ဘာေတြကိုမက္ေမာလဲေမးရင္ဘဝရဲ႕မျပည့္စုံျခင္းေတြကေန ႏွစ္ေယာက္အတူတူႀကိဳးစားၿပီးျပည့္စုံလာမယ့္အနာဂတ္မ်ိဳးကိုမက္ေမာတယ္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့မိန္းမမို႔ ႏွစ္ေယာက္တစ္ဘဝကိုဒိုးတူေဘာင္ဘက္ႀကိဳးစားၿပီးျပည့္စုံ

တဲ့ဘဝတစ္ခုဖန္တီးခ်င္တယ္စိန္ေတြလည္းမမက္ဘူးေငြေတြလည္းမမက္ဘူးကိုယ္ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့အမ်ိဳးသားဟာဘယ္လိုအရာမ်ိဳးကိုမွမပိုင္ဆိုင္ထားရင္ေတာင္အလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြသူမ်ားသားသမီးကိုယူၿပီးရင္တာဝန္ေက်

ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြအိမ္ေထာင္ဦးစီးေကာင္းပီပီကာကြယ္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြသားသမီးရလာတဲ့အခါဖခင္ေကာင္းပီသမႈမ်ိဳးေတြပိုင္ဆိုင္ထားရင္ပဲရပါၿပီကံဆိုတာအလုပ္ဆိုေပမယ့္လုပ္တိုင္းမျဖစ္နိုင္တဲ့ကံတရားေတြကိုလက္ခံယုံၾကည္ထားသူမိုကိုယ့္ကို

ခ်မ္းသာေအာင္ထားမွလိုခ်င္တာျဖည့္္ဆည္းေပးနိုင္မွဆိုတဲ့အတၱေတြလည္းမရွိပါဘူးတစ္ခုပဲအတူတူေအာက္ေျခကေနႀကိဳးစားၿပီးဘဝရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြကိုအခက္အခဲအတားအဆီးေတြကိုေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးလက္တြဲမျဖဳတ္ပဲ

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္အမွီအခိုျပဳရင္း၊အားေပးရင္းလိုခ်င္တဲ့ဘဝမ်ိဳးစိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္႐ႊင္ရျခင္းမ်ိဳးကိုအနာဂတ္မွာပိုင္ဆိုင္ရရင္ပဲလုံေလာက္ပါၿပီဒီလိုအရာမ်ိဳးကိုပဲမက္ေမာပါတယ္credit