သံပုရာသီးအေဆာင္၁။သံပုရာသီးသုံးလုံးကိုဘုရားလႉပါ။ေဆးအျဖစ္လႉပါ၏ဤကုသိုလ္ေၾကာင့္မိသားစုအနာေရာဂါကင္းေဝးပါေစကပ္ေရာဂါကင္းေဝးပါေစမေကာင္းဆိုး႐ြားတို႔၏ရန္ေဘးကင္းေဝးပါေစဆုေတာင္းပါႏြမ္းသြားရင္၊ပုတ္

သြားရင္စြန႔္ယူၿပီးစြန႔္ပစ္ပါအသစ္ထပ္လႉနိုင္တယ္၂။သံပုရာသီးတစ္လုံးကိုအိမ္ေရွ႕တံခါးအနီးတစ္ေနရာရာမွာတင္ထားပါ။သို႔မဟုတ္အိတ္ေလးနဲ႕ခ်ိတ္ဆြဲထားပါေနာက္ေဖးတံခါးမွာတစ္လုံးထားပါေဘးရန္ကင္းပါေစအနာေရာဂါကင္းပါေစ

ကပ္ေရာဂါကင္းပါေစမေကာင္းဆိုး႐ြားတို႔ရဲ႕ရန္ေတြကင္းပါေစအဲဒီလိုေျပာၿပီးတင္ထားပါပုတ္ရင္စြန႔္ပစ္ပါမစားပါနဲ႕အသစ္ျပန္တင္ပါ၃။သံပုရာသီးတစ္လုံးကိုေရစင္စင္ေဆးၿပီးေဆာင္ထားပါဘုရားေဆး၊တရားေဆး၊သံဃာေဆးလို႔

ပါးစပ္ကေျပာၿပီးအဲဒီသံပုရာသီးကိုနမ္းပါ။ရႉပါ။ႏြမ္းရင္အသစ္ေဆာင္နိုင္တယ္မိသားစုဝင္ေတြလည္း ေဆာင္နိုင္ပါတယ္။သန႔္သန႔္ရွင္းရွင္းေတာ့ေဆာင္ပါလိုအပ္ရင္ေရေဆးပါက်န္းမာေရးအတြင္အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ဒိဌစိတ္ၾကည္လင္လာမယ္အိမ္မွာ

သန႔္ျပန္လတ္ဆတ္လာလိမ့္မယ္မိသားစုပိုေျပလည္လာလိမ့္မယ္လာဘ္႐ႊင္လာလိမ့္မယ္မေကာင္းဆိုး႐ြားေတြရဲ႕ရန္ကကင္းေဝးေနမယ္မုခ်မေသြထူးျခားပါလိမ့္မယ္အားလုံးေနေကာင္းက်န္းမာအစစအဆင္ေျပပါေစအ ေသ၀နာစဗာလာနံအားလုံးသတၱဝါက်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