အိမ္သုံးမီးအားျမႇင့္စက္ဘာမွမသုံးပဲမီတာတက္လားဆိုတာအိမ္သုံးမီးအားျမႇင့္စက္ဘာမွမသုံးပဲမီတာတက္လားဆိုတာ Electronic Instructorဆရာရဲလွ်ပ္စစ္ေက်ာင္းသားအိမ္သုံးမီးအားျမႇင့္စက္ေတြကအသုံးမျပဳပဲ Free Load

မွာမီတာတက္နိုင္လားဆိုေတာ့ဘာမွမသုံးပဲမီးအားျမႇင့္စက္ကိုပါဝါေပးထား႐ုံနဲ႕တင္မီတာတက္ပါတယ္ဘာေၾကာင့္လဲဆိုမီးအားျမႇင့္စက္အဝင္ျခမ္းမွာကြိုင္ပါတ္ထားပါတယ္ထိုကြိုသည္ပါဝါရေနသျဖင့္Magnetic Flux ေတြထြတ္ေနမွာပါ

ထို႔အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္Ampereအနည္းငယ္စားတယ္AmpereစားေနၿပီဆိုပါကVoltနဲျမႇောက္ရင္Wattရၿပီေပါ့Wattရရင္နာရီနဲ႕ျပန္တြက္ေတာ့မီတာUnitရၿပီ။နမူနာအေနနဲ႕ဝပ္၅၀၀မိန္းထုတ္ေလးကို၂၂၀ဗို႔အားထည့္ၿပီClamp

Meterနဲ႕Ampereတိုင္းထားပါတယ္အခုအေျခအေနမွာေတာ့0.05Aပဲဆြဲသုံးပါတယ္ဒါကမိန္းထုတ္အသစ္ျဖစ္တာရယ္ဝပ္နည္းတာရယ္ေၾကာင့္ပါ1000Wရွိေသာလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းတခုအား၁နာရီၾကာအသုံးျပဳေနျခင်ကို1Unitကုန္ဆုံး

သည္ဟုသတ္မွတ္ၿပီးမီတာပုံးတြင္အမွတ္၁ခုတက္လာမွာျဖစ္ပါသည္။ေနအိမ္မ်ားတြင္တပ္ဆင္အသုံးျပဳေသာမီတာမ်ားမွာ Single Phase,Two Wire ျဖစ္ၿပီးစက္႐ုံအလုပ္႐ုံသုံးမီတာမ်ားမွာ3Phase3wireသို႔မဟုတ္3Phase

4Wireစသည့္မီတာအႀကီးမ်ားလည္းရွိေသးတယ္ဝပ္၅၀၀မိန္းထုတ္တခုကိုအလြတ္ပါဝါေကြၽးထားပါကတနာရီလွ်င္0.011 Unitမီတာတက္မွာျဖစ္ပါသည္။ဝပ္ႀကီးလွ်င္ပိုၿပီးမီတာတက္ပါမည္ထို႔ေၾကာင့္ဝပ္ႀကီးသည္မီးအားျမႇင့္စက္

မ်ားအေနျဖင့္မီးအားေကာင္းေနခ်ိန္တြင္TransformerကိုအသုံးမျပဳပဲDirectျဖင့္အသုံးျပဳသင့္ပါသည္မိန္းထုတ္မ်ားေဟာင္းလာလွ်င္လည္းမီတာပိုစားနိုင္ပါသည္Electronic Instructorဆရာရဲလွ်ပ္စစ္ေက်ာင္းသား