တစ္ႏွစ္သိန္း80ေက်ာ္ရရွိနိုင္တဲ့အုန္းပင္စိုက္နည္းတစ္ႏွစ္သိန္း80 ေက်ာ္ရရွိနိုင္တဲ့အုန္းပင္စိုက္နည္းအုန္းခ်ိဳေမႊးတစ္ဧက တစ္ႏွစ္သိန္း80 ေက်ာ္ရရွိနိုင္တယ္တစ္လကို6သိန္းေက်ာ္ရပါလိမ့္မယ္အုန္းခ်ိဳေမႊးကအရည္ေသာက္အတြက္

ဦးစားေပးစိုက္ပ်ိဳးတာျဖစ္တယ္2 ႏွစ္ခြဲ3 ႏွစ္မွာစသီးပါတယ္4 ႏွစ္အထက္ဆိုရင္ အသီးေကာင္းပါမယ္အုန္းခ်ိဳေမႊးကအပင္အလုံးေသးၿပီးအုန္းလက္ကသိပ္မရွည္တာေၾကာင့္တစ္ပင္နဲ႕တစ္ပင္ကိုခတ္စိတ္စိတ္စိုက္နိုင္တယ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အုန္းတစ္ပင္နဲ႕တစ္ပင္5မီတာ16ေပေက်ာ္ၾကားစိုက္မယ္ဆိုရင္တစ္ဧကမွာအပင္160စိုက္လို႔ရတယ္အုန္းခ်ိဳေမႊးတစ္ခိုင္မွာအလုံး5လုံးမွ20လုံးအထိသီးတယ္။အုန္းခ်ိဳေမႊးအရည္ေသာက္အ႐ြယ္ကိုရက္20မွာတစ္ခိုင္ခုတ္နိုင္

တယ္တႏွစ္မွာ18ခိုင္ရတယ္တစ္ဧကအပင္160xတစ္ႏွစ္18ခိုင္2880ခိုင္ရမယ္။တစ္ခိုင္မွာဖ်မ္းမွ် 7လုံးxတစ္ႏွစ္ တစ္ဧက2880ခိုင္20160လုံးထိုင္းနိုင္ငံမွာၿခံေဈးအက်ဆဳံးအခ်ိန္ကက်ပ္ေငြ400 ျဖစ္တယ္

တစ္ဧကတစ္ႏွစ္20160လုံးxတစ္လုံး400က်ပ္=8064000က်ပ္အုန္းခ်ိဳေမႊးစိုက္နည္းဖားခုံစနစ္စိုက္တာကပိုေကာင္းတယ္။အ႐ြက္ေတြမထပ္ေတာ့ဘူး။တစ္တန္းက16 ေပျခားစိုက္ၿပီးဒုတိယအတန္းကိုခ်န္ထားၿပီးတတိယ

အတန္းကိုပထမအတန္နဲ႕အတည့္စိုက္ပါၾကားခန္ခ်န္ထားတဲ့ဒုတိယတန္းကိုစိုက္တဲ့အခါပထမအတန္းနဲ႕တတိတန္းနဲ႕အပင္မတည့္ေအာင္အလည္ၾကားမွာစိုက္ရပါတယ္။အုန္းခ်ိဳေမႊကို918လက္မပျိုးအိတ်မှာ3လေလာက္အရင္ပ်ိဳးၿပီးမွ

စိုက္ခင္းမွာခ်စိဳက္တာပိုေကာင္းတယ္။1ပ်ိဳးအိတ္မွာ ႏြားေခ်း1ဆ၊ ေျမပြ1ဆ၊ စပါးခြံ1ဆ၊ စပါးမီးေသြး1 ေရာစပ္ၿပီးထည့္ရမယ္။2အုန္းသီးပင္ေပါက္အလုံးဖင္ကိုပ်ိဳးတဘက္ဘက္ကိုကပ္ရမယ္အျမစ္ကအလည္မွာရွိေအာင္ျဖစ္တယ္

အုန္းပင္ကို45ဒီဂရီေစာင္းထည့္ရမယ္အုန္းသီးအလုံးကို3ပုံ1ပုံေဖၚထားရမယ္အပင္အရင္းကိုမျမႇုပ္ရဘူး3ပ်ိဳးအိတ္မွာပ်ိဳးထားတဲ့အုန္းပင္ေတြကိုစီထားၿပီးတစ္ရက္တစ္ခါေရေလာင္းေပးရမယ္4စိုက္ခင္းမွာ ေျမက်ဥ္းတူးတဲ့

