အိမ္မွာမိသားစုပုံေတြခ်ိတ္တာေကာင္းပါသလား။မိသားစုဝင္ေတြစုေပါင္းရိုက္ထားတဲ့ဓာတ္ပုံခပ္ႀကီးႀကီးကိုဧည့္ခန္းမွာခ်ိတ္ရပါမည္မိသားစုဝင္ေတြအကုန္ပါၿပီး လူတိုင္းမ်က္ႏွာကၿပဳံးေနပါမယ္အိမ္မွာတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ပုံေတြကိုသီးသန႔္စီခြဲၿပီး

ခ်ိတ္တာထက္မိသားစုလိုက္ပုံကိုပဲခ်ိတ္သင့္ပါတယ္ဧည့္ခန္းကလြဲလို႔တျခားေနရာေတြမွာေတာ့ကိုယ့္ပုံကိုယ္ခ်ိတ္လို႔ရပါတယ္အိမ္မွာအလွထားတဲ့အ႐ုပ္ေတြကိုတစ္စုံစီထားရမလားတစ္႐ုပ္တည္းထားရမလား။တစ္စုံစီထားရပါမယ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ဥပမာ-ဇီးကြက္႐ုပ္ဆိုရင္အဖိုအမစုံတြဲေပါ့ငါးဆိုလည္းႏွစ္ေကာင္၊ဟသၤာဆိုလည္း ႏွစ္ေကာင္။စုံတြဲေတြဆိုေပမယ့္လိပ္ျပာစုံတြဲေတာ့မေကာင္းပါဘူးလိပ္ျပာႏွစ္ေကာင္ေတာ့နိမိတ္မ ေကာင္းလို႔အိမ္မွာမထားသင့္ပါဘူး အဲဒါတစ္ခုေတာ့

ေရွာင္ပါ။အိမ္မွာဓာတ္ပုံခ်ိတ္တာေကာင္းတယ္ဆို။ဒါေပမဲ့ဓာတ္ပုံမွာလူသုံးေယာက္ပဲပါတယ္ဆိုရင္ေတာ့မေကာင္းဘူးဆိုတာဟုတ္ပါသလားသူငယ္ခ်င္းသုံးေယာက္၊သူစိမ္း သုံး ေယာက္ပုံေတြသာမေကာင္းတာပါ။မိသားစုသုံးေယာက္ပုံဆို

ရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္မိသားစုသုံး ေယာက္ဆိုရင္ေတာ့အလယ္ကလူကအိမ္ေထာင္ဦးစီး၊ဒါမွမဟုတ္အေဖ၊အေမေပါ့ေရွာင္သင့္တဲ့အခ်က္ငါးခ်က္ကေတာ့ေအာက္ပါအတိုင္းပါ၁။မိသားစုဝင္ေတြရဲ႕ဓာတ္ပုံကိုအိမ္သာနဲ႕မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာ

မခ်ိတ္ရ၂။ကိုယ့္ပုံကိုမဂၤလာမရွိတဲ့ေနရာကိုမ်က္ႏွာမူၿပီးမခ်ိတ္ရ၃။မိသားစုပုံကိုအိမ္ေရွ႕တံခါးမႀကီးရဲ႕မ်က္ ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာမခ်ိတ္ရ။၄။မိသားစုပုံကို ေလွကားနဲ႕မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာမခ်ိတ္ရ။၅။မိသားစုပုံကို ေျမေအာက္ခန္းမွာမခ်ိတ္ရ

ကတ္ေၾကးတို႔၊ဓားတို႔ကိုစားပြဲေပၚမတင္ရဘူးဆို။အလုပ္စားပြဲေပၚမွာကတ္ေၾကးတို႔ဓားတို႔ရဲ႕အခြၽန္ကိုကိုယ့္ဘက္လွည့္မထားရဘူးဒါဆိုရင္အဆိပ္ျမားေတြကကိုယ့္ဘက္ကိုဦးလွည့္သလိုျဖစ္ေနမယ္ဒါမွမဟုတ္ဓားဦး၊ကတ္ေၾကး

ထိပ္ဖ်ားေတြကိုမိတ္ေဆြထိုင္တဲ့ဘက္လွည့္ထားရင္လည္းမိတ္ေဆြခ်င္းပဋိပကၡျဖစ္တတ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးကပ္ေၾကးတို႔၊ဓားတို႔ကိုမိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္းလက္ေဆာင္မေပးရပါဘူးမိတ္ေဆြကိုထားေတာ့ရန္သူကိုဓားေတြ၊ကတ္ေၾကးေတြ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေပးမိရင္ေတာ့ပဋိပကၡကပိုဆိုးလာလိမ့္မယ္လူတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႕စကားေျပာရင္လည္း ကတ္ေၾကးကိုင္ထားရင္း ကတ္ေၾကး ဦးနဲ႕ ထိုးထိုးၿပီး စကားမေျပာပါနဲ႕ဒါလည္း ေရွာင္သင့္တဲ့အခ်က္ပဲ။ဟိန္းလတ္