ဒီ လိုလူမ်ိဳးေတြရွိေနတဲ့အိမ္ဟာ ေသခ်ာေပါက္ဆင္းရဲေနတဲ့အိမ္ပဲဘယ္လိုအိမ္ေတြဆင္းရဲလဲဆိုေတာ့(၁)သီလလုံၿခဳံမႈမရွိသူေတြ ေနတဲ့အိမ္(၂)မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕စီမံခန႔္ခြဲ၊ဆုံးမသြန္သင္မႈညံ့ဖ်င္းတဲ့အိမ္(၃)မိဘႏွစ္ပါးအိမ္ေထာင္ေရး

အဆင္မေျပျဖစ္ေနတဲ့အိမ္(၄)မိသားစုဝင္အခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈမရွိဘဲရန္ျဖစ္ေနတဲ့အိမ္(၅)မိသားစုကိုခ်စ္တတ္တဲ့သူေတြရွိမေနတဲ့အိမ္(၆)လက္ေၾကာမတင္းပ်င္းရိတဲ့သူေတြရွိေနတဲ့အိမ္(၇) ေလာင္းကစားႏွင့္မူးယစ္ေဆး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

စြဲလမ္းသူေတြရွိေနတဲ့အိမ္၊(၈)အိမ္တြင္းသူခိုးေတြရွိေနတဲ့အိမ္၉အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားသူေတြရွိေနတဲ့အိမ္၁၀လူမႈေရးေဖာက္ျပန္သူေတြရွိေနတဲ့အိမ္၁၁ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမရွိဘဲ၊တကိုယ္ေကာင္းဆန္သူေတြမ်ားေနတဲ့အိမ္

(၁၂)ေရရွည္မၾကည့္ဘဲလက္ငင္းအဆင္ေျပမႈကိုသာၾကည့္သူေတြရွိေနတဲ့ အိမ္၊(၁၃)ဦးႏွောက္ႏွင့္ပါးစပ္ယွဥ္လွ်င္ပါးစပ္ကိုဦးစားေပးသူေတြ ေနတဲ့အိမ္(၁၄) ေစတနာမေကာင္းသူဝါကံမေကာင္းသူေတြ ေနတဲ့အိမ္(၁၅)အသုံးအျဖဳန္းႀကီး

ၿပီးစည္းကမ္းမရွိသူေတြ ေနတဲ့ အိမ္(၁၆)ဦးေဆာင္သူမရွိဘဲဆရာလုပ္သူေတြမ်ားေနတဲ့အိမ္(၁၇)ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕၊ရိုးသားသူေတြရွိမေနတဲ့အိမ္၊(၁၈)အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းမိတ္ေဆြေကာင္းမရွိတဲ့အိမ္(၁၉)မိမိကိုယ္မိမိေလးစားတန္ဖိုးထား

တတ္တဲ့သူေတြရွိမေနတဲ့အိမ္ဒီအခ်က္ေတြထဲကအနည္းဆုံး(၇)ခ်က္ရွိတဲ့အိမ္ဟာဆင္းရဲေတာ့မယ္ဆိုတာေသခ်ာသေလာက္ရွိေနပါၿပီကြၽန္ေတာ္ေျပာေနတဲ့ဆင္းရဲျခင္းခ်မ္းသာျခင္းဆိုတာ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းဥစၥာေတြထက္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာတာကို အဓိက ဆိုလိုပါတယ္ေဒါက္တာနတ္စိမ္း