မိမိရဲ႕ကေလးေတြကိုခ်စ္ရင္ဒီအက်င့္(၃)ခုကို ေဖ်ာက္ေပးပါကေလးမ်ားဟာ ေအာက္ပါအက်င့္ဆိုးႀကီးသုံးခုကိုစြဲကပ္သြားၿပီဆိုရင္ဘဝတစ္ခုလုံးထိခိုက္တတ္ပါတယ္မိဘမ်ားအေနနဲ႕အေလးထားၿပီးအျမန္ ျပဳျပင္ေပးေစလိုပါတယ္

(၁)မွီခိုလြန္းျခင္းဦးေနာက္မသုံးလိုျခင္း၊ ျပသနာ ေသးေသးေလးက အစမိဘကိုအကူအညီ ေတာင္းျခင္းအခ်စ္လြန္ေတာ့အႏွစ္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္ကေလးမ်ားဟာအ႐ြယ္ႀကီးလာတဲ့အထိအစစအရာရာလူႀကီးကိုအားကိုးတႀကီး

ဆက္ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးကိုဆိုလိုတာပါ ျပသနာေသးေသးေလးကအစေျဖရွင္းဖို႔မစဥ္းစားဘူး၊ဦးေနာက္သုံးဖို႔ ေလးဖ်င္းေနတတ္တယ္လူႀကီးကိုအားကိုးလြန္တဲ့ကေလးဟာစိတ္ဓာတ္ပိုမို ေပ်ာ့ညံ့တတ္ပါတယ္အႀကံေပးခ်င္တာကေတာ့

ေန႕စဥ္ ျပဳလုပ္ရတဲ့ကိစၥအခ်ိဳ႕မွာမိဘမ်ားအေနနဲ႕ကေလးကိုမ်ားမ်ားလုပ္မေပးဖို႔လိုပါတယ္ဥပမာကေလးကိုကိုယ့္ကိုကိုယ္ထမင္းစားခိုင္းတာမ်ိဳးပန္းကန္သိမ္းခိုင္းတာမ်ိဳးၿပီးရင္ကေလးကိုေမးခြန္းမ်ားမ်ားေမးပါကေလးကို

မ်ားမ်ားစဥ္းစားဖို႔ေလ့က်င့္ေပးတဲ့သေဘာပါကေလးမိမိဖာသာမိမိျပသနာကို ေျဖရွင္းတတ္ေအာင္အားေပးအားေျမာက္ျပဳပါတျဖည္းျဖည္း မိမိကိုယ္မိမိယုံၾကည္မူတိုးပြားလာပါလိမ့္မည္(၂)လိုခ်င္တာမရရင္ခ်က္ခ်င္း

ေဒါသျဖစ္ျခင္းစိတ္ေကာက္ျခင္းလူရိုက္တဲ့အထိ ျဖစ္လာျခင္းကေလးနည္းတဲ့အိမ္ေထာင္စုမွတစ္အိမ္သားလုံးကကေလးကိုဖူးဖူးမူတ္ဝိုင္းခ်စ္တတ္ပါတယ္ပိုးေမြးသလို ေမြးတယ္ဆိုပါေတာ့တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ကေလးဟာမိမိသည္သာ

ဒီမိသားစုတစ္ခုလုံးရဲ႕ဗဟို ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္လိုခ်င္တဲ့အရာဆိုရင္ခ်က္ခ်င္းရမွဘာမဆိုကိုယ့္သေဘာေတြ႕မွပုံစံမ်ိဳးျဖစ္လာပါတယ္နည္းနည္းေလးအလိုမက်ရင္ေအာ္မယ္၊ငိုမယ္ေဒါသထြက္မယ္လူရိုက္မယ္အထိျဖစ္လာပါေတာ့တယ္

မိဘမ်ားအေနနဲ႕အလိုလိုက္သင့္မွလိုက္ပါကေလးမ်ား ေစာင့္ဆိုင္းတတ္တဲ့အက်င့္ ေမြးေပးပါအျခားသူမ်ားရဲ႕ခံစားခ်က္ကိုလည္းကိုယ္ခ်င္းစာစဥ္းစားတတ္ပါေစကိုယ့္စိတ္လႈပ္ရွားမူကိုကိုယ္ထိန္းသိမ္းတတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ေပးပါ

(၃)ဘာပဲလုပ္လုပ္စိတ္ပါဝင္စားမူနည္းျခင္းအစမရွိအဆုံးလည္းမရွိျဖစ္တတ္ျခင္းအာ႐ုံမ်ားလြန္းတဲ့ကေလးမ်ားကိုဆိုလိုတာပါအဲဒီအာ႐ုံမ်ားလြန္းတဲ့အက်င့္ကိုငယ္ငယ္ကတည္းကေဖ်ာက္ထားေပးမွအဆင္ေျပမွာပါဘာပဲလုပ္လုပ္ဘာပဲေဆာ့ေဆာ့ေသေသခ်ာခ်ာစခိုင္းၿပီးၿပီးေျမာက္သြားေအာင္

လုပ္ပါေစၿပီးမွ ေနာက္တစ္ခု ေျပာင္းခြင့္ျပဳပါဥပမာပုံေဆးခ်ယ္တယ္ဆိုပါဆို႔ေဆးခ်ယ္တဲ့ပုံၿပီးဆုံးသြားမွအ႐ုပ္ေပးေဆာ့ပါအ႐ုပ္ကို ေဆာ့ၿပီးမွတီဗြီေပးၾကည့္ပါတစ္ၿပိဳင္တည္းလုပ္ခြင့္မေပးပါႏွင့္ဘာပဲလုပ္လုပ္အာ႐ုံစိုက္ေစတဲ့သေဘာပါအသုံးဝင္နိုင္ၾကပါေစ