ေ႐ႊ၁၀ပိႆာေက်ာ္ျပင္ပေဈးထက္သက္သာေအာင္ ေရာင္းေပးမည္ရန္ကုန္တိုင္းေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းYGEAက ေအာက္တိုဘာ၁၂ရက္မွာ ေရာင္းခ်ေပးမယ့္မီးလင္း ေ႐ႊအတုံးအခဲ၁၂ပိႆာနဲ႕၇၇က်ပ္သားကိုျပင္ပ

ေပါက္ေဈးထက္သက္သာတဲ့ေဈးနဲ႕ ေရာင္းေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔YGEAဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာပါတယ္ေရာင္းခ်ေပးမယ့္ ေ႐ႊအတုံးအခဲေတြကိုေတာ့အကယ္ဒမီ ေ႐ႊဆိုင္က၂ပိႆာ၊ ေအာင္သမာဓိေ႐ႊဆိုင္က၁ပိႆာ၊ဇြဲထက္ေ႐ႊဆိုင္က ၁ပိႆာ၊YGEAဒုဥကၠ႒က၁ပိႆာ၊ ေ႐ႊကုန္သည္

ဦးဧရာစိုးနိုင္က၁ပိႆာနဲ႕YGEAဥကၠ႒က၅၀က်ပ္သားအပါအဝင္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းရဲ႕အလုပ္အမႈေဆာင္နဲ႕အသင္းဝင္၂၄ေယာက္တို႔ကေ႐ႊေတြထည့္ဝင္ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္

ျပည္တြင္း ေ႐ႊေဈးကိုထိန္းေပးဖို႔ရည္႐ြယ္ၿပီးျပင္ပေပါက္ေဈးထက္သက္သာတဲ့ေဈးနဲ႕ ေရာင္းေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာပါတယ္။ ေရာင္းခ်ေပးမယ့္ ေ႐ႊ၁၀ပိႆာေက်ာ္ကိုေတာ့အသင္းဝင္ေတြကလြဲၿပီးဘယ္သူမဆို

မွတ္ပုံတင္မိတၱဴ၊သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴနဲ႕တကြလူတစ္ေယာက္ကိုတစ္က်ပ္သားကေန ၁၀က်ပ္သားအထိတစ္ႀကိမ္စီဝယ္ယူနိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာ၇ရက္ကေ႐ႊတစ္က်ပ္သားကို

က်ပ္၂၅သိန္း ေလးေသာင္းႏႈန္းနဲ႕မီးလင္းေ႐ႊတုံးခုနစ္ပိႆာကို ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ၈ရက္မွာလည္း ေ႐ႊ၄ပိႆာခြဲထပ္မံေရာင္းခ် ေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။