မရဏ၌ေမြးဖြားသန္႔စင္ငယ္စဥ္ကေသတတ္၏မေသေသာ္ကမင္းေလာင္းျဖစ္မရဏမင္းေလဝင္းေရႊထီးေဆာင္၏အလကၤာမ်ားအရမရဏဖြားအဆို႐ွင္မွာေသျခင္းဟုမရဏမင္းဟုအဓိပၸယ္သတ္ေရာက္သည္ထို႔ေၾကာင့္လည္းမရဏဖြားသားသမီး

မ်ားတို႔သည္ငယ္စဥ္ေရာဂါအရမ္းထူးၿပိးေရာဂါေဝဒနားမ်ားကိုမရဏမင္းႏွင့္စစ္ခင္းေနရတတ္ၾကသည္ေရာဂါေဝဒနာကျပင္းထန္တတ္ၾကသည္မေသခဲ့လ်င္ေသာ္လည္းေကာင္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားႀကီးပြားျခင္းမ်ားရတတ္ပါသည္မရဏဖြားေတြ႔ကမိဘေ

မာင္ႏွမမ်ားႏွင့္မ်ားေသာအာျဖင့္ကင္းကြာရၿပိးငယ္စဥ္ကာလကေသေၾကပ်က္ကြဲျခင္းမ်ားၾကံေတြ႔ရတတ္ပါသည္မိဘေတြ႔ေမတၱာကိုအရမ္းလိုခ်င္ၾကတတ္သည္မိဘကိုအလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကသည္သူတစ္ပါကိုလည္းမိမိမိသားစုလိုဆက္ဆံေနတတ္

သည္သိုေသာ္သူတစ္ပါးသူတစ္ေယာက္ကိုအားကိုယ္လိုမရတတ္ၾကပါျခေသ့ၤမင္းတစ္ေကာင္လို႔ေတာထဲတစ္ဦးတည္းတစ္ေယာက္တည္းဘဝကိုအထီးက်န္ျဖတ္သန္းသြားလာေနထိုင္ၾကတတ္သည္ကိုယ္ထူးကိုယ္ထားကိုယ္ထူးခြၽန္လုပ္ကိုင္

စားေသာက္ေနထိုင္ၾကသည္သားမယားမ်ားႏွင့္မတည္ျမဲကင္းကြာကြဲကြာေနထိုင္ရျခင္းမ်ားသည္မရဏေတြကရဟန္းေသာ္လည္းေကာင္းမင္းစိုးရာဇာျဖစ္လာတတ္ၾကသည္မရဏဖြားသားသမီးမ်ားအသိစိပ္ေဟာကိန္းမရဏဖြာသားသမီးမ်ားကေ

တာ့မိမိကစိတ္ျမန္လက္ျမန္ရွိၿပီးစကားကိုအားမနာတမ္းေျပာကိုယ္မွန္ရင္ေခါင္းငုံမခံမဟုတ္မခံရဲ႕ရဲ႕တင္တင္ေခ်ပေျပာဆိုတတ္ၾကသည္မရဏာဖြားေတြ႔ကလက္ေတြ႔သမားမ်ားျဖစ္ၾကၿပိးေတာ္ရံုတန္းရံုဘာကိုယ္မွာနာရီစကၠန္႔ပိုင္းအျမန္မယံုတတ္

ပါလက္ေတြက်သက္ေသသာဓကႏွင့္မိမိႏွင့္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတိုက္ဆိုင္တာမ်ိဳးသတင္မမွန္ကန္မွာယံုၾကည္တတ္ၾကသလိုလြဲမွားမႈရိွပါကတစ္ျခားသူးနားမကြဲ႔ေတာင္ဆုေတာင္းေပးေတာ့ေျပာလို႔မဆံုးနက္စေတာ့ေျပာဆိုတတ္ၾကသည္မရဏ

ဖြားေတြ႔ကေပါ့ပါးျမန္ဆန္ျမန္ျမန္သြက္သြက္နဲ႔လက္ေတြ႕က်က်လုပ္ရေသာအလုပ္ေတြကိုသေဘာေတြ႕တတ္ၾကပါသည္မိမိကိုဆရာလုပ္ရင္မႀကိဳက္ပါမိဘကို႐ိုေသေလးစာၿပိးအေခ်အတင္းစကားေျပာဖို႔ဝန္မေလ့တစ္ပါးသူတစ္ေယာက္ဆိုေဝး

