ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၃)ရက္ေန႕ ေ႐ႊေစ်း၊ ေငြလဲႏႈန္း၊စက္သုံးဆီေစ်း၊ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်း၂၀၂၂ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၃)ရက္ေန႕အတြက္ ျပည္တြင္း ေ႐ႊေစ်း၊ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်း၊ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းတို႔ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္း

၁၆ပဲရည္အေခါက္ေ႐ႊ တက်ပ္သား1880000က်ပ္အဖြင့္ေစ်းရွိၿပီး၁၅ပဲရည္ျပည့္စပ္ေ႐ႊတက်ပ္သားကို1769400က်ပ္ရွိပါတယ္မႏၱေလးေ႐ႊေစ်းကြက္မွာ ၁၆ပဲရည္အေခါက္ေ႐ႊတက်ပ္သားအတြက္1880000က်ပ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အဖြင့္ေစ်းရွိၿပီး၁၅ပဲရည္ျပည့္စပ္ေ႐ႊတက်ပ္သားကို1769400က်ပ္ရွိေနပါတယ္ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၃)ရက္ေန႕ယေန႕ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်းမွာ$1807 ရွိေနပါတယ္ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၃)ရက္ေန႕အတြက္ေငြလဲႏႈန္းမွာအေမရိကန္ေဒၚလာဝယ္ေစ်း

1778၊ ေရာင္းေစ်း1783စကၤာပူ ေဒၚလာဝယ္ေစ်း1400၊ ေရာင္းေစ်း1415ဂ်ပန္ယမ္းဝယ္ေစ်း16.1၊ ေရာင္းေစ်း16.4ယူရိုဝယ္ေစ်း 2120၊ ေရာင္းေစ်း 2140ထိုင္းဘတ္ဝယ္ေစ်း58 ေရာင္းေစ်း58.75

တ႐ုတ္ယြမ္ဝယ္ေစ်း300 ေရာင္းေစ်း310မေလးရွားရင္းဂစ္ဝယ္ေစ်း446၊ ေရာင္းေစ်း451ဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၂ရက္ေန႕ရက္ေန႕ေစ်းႏႈန္းအရအေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ1778က်ပ္၊စင္ကာပူ

တစ္ေဒၚလာ1318.8က်ပ္ျဖင့္ေစ်းႏႈန္းဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမွာရန္ကုန္ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1605က်ပ္၊(95) တစ္လီတာ1660က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1630က်ပ္ႏွင့္

ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1640က်ပ္မႏၱေလးဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1655က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1765က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1655 က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီ တစ္လီတာ1675 က်ပ္ေနျပည္ေတာ္ဓာတ္ဆီ

(92)တစ္လီတာ1655က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1755က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1690 က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1710က်ပ္စစ္ကိုင္းဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1675 က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1785က်ပ္

ဒီဇယ္ဆီ တစ္လီတာ1675က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1695က်ပ္ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1685 က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1795က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီ တစ္လီတာ1700က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီ

တစ္လီတာ1730က်ပ္မေကြးၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ1675က်ပ္95တစ်လီတာ1785က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1700က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1730က်ပ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ92

တစ္လီတာ1700က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1825က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1710 က်ပ္ႏွင့္ ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီ တစ္လီတာ 1740 က်ပ္မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1665က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ

1770က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1695က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1710က်ပ္ဧရာဝတီတိုင္းပုသိမ္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1655က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ 1760က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1685 က်ပ္ႏွင့္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1700က်ပ္ကခ်င္ျပည္နယ္ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ1755က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ1865က်ပ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1760က်ပ္ႏွင့္ ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ1785က်ပ္ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၃)ရက္ေန႕ ေပါက္ေဈးမ်ားျဖစ္ၿပီးအခ်ိန္ႏွင့္အမွ်အေျပာင္းအလဲရွိနိုင္ပါသည္