ေနာက္ေက်ာတက္ဇက္ေၾကာတက္လက္ျပင္ငုတ္အုံးလြဲေနသူမ်ားအတြက္နာရီပိုင္းအတြင္း ေပ်ာက္တဲ့နည္းေလးပါအဆင့္(၁)ေျခစုံရပ္ခါးကိုမတ္မတ္ထားလက္ႏွစ္ဖက္ကိုနဖူးေပၚတင္ေခါင္းကိုေနာက္လွန္နိုင္သေလာက္လွန္ဖိထားပါခါးမပါသြားပါေစနဲ႕။၁၀စကၠန႔္ေရၿပီး ျပည့္ရင္ ျဖည္းျဖည္းလႊတ္ပါအဆင့္

(၂)ေျခစုံရပ္ခါးကိုမတ္မတ္ထားလက္ႏွစ္ဖက္ကို ေနာက္ေစ့မွာကပ္ၿပီး ေခါင္းကိုေရွ႕ဖိနိုင္သေလာက္ဖိပါခါးကုန္းမသြားပါေစနဲ႕၁၀စကၠန႔္ေရၿပီးျပည့္ရင္ ျဖည္းျဖည္း လႊတ္ပါအဆင့္ (၃)ေျခစုံရပ္ ခါးကို မတ္မတ္ထား ဘယ္ဘက္လက္ကိုခါးေထာက္ထားၿပီးညာဘက္လက္ကဦးေခါင္းကိုအေပၚကေနညာဘက္ပါ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

နိုင္သေလာက္ဆြဲဖိထားပါခါးမပါေစနဲ႕။၁၀စကၠန႔္ေရၿပီး ျပည့္ရင္ ျဖည္းျဖည္းလႊတ္ပါအဆင့္(၄)ေျခစုံရပ္ခါးကိုမတ္မတ္ထားညာဘက္လက္ကိုခါးေထာက္ထားၿပီးဘယ္ဘက္လက္ကဦးေခါင္းကိုအေပၚကေနဘယ္ဘက္ပါနိုင္သေလာက္ဆြဲဖိထားပါခါးမပါေစနဲ႕၁၀စကၠန႔္ေရၿပီး ျပည့္ရင္ ျဖည္းျဖည္းလႊတ္ပါ။

အဆင့္(၅)ေျခစုံရပ္ခါးကိုမတ္မတ္ထားဘယ္ဘက္လက္ကိုခါးေထာက္ထားၿပီးညာဘက္လက္က ေမးေစ့ကိုဘယ္ဘက္ပုခုံးနဲ႕ထိနိုင္သေလာက္ထိတြန္းလွည့္ထားပါဘယ္ဘက္ပုခုံးက ေရွ႕ကိုတိုးမလာပါေစနဲ႕ ေမးေစ့ကပဲပုခုံးေပၚေရာက္နိုင္သေလာက္ ေရာက္ေအာင္လွည့္တင္ထားပါစကၠန႔္ေရၿပီး ျပည့္ရင္ ျဖည္းျဖ

ည္းလႊတ္ပါအဆင့္(၆)ေျခစုံရပ္ခါးကိုမတ္မတ္ထားညာဘက္လက္ကိုခါးေထာက္ထားၿပီးဘယ္ဘက္လက္က ေမးေစ့ကိုညာဘက္ပုခုံးနဲ႕ထိနိုင္သေလာက္ထိတြန္းလွည့္ထားပါညာဘက္ပုခုံးက ေရွ႕ကိုတိုးမလာပါေစနဲ႕ ေမးေစ့ကပဲပုခုံးေပၚေရာက္နိုင္သေလာက္ ေရာက္ေအာင္လွည့္တင္ထားပါစကၠန႔္ေရၿပီး ျပည့္ရင္ ျဖည္းျ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ဖည္းလႊတ္ပါဒီနည္းအတိုင္းအႀကိမ္ေရအကန႔္အသတ္မရွိနားနားၿပီးလုပ္ေပးပါမ်ားမ်ားလုပ္ေပးနိုင္ေလ ျမန္ျမန္ေပ်ာက္ကင္းေလပါကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ ေပ်ာက္ကင္းသြားလို႔ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္