သာေဝေနာက္မိမိသေဌး႐ွင္ကိုေတာင္ျပန္ေျပာတတ္ၾကအက်င့္ဗီဇာေတာ့ရိွၾကသည္မရဏဖြားျဖစ္ေနလိုပါေသရာမွာမေၾကာက္ေလာကဓံကိုငယ္စဥ္ကၾကံဳေတြ႔အခက္ခဲျကီးျပင္ခဲ့ၾကသည္မိုအလုပ္႐ွင္ျပသာနာတတ္မွာအလုပ္ျပဳပ္မွာကိုဝန္မေလး

တတ္က်ပါသို႔ေသာ္အခ်စ္ေရးက႑မွာေတာ့ဆံုးရံႈးရမွာအလြန္ျပင္းထန္အေၾကာက္တရားရိွၾကသည့္အခ်စ္ႀကီးုၿပိးခ်စ္ခဲ့ၾကတာကိုပထမကနဦးကိုပို႔အေလ့ထားခ်စ္သံေယာစဥ္ျပတ္ဖို႔မလြယ္သံမဏီႀကိဳးလိုခိုင္မာသည္တစ္ခါတရံဇြတ္တရြတ္လုပ္တ

တ္တာမ်ိဳးေရွာင္ပါကိုယ္ကအလုပ္အေပၚေသခ်ာဂ႐ုစိုက္လုပ္ရင္ေတာင္သူမ်ားေတြကေပါ့တယ္ဂ႐ုမစိုက္ဘူးအလုပ္အေပၚအေလးမထားဘူးလို႔အေျပာခံရတတ္တာမ်ိဳးျဖစ္တတ္ပါသည္မရဏဖြားေတြရဲ႕စိတ္ကေၾကာက္စရာေကာင္းသည္အၿမဲတမ္း

အစြန္းႏွစ္ဖက္ေရာက္ေနတတ္တတ္သည္အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာေျခသုတ္ပုဆိုးေႁမြဆြယ္က်ိဳးလိုသည္းခံတတ္ေပမဲ့ရက္စက္ၿပီဆိုရင္လဲသူမ်ားလိုက္မမွီေအာင္ရက္စက္တတ္သူျဖစ္သည္အၿငိဳးအရမ္းႀကီးသည္ေနာက္ျပန္လည္မၾကည္တတ္ၾကတယ္လူ

ခြၾကာအမ်ိဴးစားေတြ႔ျဖစ္သည္ေႁမြေပြးတစ္ေကာင္ႏွင့္အလားသ႑ာန္တူသည္မထိသ၍ဘာမွရန္မျပဳေပမဲ့ထိမိလိုက္ရင္ေတာ့အႏၲရာယ္အလြန္ရွိတတ္ၾကသည္ထက္ျမက္တယ္စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္ၾကတယ္သမာသမတ္က်တယ္အမွန္တရားကိုျမ

တ္ႏိုးသည္ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ကိစၥၾကားဝင္ညွိနွိုင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာထူးခြ်န္တတ္သည္သူမ်ားကိုေတြ႔ၾကားဝင္ေျဖေပးတတ္ၿပိးမိမိကိစၥကိုေတာ့မေျဖတတ္ၾကသူေတြ႔ျဖစ္ၾကသည္ေဆြးမ်ိဳးထက္တစိမ္းကပိုအက်ိဳးေပးသည္ေဆြမ်ိဳးေတြဒုကၡေပးတတ္သ

ည္အားမကိုယ္ရတတ္ပါအားကိုယ္စိတ္မရိွလက္ျဖန္ေတာင္းျခင္းမရိွပါတစိမ္းတရံၾကားမွာအေျခခ်ေနထိုင္ရတတ္သလို႔ေမြးရပ္ဇာတိရဲ႕အေဝးမွာထြက္ခြာျပည္ရပ္ျခားသို႔ထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္တတ္တယ္မိမိကလဲအလုပ္တစ္ခုကိုအစပိုင္းမွာစိတ္ပါဝ

င္စားတတ္ေသာ္လည္းေနာက္ပိုင္းမပ်င္းရိသြားတတ္သူပါေကာက္႐ိုးမီးလိုပါပဲအစကေတာ့ဟုန္းခနဲေပါ့ေနာက္ပိုင္းေတာ့မီးစပင္ရွာလို႔မရတတ္ဘူးအဒိလို႔ဘဲမရဏာဖြားရဲ႕စိတ္ကေအးရင္ေရခဲတစ္တံုေက်ာက္႐ုပ္ေနတတ္ၿပိးမီေတာက္ရင္ေတာ့ေ

ဒါသေပါဗ်ာေတာမီးေလာင္းသလို႔ေဒါက္ေ႐ွာက္ေလာင္းကြၽမ္းတတ္ၾကသည္အဲဒါေၾကာင့္ပဲအလုပ္ခဏခဏေျပာင္းမိေနတတ္တယ္မရဏဖြားေတြလဲႏွစ္ရွည္လုပ္ရတဲ့အလုပ္ၾကာရွည္လုပ္ကိုင္ရတဲ့အလုပ္မ်ိဳးေတြနဲ႔မသင့္ေလ်ာ္ဘူးမရဏဖြားေတြေ

