လွ်ပ္စစ္ထမင္း ေပါင္းအိုးပ်က္ရင္ပစ္မထားနဲ႕ျပင္ၿပီးသုံးပါမီး ဖို ေခ်ာင္စရိတ္ေခြၽတာၾကမယ္လွ်ပ္စစ္ထမင္း ေပါင္းအိုးပ်က္ရင္ပစ္မထားနဲ႕ျပင္ၿပီးသုံးပါမီးဖို ေခ်ာင္စရိတ္ ေခြၽတာၾကမယ္ၿမိဳ ေပၚေနမိသားစု ေတြအတြက္လွ်ပ္စစ္ထမင္း ေပါင္းအိုး

ဟာမရွိမျဖစ္အ ေရးပါတဲ့အိမ္သုံးပစၥည္းတခုပါအသုံးမ်ားသလိုအပ်က္လည္းမ်ားၾကပါတယ္အခုတ ေခါက္မွာ ေတာ့သာ းခ်င္းတ ေယာက္ရဲ႕တ႐ုတ္ထမင္း ေပါင္အိုး ေလးဘူးခ်က္တလုံးပ်က္ ေနၿပီးအမွိုက္ထဲ ေရာက္မဲ့ ေပါင္းအို ေလးျပဳျပင္ပုံကို

တင္ျပ ေပးပါမယ္ ေပါင္းအိုးျပစ္ခ်က္မ်ားက ေတာ့1.Power supplyမီးအဝင္ ေခါင္းအရည္ ေပ်ာ္ ေနတယ္2ခလုတ္check pointမၾကာခနတက္ ေနတယ္ျပစ္ခ်က္၁အတြက္ ေအာက္ခံေႂကြသားပါတဲ့မီးအဝင္ ေခါင္းေဆာ့ကက္အထိုင္ကို

လွ်ပ္စစ္အပိုပစၥည္းဆိုင္တွေမှာ၅၀၀ိ/-နဲ႕ဝယ္ၿပီးပုံမွာျပထားသလိုလဲ ေပးလိုက္ရင္ေရရွည္အသုံးခံတဲ့ ေခါင္းျဖစ္မယ္ယိုးဒ ယားဒယ္အိုးအနီသုံးတဲ့ေခါင္းႀကိဳးတပ္သုံးလို႔သြားၿပီအထိုင္ ေပါက္ကအတူတူဘဲနတ္ၾကပ္႐ုံပါ ေအာ္ရီဂ်င္နယ္

သုံး ေပါက္ေခါင္းႀကိဳးနဲ႕အထိုင္ေခါင္းေတြကအပူဒဏ္မခံနိုင္ဘဲမၾကာခန အရည္ ေပ်ာ္shockျဖစ္ေနတာကိုအခုလိုေႂကြ ေခါင္းခံ ေပးရင္ေရရွည္စိတ္ခ်သဳံးလို႔ရၿပီျပစ္ခ်က္၂အတြက္ကသ ာမိုစတက္ခလုတ္ ေမာင္းကိုေအာ္တိုျဖဳတ္ ေပးတဲ့အပူကြိုင္

အလည္ကသံလိုက္ခလုတ္အုံcheck pointကိုလဲ ေပးရင္ေပါင္းအိုးမၾကာခနခလုတ္တက္ ေနတာေကာင္းသြားမယ္။ဒီ ေပါင္းအိုးကသူတို႔ကလိထား ေတာ့ထမင္းက်က္ၿပီးႏွပ္တဲ့circuitႀကိဳး ေတြမပါလာဘူးဒါ ေပမဲ့ခ်က္လို႔ရ ေအာင္ျပင္ ေပး

လိုက္တယ္အိမ္ရွင္မမ်ားသို႔အႀကံျပဳခ်က္တ႐ုတ္ေပါင္းအိုမ်ားဟာပစၥည္းအရည္အ ေသြးအလြန္ညံ့ပါတယ္၊ျဖစ္နိုင္ရင္ယိုးဒယားကလာတဲ့ထမင္းေပါင္းအိုးမ်ားကိုသုံ ေစျခင္ပါယ္Sharp,National,Toshiba,Mitshushita

ယိုးဒယားျမင္းတံဆိပ္Hanabishiဟာနာဘီရွီစသည္ျဖင္လာပါတယ္ေရရွည္အသုံးခံပါတယ္။တ႐ုတ္ ေပါင္အိုးမ်ားကပစၥည္းညံလို႔မီး ေဘးအႏၱရယ္စိုးရိမ္ရပါတယ္။က် ေနာ္သုံး ေနတဲ့Sharpထမင္း ေပါင္းအိုးဟာဆန္သားလွသလို

မိနစ္၂၀ဝန္က်င္နဲ႕ထမင္းက်က္ပါတယ္voltအားျပည့္လို႔ပါတ႐ုတ္အိုးကမိနစ္၃၀ဝန္းက်င္ပါမီးအားက် ေနရင္မသုံးသင့္ပါ။အႏၱရယ္ရွိနိုင္လို႔ပါ ေပါင္းအိုး ေဆာ့ကက္ ေခါင္းမ်ားကိုမၾကာခနစစ္ ေဆး ေပးပါ ေခ်ာင္ ေနလႈပ္ ေနလွ်င္စံနစ္တက်

ျပန္တပ္ၿပီးမွသုံးပါ။ေပသုံးပါကအရည္ ေပ်ာ္shockျဖစ္ၿပီးအႏၱရယ္ရွိနိုင္လို႔ပါ။ေပါင္းအိုးတည္လွ်င္အိုး ေဘးမွေရမ်ားကိုအဝတ္ျဖင့္ေျခာက္ ေအာင္သုတ္ၿပီးမွအိုးကိုထည့့္ပါခလုတ္တက္ ေနတာကိုဒုတ္နဲ႕ထိုးၿပီးတခုခုနဲ႕ဖိထားၿပီးမသုံးပါနဲ႕အရမ္း

အႏၱရယ္ႀကီးပါတယ္အပူကြိုင္အလည္ကသံလိုက္ခလုတ္အုံcheck pointလဲရင္ေကာင္းသြားတယ္တည္မဲ့ဆန္နဲလို႔ဥပမာခလုပ္တက္ရင္ ေတာ့၁ဘူးဘဲတည္ရင္အဖုံးအ ေပၚကတခုခုတင္လိုက္ရင္အဆင္ ေျပပါတယ္။

တခါတ ေလဒန္အိုးကသိပ္ၾကာ ေနၿပီးအလည္ကခြက္ ေနရင္လည္းခလုတ္နဲ႕အထိုင္မက်fittingမျဖစ္ဘဲခလုတ္တက္ ေလ့ရွိပါတယ္။ဒန္အိုးဖင္ကိုမူလအတိုင္းျပင္ ေပးရင္ရပါတယ္ဒါကိုမလုပ္ပါနဲ႕ထမင္း ေပါင္းအိုးထဲမွာတျခားအိုးထဲ့ၿပီးေရ ႏြေးက်ိဳ

ျခင္းတျခားfittingမက်တဲ့အိုး ေတြထည့္ၿပီးတည္တာမလုပ္ရပါဘူးဗ်ာ။ေပါင္းအိုးပ်က္တတ္လို႔ပါမိတ္ ေဆြမ်ားမိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ျပဳျပင္ၿပီးအိမ္သုံးစရိတ္ေခြၽတာနိုင္ၾကပါ ေစဗ်ာ။ဝါသနာအရျပဳ ျပင္နည္းမ်ားကိုတင္ျပ ေပးပါသည္ကိုတင္ ေလး ေဇာ္