အခါအုန္းပင္ခ်စိဳက္လို႔ရတဲ့က်ဥ္းသာသာအက်ယ္တူးပါ။စိုက္ၿပီးအုန္းပင္ေျမျပင္ေပၚေရာက္ေနမယ့္အေနအထား အနက္ပဲတူးပါ။5စိုက္က်ဥ္းႏႈတ္ခမ္းမွာအုန္းပ်ိဳးပင္ကိုခ်ၿပီးပ်ိဳးအိတ္ဖင္ကိုအရင္ဖြင့္ပါ6ေျမက်ဥ္းမွာခ်တဲ့အခါ

ေနထြက္တဲ့ဘက္ကို45ဒီဂရီေစာင္းခ်ပါ7ပ်ိဳးအိတ္အေစာင္းဘက္ပ်ိဳးအိတ္ေဘးကိုဓါးနဲ႕ခြဲပါ8တူးထားတဲ့ေျမႀကီးေပၚကို ႏြားေခ်းေျခာက္ျဖန့္ထည့္ပါ9ႏြားေခ်းနဲတူးေျမကိုဆြၿပီးအုန္းပင္ကိုပတ္ပတ္လည္မွာေျမျဖည့္ထည့္ပါအပင္

အရင္းကို ေျမမအုပ္လိုက္ရဘူးအပင္အရင္း ေျမျမႇုပ္ရင္အပင္မတက္ေတာ့ဘူး10ေရဆြဲေနေအာင္ေလာင္းပါ11ပ်ိဳးအိတ္ကိုတေျဖးေျဖးဆြဲထုပ္ပါဒီနည္းကအပင္အျမစ္ကိုမနာေစဘူး12အုန္းပင္ပတ္ပတ္လည္ကိုေကာက္ရိုးနဲ႕အုပ္ထားပါ

ေရအစိုဓါတ္ထိန္းေပးဖို႔ျဖစ္တယ္13သုံးလတစ္ႀကီးႏြားေခ်း၊ၾကက္ေခ်း၊သစ္႐ြက္ေျခာက္၊စပါးမီးေသြးတစ္ဆစီေရာၿပီးအပင္အရင္းနဲ႕ခြာၿပီးေျမကိုတူးဆထည့္ေပးရမယ္ပင္ပတ္ပတ္လည္က်ဥ္းေပါက္ေတြတူးၿပီး ေျမဩဇာထည့္ေပးရင္

ပိုေကာင္းတယ္အပင္ႀကီးလာရင္ႀကီးလာသလို ေျမဩဇာကိုခြာၿပီးေပးရမယ္အပင္အျမစ္ေတြမ်ားမ်ားဖ်ာထြက္ေလအပင္ႀကီးႏႈန္းေကာင္းေလျဖစ္ပါတယ္14ေရေလာင္းနည္းကေတာ့ ေျမႀကီးကေရစုပ္အားေပၚမူတည္ၿပီးေပးရပါမယ္

ပထမအႀကိမ္ ေရအဝေလာင္းပါ1ရက္2ရက္တစ္ခါ ေျမႀကီးကိုကေလွာ္ၾကည့္ပါေရအစိုဓါတ္ရွိေနရင္ေလာင္းစရာမလိုေသးဘူး ေရအစိုဓါတ္နည္းသြားတဲ့ ရက္အၾကာကိုသတ္မွတ္ၿပီးဘယ္ႏွစ္ရက္တစ္ခါေရေလာင္းမလဲဆိုတာကို

သတ္မွတ္ရမယ္15အ႐ြက္ေတြကိုလုံးဝမျဖစ္ရဘူးအ႐ြက္က ေျမဩဇာအစာခ်က္လုပ္ေပးတယ္။ အ႐ြက္နည္းရင္အစာခ်က္နည္းၿပီးအပင္မတက္နိုင္ဘူးျဖစ္မယ္အပင္အရင္က အလက္ေျခာက္ေတြကိုလည္းမဖယ္ျဖစ္ရဘူးအပင္ရဲ႕အစို

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ဓါတ္ကိုထိန္းထားေပးတာျဖစ္တယ္16ေရနဲ႕ေျမဩဇာကိုပုံမွန္ေပးမယ္ဆိုရင္ 2 ႏွစ္ခြဲ3 ႏွစ္မွာစသီးပါမယ္အုန္းပင္ကအုန္းသီးအုန္းလက္အုန္ခြံအုန္းမႈတ္အုန္းပင္သစ္သားထုတ္နိုင္လို႔အကုန္ေရာင္းလို႔ရတဲ့သီးႏွံပင္ျဖစ္တယ္ထိုင္းနိုင္ငံကစိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ဦးထုံးခ်နရဲ႕စိုက္ပ်ိဳးနည္းျဖစ္ပါတယ္