိုပဲသေဘာက်တယ္အေပါင္းအသင္းသိပ္မရိွေပမဲ့

မိတ္ေဆြေပါတယ္သူတစ္ပါးအကူအညီလိုရင္ေပးတတ္ၾကေပမဲ့ကိုယ္ကသူတစ္ပါးဆီကိုအကူအညီမေတာင္းတတ္ၾကဘူး(မ်ားေသာအားျဖင့္ေပါ့)ဒါေၾကာင့္အားနာႀကီးတယ္လို႔ေျပာရမယ္အႏုပညာဝါသနာႀကီးတယ္အႏုပညာထဲမွာမွဂီတကိုပိုၿ

ပီးရူးသြပ္ၾကတယ္တစ္ခါတစ္ေလကိုယ့္ကိုယ္ကိုအထီးက်န္ေနသလိုမ်ိဳးခံစားရတတ္တယ္အခ်စ္ေရးမွာအသင့္သင့္ပါပဲခ်စ္သူခင္သူေပါေပမယ့္တစ္ေယာက္ဆိုတစ္ေယာက္သစၥာရိွတတ္ၾကတယ္စိတ္နာသြားရင္လည္းလွၫ့္မၾကၫ့္တတ္ဘူးအခ်စ္

ကိုမရူးသြပ္ဘူးမကိုးကြယ္ဘူးဒါေၾကာင့္အခ်စ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအရမ္းႀကီးမခံစားရတတ္ဘူးစကားနည္းေလ့ရိွေပမဲ့သူတို႔ေျပာခ်င္ရင္စက္ေသနတ္ပစ္သလိုတရစပ္ေျပာေနေလ့ရိွတယ္သူတို႔ရင္းႏွီးတဲ့သူေတြကိုပဲခပ္တည္တည္ေနတတ္တဲ့အက်င့္ေၾ

ကာင့္မာနႀကီးသလိုအထင္ခံရတတ္တယ္မိသားစုမွာဝိုင္းၿပီးဂရုစိုက္ခံရတတ္တယ္စိတ္အရမ္းႀကီးတယ္ဒါ့ေၾကာင့္ေဒါသႀကီးတယ္လို႔ထင္ရတယ္သူတို႔ေလးေတြရဲ့အထူးျခားဆံုးအခ်က္ကလက္ေတြ့ဆန္ဆန္ဘဝကိုပဲႏွစ္သက္တတ္ၾကတာပါသင္နဲ႔တိုက္ဆိုင္မႈ့ရိွခဲ့ရင္ရွဲသြားလို႔ရပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here