အိမ္ေထာင္သက္ၾကာလာတဲ့အခါတခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြသူတို႔ခင္ပြန္းကိုမုန္းသြားရတဲ့အေၾကာင္းရင္းမ်ားလက္ထပ္ထားတာၾကာလာတဲ့အခါတခ်ိဳ႕သူေတြကအရင္အတိုင္းခ်စ္ၿမဲခ်စ္ဆဲဆိုေပမယ့္တခ်ိဳ႕ေတြက်ေတာ့တစ္ေယာက္နဲ႕

တစ္ေယာက္အခ်စ္ေတြ ေလ်ာ့သြားသလို၊စိမ္းသြားသလို ျဖစ္တတ္ပါတယ္အဲ့ဒီလိုအေျခအေနမွာဒီအခ်က္ေတြ ျဖစ္ေနရင္အမ်ိဳးသမီးေတြကသူတို႔ခင္ပြန္းကို မုန္းတဲ့အထိေတာင္ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္(၁)မိသားစုအတြက္အခ်ိန္မေပးတာ

အိမ္ေထာင္သည္တစ္ေယာက္အတြက္မိသားစုကပထမဦးစားေပးရမယ့္အရာျဖစ္ပါတယ္ကိုယ့္မိသားစု၊ကိုယ့္ဇနီးမယားကိုအခ်ိန္မေပးဘဲအလုပ္မ်ားတာကိုအေၾကာင္းျပၿပီးအေပါင္းအသင္းေတြနဲ႕ပဲအခ်ိန္ကုန္ေနတာ၊အိမ္မွာထက္

အျပင္မွာပဲ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနတာကဇနီးတစ္ေယာက္ရဲ႕စိတ္ထဲမွာနာက်င္ ေစပါတယ္ကိုယ့္မိသားစုကိုအခ်ိန္မေပးဘဲအျပင္မွာပဲ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနတာမ်ိဳးကိုမိန္းမေတြကစိတ္ပ်က္မုန္းတီးတတ္ပါတယ္(၂)ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖိဳ႕မတိုင္ပင္တာ

မိသားစုဆိုတာကတစ္ခုခုအတြက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါအားလုံးတိုင္ပင္ၿပီးအတူတကြဆုံးျဖတ္ၾကရမွာပါတစ္ေယာက္တည္းသေဘာနဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တာကတစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္တာျဖစ္ၿပီးမိသားစုကိုစိတ္ဝမ္းကြဲေစပါတယ္မတိုင္ပင္ဘဲ

တစ္ေယာက္တည္းသေဘာနဲ႕ဆုံးျဖတ္တာမ်ိဳးကဇနီးေတြကိုစိတ္ပ်က္ ေစပါတယ္(၃)ကတိမတည္တာစကားတစ္ခြန္းကိုအလြယ္ေျပာၿပီးကတိေတြကိုလြယ္လြယ္ေပးၿပီးမတည္တာကလည္းတစ္ဖက္လူကိုစိတ္ပ်က္ေစပါတယ္ကတိပ်က္တာ

မ်ားတဲ့ေယာက်ာ္းကိုမိန္းမျဖစ္သူကတျဖည္းျဖည္းစိတ္ပ်က္၊စိတ္ကုန္လာတာမဆန္းပါဘူး(၄)အတၱႀကီးတာအတၱႀကီးၿပီးအနိုင္ယူတတ္တဲ့အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ေယာက္ေၾကာင့္မိသားစုကတျဖည္းျဖည္း ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြဆိတ္သုဥ္း
လာတတ္ပါတယ္အတၱႀကီးၿပီးအနိုင္ယူတာက

မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕အခ်စ္စိတ္ေတြကို ေလ်ာ့နည္းလာေစၿပီးသူအရမ္းခ်စ္တဲ့သူကိုတျဖည္းျဖည္းမုန္းတီးလာတတ္ပါတယ္(၅)သစၥာမရွိတာမိန္းမေတြကအိမ္ေထာင္ေရးနဲ႕ပတ္သက္လို႔အစစအရာရာခြင့္လႊတ္သည္းခံနိုင္ေပမယ့္

သူတို႔အေပၚသစၥာမရွိတာသစၥာေဖာက္တာကိုေတာ့သည္းမခံနိုင္ပါဘူးတျခားမိန္းကေလးေတြနဲ႕အေရာတဝင္ေနတာမ်ိဳး၊ေျခရႈပ္တာမ်ိဳးကမိန္းမတစ္ေယာက္အဖို႔သူအရမ္းခ်စ္တဲ့ေယာက်ာ္းကိုေတာင္မုန္းသြားနိုင္ပါတယ္