အုတ္ကိုေရစိမ္ျခင္းအုတ္ကိုေရစိမ္ရတာကပန္းရံလုပ္ငန္းမွာအဓိကအေၾကာင္းရင္းႀကီး ႏွစ္ခ်က္ရွိတယ္ပထမတစ္ခ်က္ေတာ့အုတ္ရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္မွာ ေျမာက္ မ်ားစြာ ေသာဖုန္ေတြဟာလုံးေထြးေနတတ္တယ္တစ္ခါတစ္ရံမွာညစ္ပတ္ေပက်ံ

တာမ်ိဳးေတြလည္းရွိတတ္တယ္တကယ္လို႔မ်ားအဲ့ဒီဖုန္ေတြညစ္ပတ္ေပက်ံတာေတြကိုတိတိက်က်မွန္မွန္ကန္ကန္ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳဘူးဆိုရင္အုတ္နဲ႕မဆလာၾကားမွာ ေစးကပ္ခိုင္ၿမဲမႈတြဲကပ္မႈမရွိဘူးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကလည္း

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အားနည္းတယ္ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ညစ္ပတ္ေပက်ံေနတဲ့အုတ္မ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီးတည္ေဆာက္ထားတဲ့နံရံေတြဟာေတာင့္တင္းႀကံ့ခိုင္မာမႈမရွိဘူးမလိုအပ္ဘဲနဲ႕သူ႕မွာအခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ ပစၥည္းကုန္ၿပီးေတာ့အက္ရာေတြလဲ

ေပၚလာတတ္တယ္ေနာက္ထပ္တစ္ခ်က္ကအုတ္က ေျမႀကီးကိုဖုတ္ထားရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔သူက ေရစုပ္ယူမႈအားေကာင္းတယ္ေျခာက္ေသြ႕ၿပီးေတာ့ပြတဲ့အေပါက္ငယ္ေလးေတြပါရွိတဲ့အုတ္ခ်ပ္ေတြကမဆလာထဲမွာပါတဲ့ေရကို

အလွ်င္အျမန္စုပ္ယူသြားတယ္ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ဘိလပ္ေျမအိပ္စက္ဖို႔အတြက္ အေရးတႀကီးလိုအပ္တဲ့water cement ratioက်သြားတယ္အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ဘိလပ္ေျမကသူဓာတ္ျပဳရမည့္ျဖစ္စဥ္ (Hydration)

ျဖစ္စဥ္ အႏွောက္အယွက္ျဖစ္သြားၿပီးေတာ့သူက ေကာင္းစြာဓာတ္မျပဳနိုင္ဘူးၿပီးေတာ့ သရိုးက အင္အားက်ဆင္းလာတယ္အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ေကာင္းစြာဓာတ္ျပဳနိုင္ဖို႔အတြက္ အစိုဓာတ္လုံေလာက္စြာသူ႕မွာရွိဖို႔လိုတယ္ဒါ့

ေၾကာင့္မို႔လို႔အုတ္ကို ေရဝေအာင္စိမ္ၿပီးမွမဆလာနဲ႕စီတဲ့လုပ္ငန္းကိုလုပ္ေဆာင္သင့္တယ္အုတ္ရိုးအတြက္မဆလာေဖ်ာ္တဲ့အခါ ေရမ်ားလွ်င္မဆလာကိုထိုးရကိုင္ရလုပ္ကိုင္ရတာေကာင္းတယ္Workability ေကာင္းတယ္။ဒါေပမယ္

လို႔ ေရကိုအမ်ားႀကီးေရာရလို႔ဘိလပ္ေျမရဲ႕ Strengthကို က်ေစတယ္ၿပီးေတာ့သိပ္သည္းဆကိုလည္း ေလွ်ာ့က်ေစတယ္ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔Plaster ေခ်ာၿပီးတဲ့အခါမွာမ်က္ႏွာျပင္မွာအက္ရာေလးေတြကိုလည္းျဖစ္ေပၚေစပါတယ္

ပန္ရံလုပ္ငန္းအတြက္ ေကာင္မြန္တဲ့မဆလာရရွိဖို႔တြက္ဆိုရင္ ေရရဲ႕အရည္အေသြးဟာလည္းအေရးတႀကီးထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ထဲမွာပါရွိပါတယ္Constructionလုပ္ငန္းေတြမွာအသုံးျပဳမည့္ေရဟာဘယ္ေလာက္ေတာင္မွ

အေရးႀကီးလဲဆိုရင္သူဟာသန႔္ရွင္းၾကည္လင္တဲ့ေရ၊အရသာသိသိသာသာမရွိတဲ့ေရ၊သဘာဝတိုင္းအားလုံးနည္းပါးျဖစ္တဲ့ေရကိုအသုံးျပဳရမယ္လို႔ေျပာထားပါတယ္Drinking Water ေသာက်လိဳ႕ရတဲ့ေရနဲ႕နမူနာကုဗတုံးတဈတုံး

ကိုယ္တကယ္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ အသုံးျပဳမည့္ေရကိုယူၿပီးေတာ့နမူနာကုဗတုံးတစ္တုံးေဖ်ာ္မယ္အဲ့ဒီကုဗတုံးႏွစ္ခုကို (၇)ရက္နဲ၂၈ရက္ၾကာတဲ့အခါမွာအင္အားစမ္းသပ္မႈေတြလုပ္မယ္။သူတို႔ရဲ႕ psi စမ္းမယ္ေသာက္ေရနဲ႕ေဖ်ာ္တဲ့

ကုဗတုံးရဲ႕Strength နဲ႕ကိုယ္Siteထဲမွာသုံးမည့္ေရနဲ႕ေဖ်ာ္တဲ့ကုဗတုံးရဲ႕Strengthဒီႏွစ္ခုကို ႏွိုင္းယွဉ့္တဲ့အခါမွာေသာက္ေရနဲ႕ေဖ်ာ္ထားတဲ့ကုဗတုံးရဲ႕Strengthအတိုင္းအျပည့္မရရင္ေတာင္မွသူ႕ရဲ႕ ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္း

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

နီပါးstrengthရရွိတဲ့ေရဆိုလို႔ရွိရင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွာအသုံးျပဳလို႔ရတဲ့ေရျဖစ္ပါတယ္။Basic Knowledge Daw Aye Aye Winေမတၱာျဖင့္တဆင့္မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္