လာဘ္ပိတ္ေစတ္ေသာအက်င့္ဆိုးမ်ား၁။ဘုရားခန္းတြင္ လင္မယား(၂)ေယာက္မအိပ္ရ၂ေယာက်ာ္း၏ညာဘက္တြင္မိန္းမမအိပ္ရ၃။နံနက္(၄)နာရီခြဲမွ(၆)နာရီအတြင္းတြင္ သာသနာေစာင့္နတ္မင္းႀကီး(၄)ပါးတို႔သည္လူအမ်ားစု၏

ေကာင္းမႈ႕မေကာင္းမႈ႕တို႔ကို ၾကည့္႐ူေသာအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္ထိုအခ္်ိန္တြင္ ေမထုန္မွီဝဲမႈ႕ကို အထူးေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။၄။မိမိအိပ္စက္ေသာကုတင္ထက္ (သို႔)အိပ္ယာထက္ ျမင့္ေသာေနရာတြင္ထဘီတန္းမျပဳလုပ္ရ၅။သားသမီး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေခါင္းရင္း၊မိဘေျခရင္းတြင္မေနရမအိပ္ရ၆။မိမိအိပ္ယာခင္းႏွင့္ပုဆိုးေစာင္မ်ားကိုမိမိအိပ္ေသာ ေခါင္းအုံးေပၚတြင္တင္၍မထားရ၇။မိမိေနထိုင္ရာထက္ ျမင့္ေသာေနရာတြင္ဖ်ာ၊ေမြ႕ယာေစာင္မ်ားလွမ္းျခင္းမျပဳလုပ္ရ၈။မိမိအိမ္

ေရွ႕ အေပါက္ဝတြင္ ေမးကိုလက္ေထာက္ၿပီးမထိုင္ရမမွိုင္ရ၉။မိမိအိမ္ေရွ႕ တံခါးအေပါက္ဝတြင္ ဆံပင္ကို ျဖန့္ခ်၍သန္းဥမဆြဲရ၁၀။မိမိအိမ္ေရွ႕တံခါးအေပါက္ဝတြင္ ကေလးမ်ားမစင္ မစြန့္ရ။၁၁။မိမိအိပ္ယာထမဂၤလာယူေသာ

အခါ၌ ေအာ္ဟစ္ ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္းမျပဳလုပ္ရ၁၂။နံနက္ေစာေစာအိပ္ယာထ မ်က္ႏွာသစ္ရာတြင္လည္ေခ်ာင္ထဲမွ သလိပ္မ်ားကို မရရေအာင္အသံက်ယ္ေလာင္စြာ ျပဳ၍ မလုပ္ရ၁၃။ကြၽဲခတ္ထားေသာအဝတ္၊မီးေလာင္ထားၿပီး

ေသာအဝတ္၊ ေလေပြျဖင့္လႊင့္ပါလာေသာအဝတ္၊ ႂကြက္ကိုက္ထားေသာ အဝတ္၊လည္းေကာင္း အဝတ္မ်ားကိုလူတို႔မဝတ္ေကာင္းေပ၁၄။အိမ္ေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ေျခသံျပင္းျပင္းမေလွ်ာက္ရ။အိုးခြက္၊ပန္းကန္ ပစၥည္းမ်ားကို

အသံျမည္ေအာင္ၾကမ္းတမ္းစြာမျပဳလုပ္ရ၁၅။ထမင္းစားလွ်င္ထမင္းပန္းကန္မ်ားကိုလွည့္၍၊လူပ္၍မစားရ။ၿငိမ္သက္စြာ ညီညာစြာထားၿပီးမွစားရမည္ထမင္းစာပြဲကိုလည္းလက္ေထာက္၍မစားရပါ၁၆ထမင္းစား၍ေသာ္လည္းေကာင္း

တျခားအစားအစာမ်ားစား၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊အစာစားရာတြင္ပါးစပ္မွပလပ္ပလပ္ျမည္ေအာင္ ေခြးမ်ားထမင္းရည္ေသာက္သကဲ့သို႔အသံမထြက္ေစရပါ၁၇။ လမ္းေလွ်ာက္စဥ္အတြင္းထမင္းႏွင့္ တျခားအစားအစာမ်ားကိုမစားရ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

၁၈။မိမိအိမ္ေရွ႕အေပါက္ဝကို ေက်ာေပး၍မထိုင္ရ။၁၉။နံနက္ေစာေစာႏွင့္ ညဘက္မ်ားတြင္ ေျခဆစ္၊လက္ဆစ္မ်ားမခ်ိဳးရ။၂၀။နံနက္ေစာေစာႏွင့္ညဘက္တို႔တြင္ ေလမခြၽန္ရ။ခရစ္ဒစ္