ရဲရာထူးခန႔္ခ်ဳပ္ကိုရဲမွူးခ်ဳပ္ေဇာ္မိုးသန္းကိုရဲတရား႐ုံးကအလုပ္မွထုတ္ပယ္ၿပီးေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအသစ္လက္ထက္အေရးယူခံလိုက္ရသည့္ရဲမွူးခ်ဳပ္အဆင့္ရွိအရာရွိႀကီး၃ဦးအထိရွိလာျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွထိပ္တန္းရဲအရာရွိႀကီး

စာရင္းဝင္ရဲရာထူးခန႔္ခ်ဳပ္ရဲမွူးခ်ဳပ္ေဇာ္မိုးသန္းကိုရဲတရား႐ုံးကရာထူးမွထုတ္ပယ္ကာေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ရမည္းသင္းေထာင္ကိုပို့လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္ရဲတပ္ဖြဲ႕ေျပာေရးဆိုခြင့္ရရဲမွူးႀကီးေ

က်ာ္သီဟကျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည္မွာဟုတ္မွန္ေၾကာင္းျမန္မာဟပ္ကိုအတည္ျပဳသည္ျပစ္ဒဏ္ကိုမူရဲတရား႐ုံးထံေမးျမန္းေနဆဲျဖစ္သည္ဟုရဲမွုးႀကီးကေျပာသည္ျပီးခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကမွရဲေလ့က်င့္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ရာထူးတာဝန္မွရဲရာထူးခန႔္ခ်ဳပ္

ရာထူးတာဝန္သို့ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့သူရဲမွူးခ်ဳပ္ေဇာ္မိုးသန္းကိုလိင္အျမတ္ထုတ္သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးရဲတရား႐ုံးကစစ္ေဆးခဲ့ရာျပစ္မွုထင္ရွားသျဖင့္ရာထူးမွထုတ္ပယ္ၿပီးေထာင္ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ရဲအသိုင္းအဝိုင္းၾကားတြင္မူေထာင္၃ႏွစ္ဟုသ

တင္းမ်ားထြက္ေပၚလၽွက္ရွိေနရာအတည္ျပဳနိုင္ရန္ျကိဳးစားေနဆဲျဖစ္သည္လက္ရွိအခ်ိန္အထိျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအသစ္ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးထြဋ္လက္ထက္အေရးယူခံလိုက္ရသည့္ရဲမွူးခ်ဳပ္အဆင့္ရွိအရာရွိႀကီးအေရအတြက္မွာ၃ဦးအထိရွိသြားၿ

ပီျဖစ္သည္ပထမတစ္ဦးမွာရထားရဲတပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲရဲမွူးခ်ဳပ္မိုးသန္းေအာင္ရာထူးမွထုတ္ပယ္ၿပီးေထာင္ဒဏ္၆လခ်ဒုတိယတစ္ဦးမွာရဲေထာက္ခ်ဳပ္ရဲမွူးခ်ဳပ္ေဇာ္ခင္ေအာင္ရွုံခ်ၿပီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွထုတ္ပယ္တတိယတစ္ဦးမွာရဲရာထူးခန႔္ခ်ဳပ္ရဲမွူးခ်ဳပ္ေဇာ္မိုးသန္းျဖစ္သည္ေနာင္ေနာင္ျမန္မာဟပ္နယူးခရစ္တစ္

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here