ဇန္နဝါရီ၂၉ရက္ေန႕ ေ႐ႊေစ်း၊စက္သုံးဆီေစ်း၊ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်း၂၀၂၂ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ၂၉ရက္ေန႕အတြက္ ျပည္တြင္း ေ႐ႊေစ်း၊ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်း၊စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းတို႔ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္း၁၆ပဲရည္

အေခါက္ေ႐ႊ တက်ပ္သား1872000 က်ပ္အဖြင့္ေစ်းရွိၿပီး၁၅ပဲရည္ျပည့္စပ္ေ႐ႊ တက်ပ္သား ကို 1761900က်ပ္ရွိပါတယ္မႏၱေလးေ႐ႊေစ်းကြက္မွာ၁၆ပဲရည္အေခါက္ေ႐ႊ တက်ပ္သားအတြက္1870000က်ပ္အဖြင့္ေစ်းရွိၿပီး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

၁၅ပဲရည္ျပည့္စပ္ေ႐ႊတက်ပ္သားကို1760000က်ပ္ရွိေနပါတယ္ဇန္နဝါရီလ၂၉ ရက္ ယေန႕ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်းမွာ $1792ရွိေနပါတယ္ဇန္နဝါရီလ၂၉ရက္ေန႕အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမွာရန္ကုန္ဓာတ္ဆီ

92တစ္လီတာ1595က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1650က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1620 က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1630က်ပ္မႏၱေလးဓာတ္ဆီ92တစ်လီတာ1645က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1755က်ပ္

ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1645 က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1665က်ပ္ေနျပည္ေတာ္ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1645 က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1745က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီ တစ္လီတာ 1680 က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီ

တစ္လီတာ1700က်ပ္စစ္ကိုင္းဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1665က်ပ္(95)တစ္လီတာ 1775 က်ပ္၊ ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1665က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1685 က်ပ္ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ

1675က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1785က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1690က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1720က်ပ္မေကြးၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1665က်ပ္၊ (95) တစ္လီတာ1775က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ

1690က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1720က်ပ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1690က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1815က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1700 က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1730က်ပ္

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1655က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ 1760 က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1685 က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1700 က်ပ္ဧရာဝတီတိုင္းပုသိမ္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီ

တာ1645က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1750 က်ပ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1675က်ပ္ႏွင့္ ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီ တစ္လီတာ 1690 က်ပ္ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1745က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1855က်ပ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1750 က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1775 က်ပ္ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႕ ေပါက္ေဈးမ်ားျဖစ္ၿပီးအခ်ိန္ႏွင့္အမွ်အေျပာင္းအလဲရွိနိုင္ပါသည္ျပည္တြင္းေ႐ႊေစ်းစက္သုံးဆီေစ်းမ်ားကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္