သင့္ကေလးတျဖည္းျဖည္းခ်င္းရိုင္းပ်လာရတဲ့အေၾကာင္းအရင္း(၅) ခ်က္သင့္ကေလးကယခင္ကလိမၼာယဥ္ေက်းသူျဖစ္ၿပီးတျဖည္းျဖည္းရိုင္းပ်လာတယ္ဆိုရင္ေတာ့လ်စ္လ်ဴရႈမထားသင့္ပါဘူးအဲဒါေၾကာင့္ကေလးေတြကိုရိုင္းပ်သဴ

တစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားေစတဲ့အေၾကာင္းအရင္းေတြထဲကအခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးပါမယ္ေနာ္၁။လူႀကီးသူမေတြနဲ႕ ေတြ႕ခ်ိန္နည္းပါးျခင္းသင္ကအလုပၼ္ားသူ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေကလးကိုတစ္ေယာက္တည္းထားထားတဲ့အခ်ိန္ေတြမ်ားရင္

မ်ားေနပါလိမ့္မယ္ကေလးေတြကိုလိမၼာယဥ္ေက်းသူ ျဖစ္လာေစဖို႔အတြက္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေျပာျပထားေပးဖို႔လိုပါတယ္သင္ကအခ်ိန္မေပးနိုင္တဲ့အခါဦးေလးေတြ၊အေဒၚေတြ၊အဘိုးေတြ၊အဘြားေတြနဲ႕အပ္ႏွံထားတာက

ကေလးကိုဆိုဆုံးမဖို႔အခ်ိန္ေတြပိုရေစပါတယ္တစ္ေယာက္တည္းအထီးက်န္တဲ့ကေလးကအသက္ႀကီးလာတဲ့အခါလူမႈဆက္ဆံေရးကိုအားနည္းသြားေစပါတယ္အရမ္းအလိုလိုက္ျခင္းေကလးကိုအလိုလိုက္တာကေလးခ်စ္ရာမက်ဘဲ

ႏွစ္ရာက်သြားတတ္ပါတယ္သင့္ကေလးရဲ႕အျပဳအမူအေျပာအဆိုေတြလြဲမွားေနရင္ခ်က္ခ်င္းျပဳျပင္ေပးဖို႔လိုအပ္တယ္မျပဳျပင္ေပးဘဲအလိုလိုက္ထားရင္သင့္ကေလးက သူ႕ရဲ႕အျပဳအမူကိုအမွားအမွန္မသိေတာ့ဘဲ

ရိုင္းသထက္ရိုင္းပ်ေနေတာ့မွာပါကေလးေတြကလ်င္လ်င္ျမန္ျမန္သင္ယူတတ္တာေၾကာင့္သူတို႔ရဲ႕အျပဳအမူေတြမွားယြင္းေနတဲ့အခါအလိုမလိုက္ဘဲ ျပဳျပင္ေပးသင့္ပါတယ္။၃။မိဘေတြကအလြယ္လမ္းကိုလိုက္ျခင္း

မိဘေတြကအလုပ္လုပ္တဲ့အခါကေလးေတြကိုမပ်င္းေအာင္လို႔ဖုန္းေတြတက္ဘလက္ေတြ ေပးထားတတ္ပါတယ္ကေလးေတြကို ဖုန္းအသုံးျပဳဖို႔ခြင့္ျပဳထားၿပီဆိုရင္သူၾကည့္တတ္တဲ့အရာေတြကို ေလ့လာၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။

ကေလးၾကည့္တတ္တဲ့ဇာတ္ကားေတြသီခ်င္းေတြမွာရိုင္းပ်တဲ့အျပဳအမူအေျပာအဆိုေတြပါရင္ကေလးေတြကလ်င္လ်င္ျမန္ျမန္အတုခိုးတတ္ပါတယ္အဲဒါေၾကာင့္ကေလးကိုၿငိမ္ေစဖို႔အတြက္ဖုန္းအသုံးျပဳခြင့္ေပးမယ့္အစားစာဖတ္တတ္တဲ့

အက်င့္ျဖစ္ေအာင္ပ်ိဳးေထာင္တာကပိုၿပီးေကာင္းမြန္ပါတယ္၄။ ေကလးကိုတာဝန္ယူတတ္သူ ျဖစ္ေအာင္သင္ၾကားေပးျခင္းကေလးေတြကတစ္သက္လုံးကေလးျဖစ္ေနမယ့္သူ

မဟုတ္တာေၾကာင့္လုပ္ရပ္ေတြအေပၚမွာ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးရလဒ္ေတြတာဝန္ခံမႈေတြရွိေၾကာင္းသင္ျပေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။သင္က ေလးကိုအထူးအခြင့္အေရးေတြ ေပးထားရင္အထူးအခြင့္အေရးနဲ႕အတူတာဝန္သိတတ္မႈကလည္း လိုက္ပါလာေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါ။

၅။ကေလးေတြကိုအခ်ိန္ေတြပုံေအာၿပီးေပးထားျခင္းမိဘေတြကကေလးေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရတယ္ဆိုေပမယ့္မိဘေတြအတြက္လည္းကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္က လိုအပ္ပါေသးတယ္မိဘေတြနားေနခ်ိန္မွာမႏွောင့္ယွက္သင့္ေၾကာင္းအၿမဲဂ်ီမက်ေနသင့္ေၾကာင္း၊

သူတစ္ပါးရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ကို ေလးစားမႈထားသင့္ေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါ အဲဒီအခါကေလးေတြကသူတစ္ပါးအေပၚမွာဘယ္လိုဂ႐ုစိုက္ရမယ္ဘယ္လိုေလးစားမႈေပးရမယ္ဆိုတာကိုနားလည္သြားပါတယ္