ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအမ်ိဳးေတြေရဘန္ေကာက္မွာ၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ရက္ေန႕မွ၁၇ရက္ေန႕အတြင္း မိုးေတြ႐ြာမယ္ေနာ္ခိုဗစ္လည္းဂ႐ုစိုက္ၾကပါေနာ္ခန႔္မွန္းခ်ိန္08/02/2022at9.30am၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၉ရက္ေန႕မွ ၁၇ရက္ေန႕အတြင္း

ထိုင္းေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတနသၤာရီေတာင္တန္းေဒသမွာမိုးမ်ားစြာ႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ခန႔္မွန္းခ်ိန္08/02/2022 at8:24am
14/02/2022ရက္ေန႕တနသၤာရီတိုင္းေတာင္ပိုင္းမိုး႐ြာနိုင္ပါတယ္ ျမမိတ္က်န္းစု ေကာ့ေသာင္းခရိုင္ကြၽန္းစုေတြမွာ မိုးႀကီးနိုင္ပါတယ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

တနသၤာရီေျမ မိုး၂၀၂၂ေဖေဖာ္ဝါရီလ၈ရက္ေန႕မွ ၁၄ရက္ေန႕အတြင္း ေကာ့ေသာင္းခရိုင္ ၿမိတ္ခရိုင္ထားဝယ္ခရိုင္ေတြမွာ မိုးေတြ႐ြာပါဦးမယ္
07/02/2022 at 5:32pmစလုံးနဲ႕မေလးမွာမိုးေတြ႐ြာမယ္ေနာ္ Malaysia pekanကမ္းေျခေဒသေတြမိုႀကီးမယ္ေနာ္

ခန႔္မွန္းခ်ိန္07/02/2022at5:45pm၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၁၁ရက္ေန႕၁၂ရက္ေန႕ေတြမွာမေလးရွားနိုင္ငံအေရွ႕ဖက္ပင္လယ္ျပင္မွာtropical low cell မ်ားစုဖြဲ႕နိုင္ၿပီးမေလးရွားနိုင္ငံစကၤာပူနိုင္ငံ ထတိုင္းေတာင္ပိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေတာင္ပိုင္းေတြမွာမိုး႐ြာနိုင္ပါ

တယ္ခန႔္မွန္းခ်ိန္07/02/2022 at3:00pmအခ်ိန္အခါမဟုတ္မိုးေတြ႐ြာဦးမယ္၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းမွာတနသၤာရီတိုင္းမြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ရန္ကုန္တိုင္းဧရာဝတီတိုင္းပဲခူးတိုင္းေနျပည္ေတာ္ရွမ္းျပည္နယ္ေတြမွာ

အခ်ိန္အခါမဟုတ္မိုးေတြ႐ြာနိုင္ၿပီးတနသၤာရီတိုင္းေတာင္ပိုင္းရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းေဒသေတြမွာ႐ြာသြန္းၿမဲထက္၂ဆ ေတာင္ငူခရိုင္လြိုင္ေကာ္ခရိုင္ တာခ်ိလိတ္ခရိုင္ေတြမွာ႐ြာသြန္းၿမဲထက္၃ဆမိုးေတြ႐ြာနိုင္ပါတယ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေရထိမခံတဲ့လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကသူေတြအတြက္ႀကိဳတင္သိရွိသတိထားမိၾကေစဖို႔ရက္ေဝးရက္နီးမိုးေလဝသၿဂိဳလ္တုေတြကေန႕ခန႔္မွန္းခ်က္ေတြကိုအဆင့္ျမင့္အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္လွမ္းေပးေနၿပီးအေရးႀကီးရင္ႀကီးသလို weather data ေလစီးအခ်က္အလက္ေတြဝယ္ယူကာအခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ခန႔္မွန္းေပးေနပါတယ္