လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ေကာင္းတဲ့အေၾကာင္းကိုမေျပာနိုင္ရင္ပါးစပ္စည္းေစာင့္ပါတစ္ခါတုန္းကအဖိုးအိုတစ္ေယာက္ဟာသူ႕ရဲ႕အိမ္နီးခ်င္း ေကာင္ကေလးတစ္ေယာက္နဲ႕ပတ္သက္၍အဲဒီေကာင္ကေလးဟာသူခိုးေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ဆိုၿပီး

ေကာလဟာလျဖန႔္လိုက္ပါတယ္အဲဒီရလဒ္အေနနဲ႕ ေကာင္ကေလးကိုသူခိုးဆိုၿပီးဖမ္းဆီးလိုက္ၾကတယ္ရက္အတန္ၾကာစစ္ေဆးၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့အဲဒီေကာင္ေလးမွာအျပစ္မရွိဘဲအျပစ္ကင္းစင္သူတစ္ေယာက္သာျဖစ္တယ္ဆိုတာသိရၿပီး

တရားေသလႊတ္ေပးလိုက္ၾကပါတယ္ေနာက္ေတာ့ေကာင္းေလးကအဖိုးႀကီးကိုမွားယြင္းစြာစြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့မႈအသေရဖ်က္မႈအတြက္တရားစြဲပါေတာ့တယ္တရား႐ုံးမွာတရားရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါအဖိုးႀကီးကတရားသူႀကီးကိုေအာက္ပါ

အတိုင္း ေလွ်ာက္လွဲပါတယ္အဲဒါကထင္ျမင္ခ်က္ေလးပဲ ေပးခဲ့မိတာပါဘယ္သူ႕ကိုမွ နာက်င္ထိခိုက္ေစဖို႔မရည္႐ြယ္ခဲ့ပါဘူးလို႔ ေလွ်ာက္လွဲေတာ့တာေပ့ါတရားသူႀကီးမွအဖိုးႀကီကို ျပစ္ဒဏ္မခ်မွတ္မွီ ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာလိုက္ပါတယ္

ခင္ဗ်ားဒီေကာင္ကေလးနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီးေျပာျဖစ္ခဲ့တာေတြကိုစာ႐ြက္တစ္႐ြက္ေပၚမွာခ်ေရးပါၿပီးရင္တစ္စဆီစုတ္ၿဖဲျပစ္လိုက္ၿပီးအိမ္အျပန္လမ္းမွာလႊင့္ပစ္ခဲ့လိုက္ပါမနက္ျဖစ္မွာ႐ုံးေတာ္ကိုျပန္လာၿပီးအမႈဆက္လက္ၾကားနာစစ္ေဆးပါ့မယ္

ေနာက္တစ္ေန႕ေရာက္ေတာ့တရာသူႀကီကအဖိုးအိုကိုေအာက္ပါအတိုင္းေျပာပါတယ္ျပစ္ဒဏ္မခ်မွတ္မွီခင္ဗ်ားအျပင္ထြက္ၿပီးမေန႕ကတစ္စစီစုတ္ၿဖဲလႊတ္ပစ္ခဲ့တဲ့စာ႐ြက္အပိုင္းအစေတြ ျပန္ေကာက္ယူခဲ့ပါအဲဒါကေတာ့ဘယ္လိုမွ

မျဖစ္နိုင္ေတာ့ပါဘူး။ေလတိုက္လို႔ ေလနဲ႕အတူဘယ္ေတြလြင့္ကုန္မွန္းမသိလို႔ဘယ္ေတာင္လိုက္ရွာရမယ္မသိပါဘူးလို႔အဖိုးႀကီးက ျပန္ေျပာပါတယ္အဲဒါကယခုျဖစ္စဥ္နဲ႕အတူတူပါပဲရိုးရွင္းပါတယ္ဆိုတဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္ေလး

တစ္ခုကေတာင္လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ရိုးသားမႈဂုဏ္ကိုထိခိုက္နိုင္ပါေသးတယ္အဲဒီေလာက္ အတိုင္းအတာစာ႐ြက္ေလးတစ္ခုကေတာင္ ျပန္ၿပီးစုစည္းလို႔မရနိုင္ဘူူးဆိုရင္ခင္ဗ်ားေျပာလိုက္မိတဲ့ထင္ျမင္ခ်က္ေလးကပတ္ဝန္းက်င္ကို

ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ျပန႔္သြားၿပီလဲဆိုတာဒီစာ႐ြက္ေလးေတြကိစၥနဲ႕အတူတူပါပဲလို႔တရားသူႀကီးက ေျပာျပၿပီးအမႈစီရင္လိုက္ပါတယ္ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးလူတစ္ေယာက္ရဲ႕ေကာင္းတဲ့အေၾကာင္းကိုမေျပာနိုင္ရင္သူနဲ႕ပတ္သက္တာဘာ

အေၾကာင္းမွမေျပာတာအေကာင္းဆုံးပဲဆိုတာဒီဇာတ္လမ္းကသက္ေသပါပဲကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာကိုစည္းေစာင့္ျခင္းျဖင့္မိမိပါးစပ္ကမိမိကိုဒဏ္ခတ္ျခင္းမွကာကြယ္ၿပီးသားျဖစ္ပါလိမ့္မယ္