၄နာရီျခားတစ္ခါသာမီးေပးေနေသာ္လည္းဧၿပီ၂၄ရက္ေန႕မွာရန္ကုန္ကၿမိဳ႕နယ္၁၀ၿမိဳ႕နယ္မွာေန႕တစ္ဝက္မီးထပ္ျပတ္အုံးမယ္ဧၿပီ၂၃၄နာရီျခားတစ္ခါသာမီးေပးေနေသာ္လည္းဧၿပီ၂၄ရက္ေန႕မွာရန္ကုန္ကၿမိဳ႕နယ္၁၀ၿမိဳ႕နယ္မွာေန႕တစ္ဝက္

မီးထပ္ ျပတ္အုံးမယ္လို႔ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းကထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္ေလွာ္ကားပင္မဓာတ္အားခြဲ႐ုံတြင္ဓာတ္အားခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳမွာမို႔လို႔ဧၿပီ ၂၄ရက္ေန႕နံနက္၁၀ကေနညေန၄နာရီအထိ၂၃၀ ေကဗြီ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေလွာ္ကားပင္မဓာတ္အားခြဲ႐ုံမွဓာတ္အားေပးထားသည့္အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေထာက္ၾကန႔္ၿမိဳ႕နယ္၊လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊အင္းတိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ဒါးပိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ေဖာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လုံး၊ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ေ႐ႊလင္ပန္း

ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ယာယီဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မယ္လို႔ဆိုပါတယ္လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ေနသူတစ္ဦးကမီးကလာတယ္လို႔ကိုမရွိပါဘူးဗ်ာသၾကၤန္တြင္းကာလေလးပဲမီးကမွန္သလိုရွိတယ္အဲဒီေနာက္ပိုင္းျပတ္လိုက္တာအခုလည္း၄နာရီျခားတစ္ခါေပးေနတာကို

ထပ္ျပတ္အုံးမယ္ဆိုေတာ့ေပးမေနပါနဲ႕ေတာ့လို႔ေျပာပါတယ္ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းကအေရးႀကီးေနရာမ်ားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈမရွိေစေရးကိုအေလးထားစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႔ေတာ့ေျပာၾကားထားပါတယ္