ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း(၂၂.၇.၂၀၂၂)ဇူလိုင္လ၂၂ရက္ေန႕အတြက္ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ကေနရရွိတဲ့ကုန္စည္ေဈးႏႈန္းေတြအရမတ္ပဲနဲ႕ပဲစင္းငုံနီေဈးက ျပန္လည္က်ဆင္းေနၿပီးဆက္တက္နိုင္မယ္လို႔ခန႔္မွန္းထားခ်က္ေတြေၾကာင့္

ဝယ္သူပဲရွိကာ ေရာင္းသူမရွိတဲ့အေနအထားလို႔လည္း ေဈးကြက္အတြင္းကေနသိရပါတယ္ၾကဴကုတ္ ေဈးေတြလည္းဆက္တိုက္ျပန္တက္ေနပါတယ္ပန္းႏွမ္းေတြလည္းအျမင့္ဆုံးေဈးရရွိေနပါတယ္။ ေျမပဲဆန္ေဈးကေတာ့

တစ္ပိႆာကို၅ ေထာင္ေက်ာ္သြားပါၿပီမတ္ပဲFAQ/RCတစ္တင္းကို၅၁,၇၇၀က်ပ္၊မတ္ပဲ(SQ/RC)တစ္တင္းကို၅၉,၃၃၀က်ပ္၊ပဲစင္းငုံနီတစ္တင္းကို၄၇,၅၀၀က်ပ္၊ပဲႀကီးတစ္ပိႆာကို၃,၉၁၀က်ပ္ကေန

၄,၄၂၅က်ပ္၊ပဲတီစိမ္း(ဝါးခယ္မ)ကို၂,၁၆၅က်ပ္ကေန၂,၂၀၀က်ပ္၊ ေျပာင္းဆန္တစ္ပိႆာကို၈၃၀က်ပ္ကေန၈၅၀က်ပ္၊ကုလားပဲျခမ္းတစ္ပိႆာကို၃,၄၅၀က်ပ္ကေန၃,၅၀၀ က်ပ္ၾကက္သြန္နီတစ္ပိႆာကို၁,၃၀၀က်ပ္ကေန

၁,၉၅၀က်ပ္၊ၾကက္သြန္ျဖဴၾကဴကုတ္တစ္ပိႆာကို၃,၂၀၀က်ပ္ကေန၃,၃၀၀က်ပ္အာလူးတစ္ပိသာကို၁,၂၀၀က်ပ္ကေန၁,၃၅၀က်ပ္ေဈးရွိေနပါတယ္နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေတြကေတာ့အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာကိုျမန္မာေငြ

၁,၈၅၀.၇၉က်ပ္နဲ႕စင္ကာပူတစ္ေဒၚလာကို ျမန္မာေငြ၁,၃၃၀.၆၂က်ပ္ေဈး ရွိေနပါတယ္စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းေတြကေတာ့Octane 92တစ္လီတာကိုရန္ကုန္မွာ၁,၇၀၀က်ပ္၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ၁,၇၄၅က်ပ္မႏၱေလးမွာ၁,၇၅၀က်ပ္

Octane 95တစ္လီတာကိုရန္ကုန္မွာ၁,၇၅၅က်ပ္၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ၁,၈၀၀က်ပ္မႏၱေလးမွာ၁,၈၀၀က်ပ္။ဒီဇယ္တစ္လီတာကိုရန္ကုန္မွာ၂,၀၅၀က်ပ္ေနျပည္ေတာ္မွာ ၂,၀၉၅က်ပ္၊မႏၱေလးမွာ၂,၁၀၀က်ပ္Premiumဒီဇယ္

တစ္လီတာကိုရန္ကုန္မွာ၂,၁၁၀က်ပ္၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ၂,၁၅၀က်ပ္၊မႏၱေလးမွာ ၂,၁၅၅က်ပ္ ေဈးရွိေနပါတယ္ဒီေန႕အတြက္အကယ္ဒမီမီးလင္းေ႐ႊေဈးႏႈန္းကေတာ့က်ပ္သိန္း ႏွစ္ဆယ္ ေျခာက္ေသာင္းရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။