၁၆ပဲေ႐ႊဆိုသည္မွာေ႐ႊကိုအထည္လုပ္မယ္ဆိုေ႐ႊသားစစ္စစ္ကေပ်ာ့တဲ့အတြက္အျခားသတၱဳနဲ႕ေရာစပ္ရပါတယ္၁၆ပဲရည္ဆိုတာတစ္က်ပ္သားျဖစ္တဲ့၁၆ပဲလုံးေ႐ႊသားစစ္စစ္အေရာအႏွောမရွိဘူးလို႔ဆိုတာပါမီးဖုတ္တဲ့ခါမမဲတဲ့အတြက္မီးလင္းအေခါက္ေ႐ႊလို႔ေခၚပါတယ္

၁၄ပဲရည္ဆိုတာ၁၆ပဲမွာေ႐ႊ၁၄ပဲနဲ႕အျခားသတၱဳ(ေၾကး)၂ပဲေရာစပ္ထားတာပါေၾကးပါတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မီးဖုတ္ၾကည့္ရင္မဲသြားပါတယ္ငရဲမီးစိမ္လိုက္မွမူလေ႐ႊေရာင္ျပန္ရပါတယ္၁၅ပဲရည္လဲဒီသေဘာတရားအတိုင္းပါပဲအတြင္းစပ္ဆိုတာ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေ႐ႊ၁၄ပဲ+ ေၾကး၂ပဲေပါင္းတစ္က်ပ္ျဖစ္ၿပီးအျပင္စပ္ဆိုတာ ေ႐ႊတစ္က်ပ္+ေၾကး၂ပဲေပါင္း၁၈ပဲျဖစ္ပါတယ္၁၄ပဲ၂ျပားဆိုတာ ေ႐ႊ၁၄ပဲ၄ေ႐ြး+ေၾကး ၁ပဲ၄ေ႐ြး ေရာစပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္ေ႐ႊ ဝယ္စုမယ္ဆို16ပဲရည္ဟာအေလ်ာ့တြက္

လက္ခနဲတာေၾကာင့္ဝယ္စုရန္သင့္ေတာ္ပါတယ္16ပဲရည္ဟာေ႐ႊသားေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့အတြက္လက္ဝတ္လက္စားေတြ မွာသုံးရန္သိပ္ၿပီးမသင့္ေတာ္ပါဘူး15ပဲရည္14ပဲရည္ဟာအျခားသတၱဳပစၥည္းေရာစပ္ထားျခင္းေၾကာင့္16ပဲရည္ထက္

ပိုမာေက်ာပါတယ္လက္ဝတ္လက္စားမ်ားအတြက္ကေတာ့14ပဲရည္ကိုသုံးၾကတာမ်ားပါတယ္15ပဲရည္ထက္ပိုမာေက်ာတာေၾကာင့္မိတ္ေဆြဟာလက္ဝတ္လက္စား အတြက္ရည္႐ြယ္ၿပီးဝယ္မည္ဆိုပါက14ပဲရည္ကိုသာေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္Via;Awinfx (အဝင္း)