လာကဓံကိုၾကံ့ၾကံ့ခံရင္ဆိုင္ႏိုင္သူပါဒုကၡေလာကဓံကိုခါးစည္းခံႏိုင္သလိုသုခေလာကဓံကိုလဲခံႏိုင္သူပါသုခလို႔လည္သတ္မွတ္ၾကသည္မရဏေတြက”ငရဲဆိုတာငါ့အတြက္ေတာ့ေခၽြးထုတ္ခန္းဝင္သေလာက္ပါပဲ”လို႔ေျပာမဲ့လူစားမ်ိဳးေတြ႔ျဖစ္သည္အျ

ပင္ပန္းကၾကည့္ရင္ေတာ့လွ်င္ျမန္တယ္ဥဏ္ေျပးသြက္လက္တတ္သလိုထင္ရေပမဲ့လက္ေတြ႕မွာေတာ့ကိစၥတစ္ခုကိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာခ်ိတံုခ်တံုအလြန္ျဖစ္တတ္ပါတယ္မရဏေတြကေနာက္မွာမိမိလုပ္လိုက္တာမွားသြားလားဆိုၿပီးစိုးရိမ္စိတ္

ကေလးအၿမဲဝင္တတ္ပါတယ္အားနည္းခ်က္ကအလြန္ေမ့တတ္တာပါေျပာထားၿပီးေမ့ေနျပန္ေရာအသက္ႀကီးလာရင္အလြန္ေမ့တတ္ၾကတယ္သူတစ္ပါးအလုပ္ပင္ျဖစ္ပါေစေစတနာပါပါနဲ႔လုပ္ကိုင္ေပးတတ္သူပါပဲမိမိကိုယ္အားကိုးၿပီးခိုင္းရင္

အားကိုးသေလာက္ျပန္လုပ္ေပးတတ္တယ္စကားႀကီးစကားက်ယ္ေျပာတာအမွန္အတိုင္းသာေျပာတတ္တာေတြကလူမုန္းမ်ားသြားတတ္ၾကသည္မရဏေတြ့ကငယ္စဥ္ေရာဂါအရမ္းထူးၿပိးေရာဂါေဝဒနားမ်ားကိုမရဏမင္းႏွင့္စစ္ခင္းေနရတတ္ၾက

သည္ေရာဂါေဝဒနာကျပင္းထန္တတ္ၾကသည္ဘဝတည္ၿငိမ္မႈအားနည္းတယ္ဘဝကအတတ္အက်မ်ားတယ္ေရာဂါေလးေတြခဏခဏျဖစ္လြယ္တတ္သည္ငယ္ဇာတာမေကာင္းပါပင္ပန္းရတတ္တယ္စိတ္ဆင္းရဲကိုယ္ဆင္းရဲျဖစ္လြယ္တယ္မရဏ

ဖြားေတြဟာမိမိအပူေသာကေတြကိုသူမ်ားေတြကိုလက္ဆင့္မကမ္းတတ္သူေတြ႔ျဖစ္သည္မိမိကဖမ္းဆုပ္တတ္ဖို႔ပဲလိုပါတယ္ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဖ်က္သံေခ်းတတ္ဆိုတာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ဂ႐ုစိုက္ပါကံကအတိုက္အခံေတြ႕ေလေအာင္ျမင္ေလပါပဲဒုကၡေ

တြကိုတစ္ေယာက္ထဲခါးစည္းခံမဲ့သူေတြပါေရာဂါျဖစ္ရင္ေတာင္အိမ္သားေတြမေျပာဘဲတစ္ေယာက္ထဲႀကိတ္ခံတတ္တာမ်ိဳးပါဘဝကိုအရွံုးမေပးတတ္သူေတြပါပဲဘယ္လိုအခက္အခဲၾကံဳၾကံဳရင္ဆိုင္သြားတတ္သူပါကံၾကမၼာကလဲအခြင့္အေရးေကာ

င္းေတြမၾကာခဏေပးတတ္ပါတယ္အိုဇာတာကေတာ့ပထမတန္းစားေကာင္းသူပါမဂၤလာတရားေတာ္ထဲကအတၱသမၼာပဏိဓိစဆိုတဲ့မဂၤလာတရားေတာ္နဲ႔အညီမိမိကိုယ္ကိုေစာင့္ထိန္းႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာကိုမလြဲမေသခံစားရမွာပါမရဏဖြားခုုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားခ်မ္းေျမ့ပါေစခရစ္တစ္ပါ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here