အေရွ႕ေလေပြလွိုင္းေနာက္၃နာရီအတြင္းျမန္မာနိုင္ငံရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ရွမ္းျပည္နယ္မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးေျမာက္ပိုင္းတို႔မွာ

မိုးႏွင့္အတူေလျပင္းအႏၱရာယ္အနည္းငယ္ရွိလာနိုင္ယေန႕ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္နံနက္၁၀နာရီ၃၀မိနစ္အခ်ိန္မိတၳီလာေလေၾကာင္းမိုးေလဝသ႐ုံး၏တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚအက်ိဳးသက္မႈရွိနိုင္ေသာ

ေလထုမၿငိမ္သက္မႈႏွင့္MA-ONအမည္ရမုန္တိုင္းတို႔သည္ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွကမ္းတက္ကာယခင္ကႀကိဳတင္ခန့္မွန္းေပးထားခဲ့တဲ့အတိုင္းျမန္မာနိုင္ငံရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေတာ့မွာျဖစ္ပါသည္မုန္းတိုင္း

အေျခအေနခန႔္မွန္းခ်က္ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာMA-ONအမည္ရမုန္တိုင္းငယ္ရဲ႕အေျခအေနကေတာ့ယေန႕ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္မြန္းလြဲ၁၀နာရီ၃၀မိနစ္အခ်ိန္မိတၳီလာေလေၾကာင္းမိုးေလဝသ႐ုံး၏တိုင္းထြာခ်က္တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္MA-ONအမည္ရအပူပိုင္းမုန္တိုင္း၏Center pressureမွာ1001hpa”ျဖစ္ကာတစ္နာရီ၁၁မိုင္ႏႈန္းျဖင့္ရွမ္ျပည္နယ္ဘက္သို႔ ဦးတည္ေ႐ြ႕လ်ားေနၿပီးအျမင့္ဆုံးေလတိုက္ႏႈန္းမွာတစ္နာရီ၂၈မိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္

၂၄နာရီအတြင္းမိုး႐ြာသြန္းနိုင္မႈႏွင့္ေနရာကြက္ၿပီးမိုးႀကီေသာေနရာမ်ား ခန့္မွန္းခ်က္ကခ်င္ျပည္နယ္အထက္ပိုင္းစစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္းမေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္းတနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွာေနရာက်ဲက်ဲ

က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာစိပ္စိပ္မွအႏွံ႕အျပားမိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာနိုင္ပါသည္ေနရာကြက္ၿပီးမိုးႀကီးေသာေနရာမ်ားကေတာ့ရွမ္းျပည္နယ္မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ေနျပည္ေတာ္ရန္ကုန္တိုင္း

ေဒသႀကီးကခ်င္ျပည္နယ္ေအာက္ပိုင္းစစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္းႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ေနရာကြက္ၿပီးမိုးႀကီးလာနိုင္ပါသည္မိုးႏွင့္အတူေလျပင္းအႏၱရာယ္အနည္းငယ္ရွိေသာေနရာမ်ားရွမ္းျပည္နယ္မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္ေအာက္ပိုင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္ထူးျခားမိုးေလဝသအေျခအေနမ်ားရွိလာပါကUpdateသတင္းမ်ားကိုအခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီဆက္လက္တင္ျပေပးသြားမည္