ခလုတ္ပိတ္ထားေပမယ့္ပလပ္ျဖဳတ္မထားလွ်င္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ကိုဆြဲယူသုံးစြဲေနၿပီးမီတာတက္ေနေသာပစၥည္းမ်ားျပည္သူေတြကလည္းလွ်ပ္စစ္မီးကို ေလ်ာ့သုံးဖို႔ႀကိဳးစားေနၾကမွာပါဒါေၾကာင့္ မသုံးစြဲပဲ ပိတ္ထားေပမယ့္လည္းလွ်ပ္စစ္အားကို

စြဲယူသုံးေနတဲ့လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္၁။ဖုန္း Chargerလူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကဖုန္းအားသြင္းတဲ့ခလုတ္Chargerကိုဖုန္းနဲ႕မသြင္းထားရင္ေတာင္ပလပ္ေပါက္နဲ႕ဒီအတိုင္းတပ္ထားေလ့ရွိပါတယ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အဲ့လိုထားရင္ဖုန္းအားမသြင္းပဲနဲ႕ေတာင္ တစ္ေန႕လုံးကို1.2 W ေလာက္ကုန္ေနပါလိမ့္မယ္ဒါေၾကာင့္ဖုန္းအားသြင္းၿပီးရင္chargerပါျဖဳတ္ထားပါ၂။TV Tunerတီဗီရဲ႕Channelလိုင္းေလးေတြကိုရွာေပးတဲ့ Digital TV Tuner

ေလးေတြကိုတီဗီပဲပိတ္ၿပီးTunerကိုမပိတ္ပဲထားမိရင္တစ္ေန႕ကို22Wကုန္ေနပါလိမ့္မယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကတီဗီပိတ္႐ုံနဲ႕ပဲလုံေလာက္ၿပီလို႔ထင္ေနၾကတတ္ပါတယ္၃။တီဗီ(TV)တီဗီကိုခလုတ္လုံး၀ပိတ္လိုက္တာမဟုတ္ပဲ

Standby Modeပဲထားရင္လည္းတစ္ေန႕ကိုလွ်ပ္စစ္မီး24Wေလာက္ကုန္ေနပါလိမ့္မယ္၄။ကြန္ပ်ဳတာကြန္ပ်ဳတာတို႔Laptopတို႔ကိုပိတ္႐ုံဘဲပိတ္ၿပီးပလပ္ေတြမျဖဳတ္ထားပါကတစ္ေန႕ကို96W ေလာက္ကုန္ေနပါလိမ့္မယ္

အကယ္၍ Standby Modeတို႔Sleep Modeတို႔ထားၿပီးပလပ္ကို မျဖဳတ္ထားရင္ဒီထက္၁ဆခြဲေလာက္ကုန္ပါလိမ့္မယ္။၅။Timerပါတဲ့အိမ္သုံးစက္ပစၥည္းTimerပါတဲ့အိမ္သုံးစက္ပစၥည္းေတြ ျဖစ္တဲ့ Ovenတို႔ကိုပလပ္ႀကိဳး

မျဖဳတ္ထားပါကတစ္ေန႕ကို108 W ေလာက္ကုန္ ေနပါလိမ့္မယ္တတ္နိုင္ရင္ကိုယ္မသုံးေသးဘူးဆိုရင္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြရဲ႕ပလပ္ႀကိဳးေတြကိုျဖဳတ္ထားပါခလုတ္ပိတ္ထားရင္ေတာင္မွသူတို႔ကလွ်ပ္စစ္ပါဝါကိုဆြဲေနတတ္ပါတယ္

ဒါေၾကာင့္အိမ္မွာဘယ္သူမွမရွိတဲ့အခ်ိန္ဝါယာေရွာ့ေတြမျဖစ္ေအာင္လည္းပလပ္ႀကိဳးေတြကိုဆြဲျဖဳတ္ထားဖို႔လိုပါတယ္သူ႕အလိုလိုအလဟႆသ ျဖစ္ေနတဲ့လွ်ပ္စစ္မီးေတြကတစ္ခုခ်င္းစီဆိုရင္နည္းတယ္လို႔ထင္ရေပမယ့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အမ်ားႀကီးကိုရက္ေပါင္းမ်ားစြာ၊လေပါင္းမ်ားစြာစုလိုက္ရင္အနည္းဆုံး ကိုယ့္ပိုက္ဆံ ေသာင္းဂဏန္းသိန္းဂဏန္း ေလာက္ကအလဟႆ ျဖစ္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ေမ့တၱာျဖင့္မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္ေနာ္ Via;Nyein Zaw Aye