ေ႐ႊေဈးတက္ေနျခင္းမွာဝယ္လိုအားမ်ားေန၍ျဖစ္ေၾကာင္းရန္ကုန္ေ႐ႊအသင္းဥကၠ႒ကေျပာေဈးကြက္အတြင္းေ႐ႊေဈးအဆမတန္ျမင့္တက္ေနျခင္းမွာဝယ္လိုအားမ်ားေန၍ျဖစ္ေၾကာင္းရန္ကုန္တိုင္းေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ဦး

မ်ိဳးျမင့္ကေပၚျပဴလာနယူး(စ္)သို႔ ေျပာၾကားသည္ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းကေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားေနျပည္ေတာ္သို႔ ေခၚယူေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစဥ္၎က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ေခၚၿပီးေတာ့

ေမးတာပါအဲဒီေတာ့တို႔ကဘယ္လိုေျဖမလဲမင္း ေဒၚလာေဈးတက္လို႔တက္လာေလ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လူေတြက၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းကအဝယ္ေတြပဲရွိတယ္ ေဈးကြက္ကအခု ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားတာအရင္ကအေရာင္းေတြပဲရွိတယ္

အခုကအဝယ္မ်ားသြားတယ္ဝယ္လိုအားမ်ားလို႔တက္ေနတာေပါ့ဟုဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာသည္ၿပီးခဲ့သည့္ဩဂုတ္လ(၂၇)ရက္က ေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေခၚယူကာနစကအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေ႐ႊေဈးႏႈန္းမၿငိမ္

သက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍စစ္ ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ကာ ေဈးႏႈန္းထိန္းညွိရန္ ၫႊန္ၾကားမႈမ်ားလည္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္ယေန႕ဩဂုတ္လ(၂၉)ရက္ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးအရအကယ္ဒမီမီးလင္းေ႐ႊ(၁)က်ပ္သားလ်င္

(၂၈)သိန္းအထက္၂၉သိန္းအထိႏွင့္၁၅ပဲရည္၁က်ပ္သားလ်င္(၂၆)သိန္းမွ(၂၈)သိန္းအထိအေရာင္းအဝယ္လုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္ရန္ကုန္ေ႐ႊအသင္း၏ယေန႕ဩဂုတ္လ၂၉ရက္ညေနပိုင္းရည္ၫႊန္းေဈးႏႈန္းမွာအေခါက္ေ႐ႊ

(၁)က်ပ္သားလ်င္၂၀၂၁၀၀၀က်ပ္သတ္မွတ္ထားသည္အဆိုပါရည္ၫႊန္းေဈးႏႈန္းၾကမ္းခင္းေဈးသေဘာမ်ိဳးသတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီးဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအား ေပၚမူတည္၍ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ေရာင္းဝယ္

ေနၾကေၾကာင္း၎ကေျပာသည္ယေန႕ဩဂုတ္လ၂၉ရက္ကမၻာ့ေ႐ႊေဈးကြက္ ေပါက္ ေဈးမွာအကယ္ဒမီေ႐ႊ၁ ေအာင္စလ်င္အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၇၂၁) ေဒၚလာ ျဖစ္ေၾကာင္းရန္ကုန္ေ႐ႊအသင္းကထုတ္ျပန္ထားသည္။