ေသမိန႔္ေစာင့္ရသူႏွင့္တူလွသည့္ကင္ဆာသမားမ်ားအတြက္ရဲယိုသီးအစြမ္းေဆးသိပၸံပညာရွင္တို႔၏ အသည္းႏွလုံးကိုကိုင္လႈပ္သည္ကရဲယိုျဖစ္သည္ကင္ဆာျဖစ္သည္က ေသမိန႔္ေစာင့္ရသူႏွင့္လည္းတူလွသည္။ သို႔ေသာ္ရဲယိုအစြမ္းျဖင့္

ကင္ဆာကို ေပ်ာက္ကင္းေစမည္လားကာကြယ္နိုင္ေစမည္လားစဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္ေတာ့၏ကင္ဆာေရာဂါအတြက္အေကာင္းဆုံးစမ္းသပ္မႈမ်ားကို တိရစ္ဆာန္မ်ားျဖင့္စမ္းသပ္ျခင္း၊ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပတြင္စမ္းသပ္ျခင္းစသည္ျဖင့္မ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္

ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကိုရဲယို၏အာနိသင္ကတိုက္ဖ်က္နိုင္သည္ဟုေဆးသိပၸံပညာရွင္တို႔၏ေၾကညာခ်က္သည္ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ပ်ံ့ႏွံ႕ခဲ့သည္မဟုတ္ပါလားကင္ဆာေရာဂါရွင္တို႔အတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရာင္ျခည္လည္းျဖစ္ခဲ့သည္ရဲယိုသီးတြင္ပါဝင္ေသာ

xeronineသည္ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကိုစုပ္ယူၿပီးခႏၶာကိုယ္ထဲကတစ္သ်ႉးေတြကိုကင္ဆာဆဲလ္အျဖစ္မေျပာင္းလဲနိုင္ေအာင္ထိထိေရာက္ေရာက္ကာကြယ္ေပးပါသည္ဒါေၾကာင့္ရဲယိုသီးမွန္မွန္စားသူေတြဟာအေရျပားကင္ဆာျဖစ္ဖို႔

အလားအလာနည္းလွပါသည္ရဲယိုတြင္ပါဝင္တဲ့ေဆးဖက္ဝင္ဓာတုပစၥည္းxeronineကို၁၉၇၂ခုႏွစ္ကဟာဝိုင္ရီတကၠသိုလ္မွပါေမာကၡ ေဒါက္တာဟိုင္နက္ကီကစတင္ေတြ႕တာျဖစ္ပါတယ္Xeronineသည္လူတိုင္းအတြက္

အနည္းငယ္သာလိုေသာဟိုမုန္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္ႂကြတ္မ်ားျဖင့္စမ္းသပ္ေဆးသိပၸံရွင္မ်ားသည္ကင္ဆာေရာဂါရွိေသာ ႂကြတ္မ်ားအားရဲယိုေကြၽးေသာ ႂကြက္မ်ားႏွင့္မေကြၽးေသာထားေသာႂကြတ္မ်ားအားစမ္းသပ္ရာရဲယိုေကြၽးထား

ေသာကင္ဆာေရာဂါရွိ ေသာႂကြတ္မ်ားသည္မေကြၽးထားေသာ ႂကြက္မ်ားထက္အသက္ပိုရွည္စြာေနရေၾကာင္းေတြ႕ရွိရ ေလသည္ကင္ဆာသမားအအတြက္အေရးႀကီး ေသာျဖည့္စြက္အစာအေမရိကန္နဲ႕ဂ်ပန္နိုင္ငံေတြရဲ႕ေဆး႐ုံမ်ားတြင္

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ကင္ဆာကုသခံယူသူတိုင္းရဲယိုကိုအဓိကက်ေသာျဖည့္စြက္အစာအျဖစ္စား ေစသည္ဟုဆိုပါသည္ကင္ဆာေဝဒနာရွင္အတြက္အေထာက္အကူေဝဒနာရွင္ဟာ ရဲယိုကိုအၿမဲတြဲဖက္စားသုံးမယ္ဆိုရင္ကင္ဆာ

