တခ်ိဳ႕အိမ္ေတြရဲ႕အဝင္အဝမွာမွန္ေတြခ်ိတ္ဆြဲထားရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းအိမ္တခ်ိဳ႕ရဲ႕အဝင္ေပါက္မွာျဖစ္ျဖစ္ျပတင္းေပါက္၊တံခါးေတြနားမွာျဖစ္ျဖစ္ၾကည့္မွန္တစ္ခ်ပ္ကိုခ်ိတ္ဆြဲထားတာကိုေတြ႕ဖူးၾကမွာပါဒါဟာအိမ္ရဲ႕

ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကိုျပဳျပင္ဖို႔ဆန္းေဗဒင္သေဘာအရယၾတာေခ်ျခင္းတစ္မ်ိဳးပါဘာလို႔ခ်ိတ္ဆြဲထားသလဲဆိုတာကေတာ့ေနထိုင္တဲ့အိမ္ကအရမ္းက်ဥ္းၿပီးေခါင္းရင္းအိမ္ဒါမွမဟုတ္ေျခရင္းအိမ္ကအရမ္းျမင့္ေနတယ္ဆိုရင္ဆန္းေဗဒင္ပညာအရ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ထိုအိမ္ကအညံ့၊အခိုက္ေတြရွိတတ္ပါတယ္မိမိရဲ႕သားသမီး၊လက္ေအာက္ငယ္သားေတြက်န္းမာေရး၊စီးပြားေရးညံ့ဖ်င္းတတ္ပါတယ္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အိမ္ကအရမ္းျမင့္ၿပီးေခါင္းမိုးအခြၽန္ကကိုယ္ ေနတဲ့အိမ္နဲ႕တည့္တည့္က်ရင္လည္းအိမ္မွာ

ကံညံ့တတ္ပါတယ္။ျမန္မာတို႔ရဲ႕ဆန္းေဗဒင္က်မ္းေတြမွာေရာတ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ဖုန္းေ႐ႊပညာမွာပါအခိုင္အမာေဖာ္ျပထားပါတယ္သည္လိုျဖစ္ေနတဲ့အိမ္အမ်ားစုဟာေနအိမ္ရဲမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ဒါမွမဟုတ္ေျခရင္းေခါင္းရင္းမွာစက္႐ုံအလုပ္႐ုံ

ေနအိမ္ထက္ပိုျမင့္တဲ့တိုက္၊ ေနအိမ္တစ္ခုခုရွိ ေနပါကသင့္အိမ္ရဲ႕ ျပတင္းေပါက္ မွာအလင္းေကာင္းမြန္စြာ ျပန္နိုင္တဲ့မွန္တစ္ခ်ပ္ကိုတပ္ထားလိုက္မယ္ဆိုရင္အိမ္မွာအဆိုးအညံ့ ေတြ ျပယ္ၿပီးလုပ္ကိုင္သမွ်အႀကံအစည္ေတြ

ေအာင္ျမင္ေစပါတယ္ေဈးဆိုင္စားေသာက္ဆိုင္တည္ထားတဲ့အိမ္ေတြဆိုရင္ဆိုင္ရဲ႕အေရွ႕အရပ္ကိုမူၿပီးေတာ့မွန္တစ္ခ်ပ္ကိုခ်ိတ္ဆြဲထားသင့္ပါတယ္ထိုသို႔ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္းျဖင့္ဝင္ေငြႏွစ္စ္ဆတိုးတက္ၿပီးအေရာင္းအဝယ္ေကာင္းမြန္ေစတာေၾကာင့္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ယုံၾကည္သူအမ်ားအျပားကအိမ္ရဲ႕အဝင္ေပါက္မွာခ်ိတ္ဆြဲထားရတာဖစ္ပါတယ္ခ်ိတ္ထားတဲ့မွန္ကိုမကြဲဖို႔သန့္စင္ေနေစဖို႔နဲ႕အလင္းေကာင္းစြာ ျပန္နိုင္ဖို႔ကိုေတာ့သတိျပဳပါအိမ္ရဲ႕အေရွ႕ဘက္ေျခရင္းအိမ္ေခါင္းရင္းအိမ္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အိမ္ေတြကိုလွည့္ထားဖို႔ကိုဂ႐ုျပဳပါခရက္ဒစ္