သတင္းေကာင္းလာၿပီျမန္မာတို႔ရဲအသည္းစြဲတိုယိုတာဆိုဘဲျမန္မာျပည္(သီလဝါတြင္တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ထားပါေသာ)(SKD)Toyota brand new double cabကားမ်ားမၾကာမွီေဈးကြက္မိတ္ဆက္ေတာ့မည္ဟုသိရလို႔လာ

ပါသည္။May be or notယခုလို႔ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္၊တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ခြင့္နည္းပါးခ်ိန္မိတ္ဆက္ေပးပါေသာToyota Myanmarကိုလည္းမီယာမီမွကားခ်စ္သူမ်ားကိုယ္စားေက်းဇူးကမၻာဆိုင္ပါလို႔ဦးစြာပထမေျပာၾကားလို

ပါသည္။နီပြန္မ်ိဳးဆက္ကားအသစ္စက္စက္ကိုမွစီးခ်င္ေနေသာပိုက္ဆံမကုန္ကုန္ေအာင္သုံးခ်င္ေနသူမ်ားအတြက္သတင္းေကာင္းျဖစ္လာသလို$&Gဘဲဆြဲတင္ဆြဲခ်ေနေသာ ေဈးကစားသူမ်ားနည္းတူကားေလာကသားမ်ားလည္း

ေဈးကြက္ဝင္ကစားစရာအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည္ဟုဝမ္းေျမာက္ႏုေမာသာဓုေခၚဆိုရေတ ာ့မည္ကိုၾကည္းႏူးေမွ်ာ္လင့္ေနရပါသည္။အထူးစိတ္ဝင္စားစရာအခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္invoiceေဈးသည္သတ္မွတ္

ေငြေဈးျဖင့္တြက္ခ်က္မည္ေလာအျပင္ေပါက္ေဈးျဖင့္သတ္မွတ္မည္ေလာေဝခြဲမရအိပ္မေပ်ာ္ေအာင္ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူသီလဝါတို႔၏ထုံးတမ္းစဥ္လာမပ်က္ ေဈးကြက္ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာမည္

ကိုလည္းေတြးရင္းေငးရင္းမျဖစ္ေကာင္းပါဟုဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သရင္းတန္းစီစနစ္ကို ေမ့မရ၊ျပစ္ပယ္မရကိုယ္လည္းတန္းစီ(booking )ေပးရင္းအိပ္မက္လွလွမက္ခ်င္ေနပါေတာ့သည္