ျပန႔္ပြားမႈနည္းၿပီး၊နာက်င္မႈေဝဒနာသက္သာ ေစကာ၊အဟာရဓာတ္ျပည့္ၿဖိဳးလာၿပီး ကိုယ္ခံအား ေကာင္းလာေစတဲ့အက်ိဳးကိုအေသအခ်ာရမွာျဖစ္ပါသည္ရဲယိုစားသုံးျခင္းရဲယိုသီးကိုလည္းစားနိုင္၏ရဲယိုပါဝင္ေသာေဆးဝါး

ေဖ်ာ္ရည္ကိုလည္း ေသာက္နိုင္၏အစားမစားမီနာရီဝက္ႀကိဳတင္စားသင့္၏အေၾကာင္းမွာရဲယိုတြင္ပါဝင္ေသာXeronineဓာတ္မ်ားအားအစာေျခရည္မ်ားက ပ်က္ဆီးေစနိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္ထပ္မံေတြ႕ရွိခ်က္

ဟာဝိုင္ရီတကၠသိုလ္ေဆးသိပၸံရွင္မ်ားသည္ပိုဆီဆက္ခရိုက္ျဒပ္ေပါင္းတစ္မ်ိဳးကို ထပ္မံ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္ယင္းျဒပ္ေပါင္းမွာလူတို႔၏ ေသြးျဖဴဥမ်ားအား ကင္ဆာေရာဂါကိုသာမကအေထြေထြေရာဂါဖ်က္ အစြမ္းသတၱိမ်ားကိုပါေပးစြမ္းနိုင္

သည္ဟုေဖာ္ထုတ္ ေၾကညာခဲ့သည္ဆိုသည္အစြမ္းထက္ေသာရဲယိုဂ်ပန္ေဆးပညာရွင္မ်ားေဖၚထုတ္အတည္ျပဳသည္မွာရဲယိုသီးရဲယို႐ြက္ရဲယိုပင္ႏွင့္အပင္၏အစိတ္အပိုင္းအားလုံးသည္လူ၏ခႏၶာကိုယ္အေထြေထြက်န္းမာေရးအတြက္

လြန္စြာအစြမ္းထက္ေသာသဘာဝေဆး ျဖစ္သည္ဟုဆိုေလသည္။ရဲယိုသီးအေစ့ဆီအသိးအေစ့မွအဆီအႏွစ္ကိုထုတ္ယူ၍ ေရာဂါမ်ားကုသရာတြင္အသုံးျပဳၾကသည္။အဆီတြင္လီနိုလီ္ယယ္အက္စစ္ပါဝင္မႈေၾကာင့္အေဖာေရာဂါကုသရာတြင္

အသုံးဝင္ၿပီးအေရျပားမ်ားကိုအစိုဓာတ္ရရွိေအာင္ထိန္းထားနိုင္ေလသည္ကမၻာ့သဘာ၀အစြမ္းထက္ေဆးဝါးဟာဝိုင္ရီကြၽန္းသည္ကမၻာတြင္ရဲယိုသီးကိုကုန္ၾကမ္းအေနျဖင့္ထုတ္လုပ္ရာ ေနရာျဖစ္သည္ထင္ရွားေသာရဲယိုေဆးဝါးမွာ

ရဲယိုသီးအဆီႏွင့္ရဲယိုမႈန႔္တို႔ကိုစံခ်ိန္ကိုက္သိပၸံနည္းက်ထဳတ္လုပ္ထားသည္ကမၻာေပၚရွိအပင္မ်ားထဲတြင္ရဲယိုပင္သည္XERONINE အျမင့္မားဆုံးျဖစ္သည္နာနတ္သီးတြင္ပါဝင္မႈထက္ရွစ္ဆပိုမ်ားေလသည္