ေတာင္ႀကီးဇူလိုင္၃ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ့ၿမိဳ့ေတာ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ့မွာယေန႔ဇူလိုင္လ၃ရက္ညေနပိုင္းအခ်ိန္မွစတင္ၿပီးလက္ရွိအခ်ိန္အထိမိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမွုေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ျမင္ေတြေနရတဲ့အေျခအေနတခ်ိဳ့ကိုဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေတာင္ႀ

ကီးၿမိဳ့ေပၚကရပ္ကြက္ေတြအတြင္းရွိလမ္းမေတြမွာေရႀကီးေရလၽွံေတြျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသလိုအေဆာက္အဦေတြနဲ႔ေနအိမ္ေတြေဈးဆိုင္ေတြအတြင္းသို့ေရဝင္ေရာက္မွုျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းသိရပါတယ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ့မွာေရေျမာင္းေတြက်ဥ္းေျမာင္းၿပီး

အမွိုက္ေတြစည္းကမ္းမဲ့စြန႔္ပစ္မွုေတြနဲ႔သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြရဲ့စီမံခန႔္ခြဲမွုအားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္မိုးသည္းထန္စြာ

ရြာသြန္းတဲ့အခ်ိန္တိုင္းေရႀကီးေရလၽွံမွုျဖစ္ေပၚေနတယ္လို့လည္းေဒသခံျပည္သူေတြကေဝဖန္ေျပာဆိုလ်က္ရွိပါတယ္သတင္းအျပည့္အစုံကိုထပ္မံေဖာ္ျပေပးသြားပါမွာပါရဲရင့္ဇြဲ(ေရႊႀတိဂံ)ဓါတ္ပုံအင္တာနက္ေရႊႀတိဂံေဒသသတင္းလႊာ

ေတာင္ႀကီးဇူလိုင္၃ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ့ၿမိဳ့ေတာ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ့မွာယေန႔ဇူလိုင္လ၃ရက္ညေနပိုင္းအခ်ိန္မွစတင္ၿပီးလက္ရွိအခ်ိန္အထိမိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမွုေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ျမင္ေတြေနရတဲ့အေျခအေနတခ်ိဳ့ကိုဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေတာင္ႀ

ကီးၿမိဳ့ေပၚကရပ္ကြက္ေတြအတြင္းရွိလမ္းမေတြမွာေရႀကီးေရလၽွံေတြျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသလိုအေဆာက္အဦေတြနဲ႔ေနအိမ္ေတြေဈးဆိုင္ေတြအတြင္းသို့ေရဝင္ေရာက္မွုျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းသိရပါတယ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ့မွာေရေျမာင္းေတြက်ဥ္းေျမာင္းၿပီး

အမွိုက္ေတြစည္းကမ္းမဲ့စြန႔္ပစ္မွုေတြနဲ႔သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြရဲ့စီမံခန႔္ခြဲမွုအားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္မိုးသည္းထန္စြာ

ရြာသြန္းတဲ့အခ်ိန္တိုင္းေရႀကီးေရလၽွံမွုျဖစ္ေပၚေနတယ္လို့လည္းေဒသခံျပည္သူေတြကေဝဖန္ေျပာဆိုလ်က္ရွိပါတယ္သတင္းအျပည့္အစုံကိုထပ္မံေဖာ္ျပေပးသြားပါမွာပါရဲရင့္ဇြဲ(ေရႊႀတိဂံ)ဓါတ္ပုံအင္တာနက္ေရႊႀတိဂံေဒသသတင္းလႊာ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here