စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားဆက္တိုက္က်ဆင္းေနၿပီး၉၂တစ္လီတာလွ်င္က်ပ္၁၈၀၀ ေအာက္သို႔ထပ္မံက်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္းစက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားထံမွသိရသည္ဇူလိုင္၁၄ရက္တြင္ထုတ္ျပန္သည့္ ေစ်း ႏႈန္းမ်ားအရ

၉၂တစ္လီတာလွ်င္၁၇၈၅က်ပ္၊၉၅တစ္လီတာလွ်င္၁၈၆၀က်ပ္၊ရိုးရိုးဒီဇယ္တစ္လီတာလွ်င္၂၂၀၅က်ပ္ပရီမီယံဒီဇယ္တစ္လီတာလွ်င္၂၂၆၀က်ပ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာဇူလိုင္လပိုင္းတြင္စတင္

က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီးဇူလိုင္၇ရက္တြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ေစ်းႏႈန္းမွာ၉၂တစ္လီတာလွ်င္၁၈၃၅က်ပ္၊၉၅တစ္လီတာလွ်င္၁၉၅၅က်ပ္၊ရိုးရိုးဒီဇယ္တစ္လီတာလွ်င္၂၁၉၅က်ပ္ပရီမီယံဒီဇယ္တစ္လီတာ၂၂၂၅က်ပ္ျဖစ္သည္

ယင္းေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာဧၿပီလေနာက္ပိုင္းတြင္ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္က်ဆင္းလာခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီးဧၿပီလေနာက္ပိုင္းတြင္စက္သုံးဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာက်ပ္၂၀၀၀ ေက်ာ္အထက္တြင္သာရွိခဲ့သည္ဧၿပီ၃၀ရက္တြင္ ေစ်းကြက္အတြင္း

ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ၉၂တစ္လီတာလွ်င္က်ပ္၁၉၆၀၊၉၅တစ္လီတာလွ်င္က်ပ္၂၀၂၀ပရီမီယံဒီဇယ္တစ္လီတာလွ်င္၂၃၄၅က်ပ္၊ရိုးရိုးဒီဇယ္တစ္လီတာလွ်င္က်ပ္၂၃၂၀တို႔ျဖစ္သည္ကမၻာ့ေရနံေစ်း

ကလည္းက်ေနေတာ့ဆီေစ်းကထပ္က်နိဳင္တယ္တစ္လီတာကို၁၅၀၀ ေလာက္အထိျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ဒါေပမဲ့ဘယ္ေစ်းေတြအထိ ျဖစ္မလဲဆိုတာက မသိေသးဘူးဟုစက္သုံးဆီေစ်းကြက္ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးက

ေျပာၾကားသည္ၿပီးခဲ့သည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ဇြန္လအတြင္းစက္သုံးဆီသေဘၤာ၁၇စင္း ေရာက္ရွိခဲ့သျဖင့္ ျပည္တြင္းသုံးစြဲမႈသာမကအရန္ဆီအတြက္ပါသိုေလွာင္ထားေၾကာင္းနိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီမွေျပာေရး

ဆိုခြင့္ရွိသူဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကေျပာၾကားသည္စက္သုံးဆီျဖန႔္ျဖဴးမႈအေနျဖင့္သီလဝါသို ေလွာင္ေရးစခန္းတြင္OSSအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီးစက္သုံးဆီလက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ားကိုအဓိကထား၍စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖန႔္ျဖဴး

ေရာင္းခ်ေပးလ်က္သည့္အျပင္အျခားလုပ္ငန္းသုံးမ်ားအတြက္လည္းစက္သုံးဆီလိုအပ္ ခ်က္မ်ားကိုဦးစားေပးအစီအစဥ္အတိုင္းလက္ကား ျဖန႔္ခ်ိေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္စက္သုံးဆီကို

သီရိလကၤာနိုင္ငံၾကားခံ၍တ႐ုတ္နိုင္ငံမွတင္သြင္းျခင္းမဟုတ္ဘဲစင္ကာပူနိုင္ငံ၊မေလးရွားနိုင္ငံႏွင့္ကိုရီးယားနိုင္ငံမ်ားမွအဓိကတင္သြင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းသုံးစြဲမႈအတြက္ ျပည္ပမွရာခိုင္ႏႈန္း၉၀ခန႔္တင္သြင္းေနရၿပီး၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္သာ ျပည္တြင္းမွထုတ္လုပ္နိုင္သည္နိုင္ငံေရး

အေျပာင္းအလဲမျဖစ္ေပၚမီက၉၂တစ္လီတာက်ပ္၆၂၀ဝန္းက်င္၊၉၅တစ္လီတာလွ်င္က်ပ္၇၅၀ဝန္းက်င္သာရွိခဲ့ေသာ္လည္းနိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚအၿပီးတစ္ႏွစ္နီးပါးခန႔္အၾကာတြင္စက္သုံးဆီေစ်း ႏႈန္းမွာအဆေပါင္းမ်ားစြာ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။