ဘယ္သူ႕ကိုမွထုတ္ေဖာ္မေျပာသင့္တဲ့ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥ၅မ်ိဳးပြင့္လင္းတဲ့သူတိုင္းကခင္မင္စရာေကာင္းတယ္ဆိုတာမွန္ကန္ပါတယ္ဒါေပမယ့္လူတစ္ေယာက္ဟာဘယ္ေလာက္ပဲပြင့္လင္းပါေစကိုယ့္ဆီမွာကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းပဲသိထား

သင့္တဲ့အရာေတြဆိုတာလည္းရွိတတ္ပါတယ္ေနာ္တစ္ခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာေတြကို လြယ္လြယ္ေျပာမိတဲ့အခါတစ္ဖက္လူအတြက္အသုံးခ်သြားနိုင္တဲ့ေပ်ာ့ကြက္ေတြျဖစ္သြားနိုင္ပါတယ္ဒါေၾကာင့္သူမ်ားေတြကိုထုတ္မေျပာသင့္တဲ့အရာေတြက

ဒါေတြပါေနာ္ကိုယ့္ရဲ႕အစီအစဥ္ေတြကိုယ္ေရွ႕ဆက္ၿပီးဘာေတြလုပ္မယ္၊ ကိုယ့္ရဲ႕planကဘယ္လိုရွိတယ္စသျဖင့္ဒါေတြကိုတစ္ျခားသူေတြဆီမွာမေျပာသင့္ပါဘူးေနာ္ကိုယ့္မွာဘယ္ေလာက္ပဲ ေကာင္းမြန္တဲ့အစီအစဥ္ေတြရွိေနပါေစ၊

ကိုယ္ဘာလုပ္မယ္ဆိုတာကိုမျပပဲကိုယ္ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္နိုင္တယ္ဆိုတဲ့ရလဒ္ကိုသာ ျပသင့္ပါတယ္ေနာက္ၿပီးကိုယ့္အစီအစဥ္ေကာင္းေတြကိုသူမ်ားကို ေျပာလိုက္တဲ့အခါကိုယ္အေကာင္အထည္ မေဖာ္ရေသးခင္သူမ်ာယူသြားတာမ်ိဳး

ျဖစ္သြားတတ္လို႔ကိုယ့္ရဲ႕အစီအစဥ္ေတြကိုအၿမဲတမ္းလ်ိဳ႕ဝွက္ထားသင့္ပါတယ္ကိုယ့္ရဲ႕အခ်စ္ေရးတစ္ျခားသူစိမ္းေတြဆီကိုကိုယ့္အခ်စ္ေရးမွာဘာေတြဘယ္လို ျဖစ္ေနတယ္၊ဘယ္လိုျပသနာေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုၿပီးတစ္ခုမက်န္အကုန္

ေျပာတာမ်ိဳးမလုပ္သင့္ပါဘူးကိုယ္ကေတာ့ရိုးရိုးသားသားအကုန္ထုတ္ေျပာလိုက္ေပမယ့္ကြယ္ရာမွာကိုယ့္အေၾကာင္းကို ေလွာင္ရယ္ေနတာမ်ိဳးအတင္းေျပာတာမ်ိဳး လုပ္ေနတတ္ပါတယ္အခ်စ္ေရးမွာ ျပသနာေတြျဖစ္ေနရင္ေတာင္

သူမ်ားေတြကိုေတာ့ခ်ျပတာမ်ိဳးမလုပ္သင့္ပါဘူးေနာ္သင့္ရဲ႕ဝင္ေငြကိုယ္တစ္လမွာဝင္ေငြဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဘယ္ေလာက္ရတယ္ဆိုတာမ်ိဳးကိုအေမးခံရတာပဲျဖစ္ျဖစ္ႂကြားလုံးထုတ္ၿပီးေျပာခ်င္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္လုံးဝမေျပာသင့္ပါဘူး။

အေနာက္နိုင္ငံမွာဆိုရင္လူတစ္ေယာက္ရဲ႕လစာကို ေမးျမန္းတာကအေတာ္ေလးရိုင္းတဲ့အျပဳအမူပဲ ျဖစ္ပါတယ္ကိုယ္ကလည္းဘယ္ေလာက္ပဲရင္းႏွီးပါေစလူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဝင္ေငြကိုစပ္စုတာမ်ိဳးမလုပ္သင့္ပါဘူးေနာ္ဒါကယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု

အေနနဲ႕ထိန္းသိမ္းသင့္တဲ့က်င့္ဝတ္ပဲျဖစ္ပါတယ္သင့္ရဲ႕ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းဆိုလိုခ်င္တာကကိုယ့္ရဲ႕ေနာက္လုပ္ေဆာင္မယ့္အစီအစဥ္မ်ိဳးပါဥပမာကိုယ္ေနာက္ႏွစ္မွာလုပ္ငန္းအသစ္တစ္ခုစမယ္၊အိမ္ဝယ္ဖို႔ပိုက္ဆံစုေနတယ္၊ေနာက္လမွာအလုပ္

ထြက္မယ္စသျဖင့္ကိုယ္ေနာက္ထပ္ ေနာက္ထပ္လုပ္မယ့္အစီအစဥ္ေနာက္ထပ္လွမ္းမယ့္ ေျခလွမ္းကိုသူမ်ားေတြဆီမွာထုတ္ေဖာ္မေျပာသင့္ပါဘူးမိသားစု ျပသနာကိုယ့္ရဲ႕မိသားစုျပသနာမ်ိဳးကိုလည္းသူမ်ားသူစိမ္းေတြဆီမွာ

သြားေျပာတာမ်ိဳးမလုပ္သင့္ပါဘူးေနာ္ကိုယ့္ရဲ႕အိမ္တြင္းေရးဘယ္လိုပဲရွိရွိသူမ်ားကို ထုတ္ေျပာမိတဲ့အခါသူစိမ္းေတြဝင္လာၿပီးကိုယ့္မိသားစု ျပသနာပိုႀကီးသြားတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္ဒါေၾကာင့္ကိုယ့္ရဲ႕မိသားစုမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ျပသနာေတြကိုတစ္ျခားသူေတြဆီ မေျပာသင့္ပါဘူး