ေပါက္ပြားပ်ံ့ႏွံ႕မႈအေတာ္မ်ားေနၿပီ၊ ေနာင္ဆိုငါးကို နိုင္ငံျခားကမွာစားရပါေတာ့မယ္စုပ္ခြက္ငါး ေပါက္ပြားပ်ံ့ႏွံ႕မႈအေတာ္မ်ားေနၿပီ၊ ေနာင္ဆိုငါးကိုနိုင္ငံျခားက မွာစားရပါေတာ့မယ္စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားတြင္

စုပ္ခြက္ငါးမ်ား အမ်ားအျပား ေတြ႕ရွိလာရျခင္းေၾကာင့္ငါးအထြက္ႏူန္း ေလ်ာ့က်လာၿပီး ေဒသခံ ေရလုပ္သားမ်ားအခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းသိရသည္စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိအင္းမ်ားတြင္လြန္ခဲ့သည့္(၅) ႏွစ္ခန႔္မွ စတင္ကာ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

စုပ္ခြက္ငါးမ်ားအမ်ားအျပား ေတြ႕ရွိလာေၾကာင္း၊ပိုက္တစ္ႀကိမ္ေဖာ္လွ်င္ စုပ္ခြက္ငါး ပိသာေထာင္ႏွင့္ခ်ီကာပါရွိၿပီးအဆိုပါစုပ္ခြက္ငါးမ်ားကိုစားသုံးသူမရွိျခင္း၊ ေရာင္းခ်၍ မရျခင္းေၾကာင့္မီးရွို႔ဖ်က္ဆီးေနရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက

ေျပာပါသည္(၅) ႏွစ္အတြင္းသိသိသာသာစုပ္ခြက္ငါးေတြအေတြ႕မ်ားလာတယ္ပိုက္တစ္ခါေဖာ္ရင္ပိႆာေထာင္ခ်ီေတြ႕တယ္က်န္တဲ့ငါးေတြကသူတို႔နဲ႕ပြတ္တိုက္မိရင္ ေသတယ္ဟိုတေလာကငါးလပိ၊ငါးၾကင္းပိႆာေထာင္ခ်ီေသ

ခဲ့တယ္စုပ္ခြက္ငါးေတြကငါးသားေပါက္ေတြကိုစားတယ္၊ ေအာက္က ေရေမွာ္ေတြကိုလည္းစားတယ္မ်ိဳးပြားႏူန္းကလည္းသိပ္ျမန္တယ္တစ္ႏွစ္ကို(၅) ႀကိမ္ေလာက္သားေပါက္တယ္အင္းတိုင္းလိုလို ျဖစ္ေနၾကတာဒီစုပ္ခြက္

ငါးေတြအမ်ားႀကီး ျဖစ္လာေတာ့ ေရာင္းတန္းဝင္ငါးအထြက္ႏူန္း ေလ်ာ့လာတယ္။ ေရလုပ္သားေတြလည္းအမ်ားႀကီးအခက္အခဲျဖစ္လာတယ္စုပ္ခြက္ငါးကို စားလည္းမစားၾက၊ ေရာင္းလည္းမရေတာ့မီးရွို႔ပစ္ရတယ္ဟု ေဒသံခံ

ဦးထြန္းရီက ေျပာသည္စုပ္ခြက္ငါးမ်ားသည္ ျမန္မာ့ေဒသရင္းငါးမ်ိဳးစိတ္မဟုတ္ဘဲ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွအလွေမြးငါးအျဖစ္တင္သြင္းလာၿပီးစုပ္ခြက္ငါးမ်ားႀကီးျပင္းလာေသာအခါ ေမြးျမဴသူမ်ားကဆက္လက္ထိန္းသိမ္းနိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ

နီးစပ္ရာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္းစြန႔္ပစ္ရာမွပ်ံ့ပြားလာျခင္းျဖစ္သည္စုပ္ခြက္ငါးမ်ားသည္ ေရညွိစားၿပီးအၾကမ္းခံေသာငါးမ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ေၾကာင္းစုပ္ခြက္ငါးမ်ိဳးသည္သဘာဝေရကန္သို႔မဟုတ္ငါးကန္မ်ား၏ေအာက္ေျခရွိအက်ိအခြၽဲ၊

ေရညွိ၊တီေကာင္၊ ေရေနအင္းဆက္သားေလာင္းမ်ားကိုစားသုံးၿပီးတြင္းတူးအသိုက္လုပ္မ်ိဳးပြားေလ့ရွိေၾကာင္း၊စုပ္ခြက္ငါးမ်ားသည္အသားစားငါးမဟုတ္ေသာ္လည္း ငါးကန္အတြင္း ေျခာက္ေသြ႕သည့္ရာသီ ေရရွားပါးခ်ိန္တြင္ျပင္ပ

ေလကိုတိုက္ရိုက္ရႈရွိုက္ကာအသက္ရွင္ေနနိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနကထုတ္ျပန္ထားသည္စုပ္ခြက္ငါးမ်ား၏ ျပင္ပ႐ုပ္လကၡဏာႏွင့္အရိုးမာၿပီးအသားနည္းသည့္အတြက္ယင္းငါးကိုစားသုံးသူနည္းပါးေၾကာင္း၊

စုပ္ခြက္ငါးသည္ ငါးကန္အတြင္းကန္ေဘာင္တြင္ က်င္းတူးေနေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ကန္ေဘာင္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေက်ာဆူးေတာင္ႏွင့္ရင္ေရယက္ဆူးေတာင္မ်ားသည္ မာေၾကာၿပီးရွည္လွ်ားသည့္အတြက္ပိုက္ဆြဲငါးေဖာ္ရာတြင္ငါးဖမ္းပိုက္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

မ်ားျဖင့္ညိကာပိုက္ပ်က္ဆီးေစျခင္းမ်ားႀကဳံရသည္သဘာဝေရျပင္(သို႔)ငါးကန္မ်ားအတြင္းစုပ္ခြက္ငါး ေရာက္ရွိပါကအလုံးစုံဖယ္ရွားပစ္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္းစုပ္ခြက္ငါးမ်ားသည္ ေဒသမ်ိဳးရင္းငါးမ်ားႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုသြယ္ဝိုက္ထိခိုက္ေစနိုင္ေၾကာင္းငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနကထုတ္ျပန္ထားသည္