အိမ္တအိမ္မွာလာဘ္လာဘေပါမ်ားေစဖိုေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ားလာဘ္မတိတ္ေအာင္ဒါေတြေဆာင္အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုသာယာခ်မ္းေျမ့ဖိုဆိုသည္မွာစီးပြားေရးကိုခ်န္လွပ္၍မျဖစ္လာဘ္လာဘေတြပြင့္လန္းေနပါမွလိုရာဆႏၵေတြျပည့္ဝစြာ

ဖန္တီးနိုင္လ်က္ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းေနလိမ့္မည္သာျဖစ္၏အလုပ္လည္းကိုယ္စြမ္းရွိသမွ်ဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ်အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ၾကည့္တာပါပဲဒါေပမဲ့အဆင္ေျပတယ္ရယ္လိုမရွိဘူးပိတ္လည္းပိတ္တဲ့လာဘ္လိုေတာင္ညည္းတြားရမလိုပဲ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အဲဒါဘာေတြျဖစ္ေနလိုလဲဟင္တစ္ေန႕သားမွာေတာ့စာေရးသူထံသိုအိမ္နီးခ်င္းညီမငယ္ယဥ္ေထြးနိုင္ေရာက္လာသည္သူတိုအိမ္ေထာင္စုကေလးကလူဦးေရသိပ္မမ်ားလွသူမ၏ခင္ပြန္းကလည္းရိုးသားႀကိဳးစားသူပါေပသိုပါေသာ္ျငားလာဘ္လာဘ

ေတြကဝင္သင့္သေလာက္မဝင္။သည္ေတာ့လည္းသူမ၏အိမ္သိုေရာက္ၿပီးအေနအထားေတြကိုေလ့လာၾကည့္ရသည္အိမ္ရွင္မဆိုတာေပါ့ေသးေသးမဟုတ္ဘူးညီမရဲ႕လာဘ္လာဘပြင့္လန္းေအာင္ဖန္တီးနိုင္သလိုပိတ္ဆိုေအာင္လည္း

လုပ္နိုင္တယ္။ခုညီမတိုလာဘ္လာဘေတြပိတ္ေနတယ္မဟုတ္လားဟုတ္တာေပါ့အဲဒီေတာ့လာဘ္မပိတ္ေအာင္ေရွာင္ရမယ့္ကိစၥေတြကိုေျပာျပမယ္အဲဒီအခ်က္ေတြကိုယ့္အိမ္မွာျဖစ္ေနရင္တိုက္ဆိုင္ေနရင္ေရွာင္ေပါ့ကြယ္သိုဆိုရင္းစာေရးသူလည္း

လာဘ္မပိတ္ေအာင္ေရွာင္ရမည့္ကိစၥမ်ားကိုသတိေပးေျပာၾကားမိပါေတာ့သည္၁ေဈးဆိုင္ဖြင့္ထားပါကေဈးဦးေပါက္စတင္ေရာင္းခ်စဥ္အေႂကြးမျဖစ္ေစရ(၂)နံနက္အိပ္ရာထ၌မ်က္ႏွာမသစ္၊သြားမတိုက္ဘဲအစားမစားရ

ဧည့္ခန္းတြင္ငူေငါင္ကာထိုင္ေငးမေနရ(၃)ညအိပ္ရာဝင္ေတာ့မည္ဆိုပါကေျခလက္မေဆးဘဲမဝင္ရ(၄)စားသုံးထားေသာအိုးပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ားကိုမေဆးေၾကာဘဲညသိပ္မထးရ(၅)ေဈးဆိုင္၊အလုပ္စားပြဲစသည္တိုကိုေနာက္ခိုင္း၍

မထိုင္ရ။အလုပ္စားပြဲေပၚသိုတက္ထိုင္ျခင္း၊အိပ္စက္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ။(၆)နံနက္ေစာေစာသိုမဟုတ္ညဘက္၌ေျခသည္း၊လက္သည္းမ်ားလွီးျဖတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ၇နံနက္ေစာေစာ၌ဆဲဆိုျခင္း၊ႀကိမ္းေမာင္းျခင္း၊ငိုေႂကြးျခင္း

အမဂၤလာစကားေျပာျခင္းတိုမျပဳရ(၈)နံနက္ေစာေစာ၌က်က္သေရကင္းမဲ့ေသာသီခ်င္းမ်ား၊ဇာတ္လမ္းမ်ားမဖြင့္ရ။(၉)နံနက္ေစာေစာ၌ေမထုံမွီဝဲျခင္းမျပဳလုပ္ရ။(၁၀)အိမ္ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ၌လမ္းဘက္သိုေနာက္ခိုင္းမထိုင္ရ

၁၁အိမ္ဝင္ေပါက္ေရွ႕၌ႀကိဳးတန္း၊ဝါးလုံးတန္းမ်ားသြယ္တန္းမထားရ၁၂အိမ္ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ၌အမ်ိဳးသမီးအတြင္းခံအဝတ္မ်ားမလွန္းရအိမ္ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ၌က်င္ႀကီး၊က်င္ငယ္မစြန႔္ရ။၁၄နံနက္ေစာေစာေလမခြၽန္ရ၊ဇယ္မခုတ္ရ

၁၅)ေဈးဆိုင္ခုံျဖစ္ေစ၊အလုပ္စားပြဲျဖစ္ေစအေရာင္းေကာင္တာျဖစ္ေစစသည္တိုေပၚတြင္ေမးမေထာက္ရ၊လက္မေထာက္ရ(၁၆)ေသာက္ေရအိုးမွေရျဖင့္လက္မေဆးရ။(၁၇)ေသာက္ေရအိုးမွေရျဖင့္မ်က္ႏွာမသစ္ရ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

(၁၈)အိမ္ေရွ႕ခန္း၌မီးပူ၊မီးဖိုတိုမထားရ။အစရွိေသာအခ်က္မ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ျဖင့္ပိတ္ဆိုေနေသာလာဘ္လာဘမ်ားပြင့္လ်က္ႀကံတိုင္းေအာင္၊ေဆာင္တိုင္းေျမာက္ၾကပါမည့္အေၾကာင္းေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါ၏သုေတသီဆရာၿငိမ္း